Οι πολίτες είναι στενοχωρημένοι με τη λειτουργία του πολιτεύματος. Το πολίτευμα δεν παράγει ευτυχία στους πολίτες και διέπεται από επιλεκτικές και αρρωστημένες για πολλούς δημοκρατικές δομές.
Το δημοκρατικό αυτό πολίτευμα δεν κινδυνεύει από απειλές που το θέτουν σε κίνδυνο από το εξωτερικό (τις οικονομικές κρίσεις, την οικοδόμηση τειχών, την επίθεση της φοντομενταλιστικής τρομοκρατίας).
Κινδυνεύει από το εσωτερικό σαράκι που το διαβρώνει και το καθιστά ευάλωτο μπροστά στις παραπάνω απειλές. Εχει ανοίξει ένα ρήγμα ανάμεσα σε αξίες και κανόνες. Οι κανόνες καθορίζουν τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, η οποία ρυθμίζει τις συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα από την επικύρωση των νόμων. Η νομιμότητα όμως δεν καλύπτει την ανάγκη για οικουμενικές αξίες, προς τις οποίες οφείλουν
να συμμορφώνονται και οι ίδιοι οι νόμοι. Σε αυτή ακριβώς την ανάγκη ανταπροκρίνεται η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. Η νομιμοποίηση είναι μια αναγκαιότητα της συναίνεσης των κυβερνωμένων, ως προϋπόθεση της άσκησης της εξουσίας, διαφορετικά το δίκαιο κινδυνεύει να χάσει κάθε σχέση με τη δικαιοσύνη. Για τους παραπάνω λόγους υπάρχουν πολλοί στενοχωρημένοι άνθρωποι. Αλλά τι είναι στενοχώρια; Στην Αρχαία Ελλάδα στενοχωρημένοι ήταν αυτοί που δεν είχαν χώρο (χωράφια) γιατί τα κατείχαν άλλοι. Τους στενοχωρημένους τότε τους έδιωχναν οι κατέχοντες τα χωράφια, για να πάνε να ζήσουν σε άλλα μέρη. Γιατί η φύση δεν επαρκούσε να επιβιώσουν όλοι. ΄Ετσι και σήμερα, οι στενοχωρημένοι υποχρεώνονται να φύγουν. ΟΧΙ γιατί δεν έχουν χωράφια. Αλλά γιατί δεν έχουν τίποτα, που να τους προσφέρει επιβίωση και ευτυχία. Και φεύγουν μόνοι τους. Γιατί η κοινωνία δεν
τους χωρά.

Δημήτρης Ηλιάκης