ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΚΕΨΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

Εφ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  τεύχος  1  της 31 Ιανουαρίου 2016

 

ΑΓΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

–           Ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος που λειτουργεί η οικονομία δημιουργεί ένα σύστημα  που ονομάζουμε αγορά. Η αγορά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι ένα σύστημα, δηλαδή ένα εργαλείο, το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί καλά ή κακά.

–           Οι ιδιοκτήτες χρημάτων, ως καταθέτες σε ταμιευτήρια των τραπεζών, πρέπει να συναποφασίζουν, αναλογικά με τους μετόχους κάθε τράπεζας, για τις δραστηριότητες της τράπεζας.

–   Ο πολίτης που αποκτά ένα αγαθό πρέπει να γνωρίζει  την τιμή πώλησης από το εργοστάσιο  η τον παραγωγό  κάθε προϊόντος και η τιμή   πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και υποχρεωτικά πάνω στο προϊόν.

–           Αποδεχόμαστε λοιπόν την άποψη ότι η υποστήριξη των ασθενέστερων και των νέων δεν είναι πράξη προστασίας εκ μέρους της πολιτείας, αλλά πράξη ισονομίας και ισοτιμίας εκ μέρους της πολιτείας, για την λειτουργία μιας εξίσου για όλους ελεύθερης αγοράς.

– Οι συναλλαγές  άνω των 3000 ευρώ να γίνονται  στο Ταμείο Συναλλαγής  με την παρουσίαση της φορολογικής δήλωσης του συναλλασσόμενου.

– Οι εταιρικές συναλλαγές είτε είναι ενδοεταιρικές είτε προς τρίτους του εξωτερικού να δηλώνουν στο τραπεζικό έντυπο την προέλευση του χρήματος και τον προκαθορισμένο σκοπό του εμβάσματος και η ψευδής δήλωση ή αδικαιολόγητη παρέκκλιση,  να υφίσταται  υψηλή έκτακτη φορολόγηση,  η οποία παρακρατείται  από το έμβασμα ή επιβάλλεται στον αποστολέα και τον παραλήπτη.

–  Άμεση καταβολή του Φ.Π.Α. στον χρόνο εκτέλεσης της πράξης.

–   Συναλλαγές έως 1000 ευρώ να γίνονται ελεύθερα άνευ αποδεικτικών στοιχείων των  συναλλαγών και από 1000  ευρώ και πάνω να γίνονται εις εξόφληση αναφερομένων τιμολογίων κλπ.

  • Ο πολίτης δεν υποχρεούται και δεν μπορεί να ξέρει τους νόμους και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γνωρίζει δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις που επέχουν θέση νόμου. Αυτούς πρέπει να τους γνωρίζει η υπηρεσία και να ενημερώνει πλήρως τον πολίτη για την νομοθεσία κάθε δράσης του.