Περιγραφή κεντρικής ιδέας.

Αιτιολογία: Κάθε φορά που είχαμε αλλαγή κόμματος στην εξουσία, η νέα κυβέρνηση το πρώτο που ανακοίνωνε ήταν, ότι παρέλαβε άδεια ταμεία και καμένη γη, η απερχόμενη κυβέρνηση το αμφισβητούσε, κανείς δεν ήξερε τι πραγματικά συνέβαινε στα ταμεία του κράτους και το κακό συνεχιζόταν ώσπου φτάσαμε στην εθνική καταστροφή. Εάν και τώρα δεν παραδειγματιστούμε, από το κακό που πάθαμε, για να αναλογιστούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην βρεθούμε ποτέ στο μέλλον σε μια παρόμοια κατάσταση δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε λογικά όντα.

Αναβάθμιση Δημοκρατίας – ανωτάτη  ελεγκτική εξουσία:

Η δημοκρατία γεννήθηκε στη χώρα μας και εμείς, ως απόγονοι των εμπνευστών της και κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων, έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε στην αναβάθμισή της, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των καιρών, άλλωστε, στις διαδικασίες της βουλής των 500 της Αθηναϊκής δημοκρατίας, προβλεπόταν η εποπτεία των δημόσιων οικονομικών και ο έλεγχος των αρχόντων που διαχειρίζονταν τους θησαυρούς των ναών.

Λαϊκή απαίτηση είναι, να θεσμοθετηθεί μία νέα εξουσία η οποία θα αποτελέσει τον τέταρτο πυλώνα της δημοκρατίας και θα είναι ανεξάρτητη και υπεράνω των υφιστάμενων τριών εξουσιών δηλ της εκτελεστικής της νομοθετικής και της δικαστικής, με κύρια αρμοδιότητα  τον έλεγχο των οικονομικών του κράτους.

Επιτροπή ελέγχου των οικονομικών του κράτους. Σύνθεση – Αρμοδιότητες.

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής τα μέλη της οποίας θα ορίζονται από τα κόμματα που συμμετέχουν στην βουλή. Κάθε κόμμα (και το κυβερνών) ορίζει ένα μέλος.  Η κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται. Όλα τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να είναι μαθηματικοί (όχι οικονομολόγοι) με άριστες γνώσεις στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που εφαρμόζονται στα υπουργεία και ειδικά στο οικονομίας και οικονομικών και να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό εδρών που κατέχει στην βουλή το κόμμα τους. Η επιτροπή θα υπάγεται στην νέα ελεγκτική εξουσία στην οποία θα μπορούν να ενταχθούν και άλλες, παρόμοιες, επιτροπές. Κύρια αρμοδιότητα της επιτροπής θα είναι ο τακτικός έλεγχος της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας, από την εκτελεστική εξουσία. Άλλη αρμοδιότητα θα μπορούσε να είναι π.χ. η έγκριση των δανείων που συνάπτει η κυβέρνηση.

Αποτελέσματα ελέγχου και ενημέρωση.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα οποία θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά, για την ενημέρωση του λαού, θα πρέπει να είναι συνοπτικά και κατανοητά από όλους τους πολίτες, να αναφέρονται στη γλώσσα της πραγματικής οικονομίας δηλ. σε απόλυτες τιμές και όχι σε ποσοστά επί του ΑΕΠ και να δίνουν μία καθαρή εικόνα όσον αφορά την πορεία της οικονομίας στα έσοδα, δαπάνες, ύψος και εξυπηρέτηση του χρέους, έλλειμμα κτλ. . Η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει, πιστικά, τυχών αρνητικές εξελίξεις (αύξηση δαπανών ή χρέους), ειδάλλως θα την χρεώνεται το κυβερνών κόμμα, όπως επίσης και κάθε οικονομική ζημία που θα προκαλείται στα ταμεία του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών, ανεξαρτήτως αιτίας. Ο προϋπολογισμός της χώρας θα καταρτίζεται με βάση τα υπάρχοντα έσοδα και όχι τα προβλεπόμενα και θα πρέπει να είναι πάντα πλεονασματικός.

Έλεγχος, στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, σημαίνει προστασία από τους κλέφτες και από κάθε μορφής οικονομική κρίση. Έλεγχος σημαίνει διαφάνεια.

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο :   Βασίλης Αϊβάτσης