Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δει κανείς πιο αναλυτικά την κατηγοριοποίηση 138 χωρών ως προς
την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους και την φιλικότητα προς την επιχειρηματικότητα που
μελετά και δημοσιεύει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα Γιατί το κατάλληλο περιβάλλον για την διευκόλυνση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη κάθε
χώρας. Επιλεκτικά θα δούμε τις επιδόσεις χωρών με αριστη βαθμολογία το 7 και χειρότερη το 1 σε ορισμένους παράγοντες που έχουν καθοριστική σημασία για να επιτευχθεί θετικό αναπτυξιακό περιβάλλον παρόλο που από πρώτη ματιά δεν φαίνονται όλοι να είναι στενού οικονομικού ενδιαφέροντος. Εδώ φαίνεται καθαρά το μοναδικό στο κόσμο φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας όπου όλοι οι μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσπαθούν να περάσουν στην τριτοβάθμια, το οποίο και επιτυγχάνουν με προσπάθειες ακόμα και ετών. Αυτή η κοινωνική τάση για πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο στο «ποσοστό εγγραφής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».. Παρά λοιπόν τη μεγάλη αιμορραγία η Ελλάδα συνεχίζει να διαθέτει υπερεπάρκεια επιστημόνων. Ο μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών αποφοίτων και επιστημόνων είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας που βοηθά την ανάπτυξη. ‘Ομως αυτό το τόσο μεγάλο αυγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας αποδυναμώνεται από τους άλλους αρνητικούς παράγοντες. 1. Εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς τους Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης είναι η «εμπιστοσύνη των πολιτών μιας χώρας στους πολιτικούς της». Η εμπιστοσύνη του κόσμου στους κυβερνήτες του είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την αποδοχή μεταρρυθμίσεων και
αλλαγών πολιτικής. Μέσα στις πρώτες 20 θέσεις (από το σύνολο των 138 χωρών) με την καλύτερη βαθμολογία (πλήρης εμπιστοσύνη 7, καθόλου εμπιστοσύνη 1) είναι οι χώρες Σιγκαπούρη (6,4), Νορβηγία (5,9), Νέα Ζηλανδία (5,9), Φινλανδία (5,8), Σουηδία (5,7), Ολλανδία (5,6), Ελβετία (5,5). Αντίθετα στις τελευταίες 20 θέσεις είναι χώρες Κολομβία (1,7), Αργεντινή (1,7), Βενεζουέλα (1,5), Βραζιλία (1,3). Η Ελλάδα με βαθμολογία 2,3 βρίσκεται στην 107η θέση. 2. Συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών Οι χώρες που επιτυγχάνουν καλύτερη βαθμολογία είναι Νορβηγία (6,2), Ελβετία (6,2), Δανία (6,1), Σουηδία (6,1), Ολλανδία (5,9), Ιαπωνία (5,8 και χειρότερη Κροατία (3,5), Πακιστάν (3,4), Νότιο Αφρική (2,5). Η Ελλάδα με βαθμολογία 4 βρίσκεται στην 105η θέση. 3. Σχέση αμοιβής και παραγωγικότητας εργαζομένων Τις υψηλότερες θέσεις πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (5,6), Σιγκαπούρη (5,5), Ιρλανδία (5,3), ΗΠΑ (5,2), Γερμανία (5,0), Καναδάς (4,9), Στις χαμηλότερες, Τυνησία (3,0), Βενεζουέλα (2,7), Μαυριτανία (2,1). Η Ελλάδα με βαθμολογία 3,7 βρίσκεται κάτω από τη μέση ((86η θέση) 4. Πελατειακές προτιμήσεις στις αποφάσεις των κρατικών λειτουργών Τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία ( καθόλου πελατειακές σχέσεις 7, έντονα πελατειακές σχέσεις 1) κατέχουν οι χώρες Σιγκαπούρη (5,8), Φινλανδία (5,6), Σουηδία (5,6), Νέα Ζηλανδία (5,4), Ελβετία (5,2), Ολλανδία (5,2),κλπ Μεξικό (2,1), Αργεντινή (2,0), Ουγγαρία (1,9), Σλοβακία (1,9), Βενεζουέλα (1,4). Η Ελλάδα με βαθμολογία 2,8 βρίσκεται κάτω από τη μέση (86η θέση) 5. Αποτελεσματικότητα Δικαιοσύνης στην
επίλυση διαφορών Την «αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος στην επίλυση διαφορών», πέτυχαν και οι: Σιγκαπούρη (6,2), Ελβετία (5,8), Σουηδία (5,7), Φινλανδία (5,7), Βρετανία (5,7), κλπ Σερβία (2,7), Πορτογαλία (2,7), Ελλάδα (2,4), Κροατία (2,2), Ιταλία (2,2), Σλοβακία (2,1), Βενεζουέλα (1,6). 6. Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης από κυβερνητικά και ιδιωτικά συμφέροντα
Στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας) βρίσκουμε την Φινλανδία (6,7), Νέα Ζηλανδία (6,7), Νορβηγία (6,6), Ελβετία (6,5), Σουηδία κλπ Στις τελευταίες (6,5 Ουκρανία (2,3), Μολδαβία (2,0), Βολιβία
(1,6), Βενεζουέλα (1,1). Η Ελλάδα με βαθμολογία 3,9 είναι ακριβώς στη μέση των 138 χωρών
7. Σπατάλη δημόσιων πόρων Καλύτερη βαθμολογία είναι η Σιγκαπούρη (5,9), Νέα Ζηλανδία (5,1), Τσεχία (5,0), Φινλανδία (4,8), Σουηδία (4,8), και με τη χειρότερη η Σλοβακία (2,3), Κροατία (2,2), Ελλάδα (2,2), Σερβία (2,2), Βραζιλία (1,9), Ιταλία (1,9), Αργεντινή (1,5), Βενεζουέλα (1,2).
8. Διαφάνεια στη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής Καλύτερη βαθμολογία 1) βρίσκουμε τις Σιγκα-
πούρη (6,3), Νέα Ζηλανδία (6,2), Ελβετία (6,1), Νορβηγία (6,0), Φινλανδία (6,0), Ολλανδία (5,9),
Σουηδία (5,8 ) και με τη χειρότερη τις Ελλάδα (3,4), Αργεντινή (3,3), Ιταλία (3,1), Βραζιλία (3,1), Ουγγαρία (2,7), Βενεζουέλα (2,1). 9. Ποσοστό εγγραφής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Στο «ποσοστό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» την καλύτερη βαθμολογία πέτυχαν
η Ελλάδα (110,2), Κορέα (95,3), Ισπανία (89,1), Φινλανδία (88,7), ΗΠΑ (86,7Η Ελλάδα είναι η μόνη
χώρα που πετυχαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του 100% επειδή κάθε χρόνο εγγράφονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όχι μόνο οι τρέχοντες απόφοιτοι των λυκείων αλλά και παλαιότερων ετών. 10. Διαθεσιμότητα Επιστημόνων και μηχανικών Τις υψηλότερες θέσεις κατέκτησαν οι χώρες Φινλανδία (6,1), ΗΠΑ (5,5), Ιαπωνία (5,5), Ισραήλ (5,3), Ελλάδα (5,2), Νορβηγία (5,2), Ελβετία (5,1), και τις χαμηλότερες οι χώρες Μολδαβία (2,9), Νικαράγουα (2,8), Παραγουάη (2,7), Μαυριτανία (2,3).
11. Συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη Στην «συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη» την υψηλότερη βαθμολογία (πρώτη 20άδα) απέσπασαν οι χώρες Ελβετία (5,8), Φινλανδία (5,7), Ισραήλ (5,6), ΗΠΑ (5,6), Ολλανδία (5,5), Βρετανία (5,5), Γερμανία (5,4), Σουηδία (5,2), και τη χειρότερη οι χώρες Γεωργία (2,7), Ελλάδα (2,7), Κουβέιτ (2,6), Μογγολία (2,6), Μολδαβία (2,5), Βολιβία (2,4), Αίγυπτος (2,4). 12. Ικανότητα συγκράτησης ταλέντων Την καλύτερη βαθμολογία πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (6,1), ΗΠΑ (5,6), Νορβηγία (5,5), Βρετανία (5,4), Ολλανδία (5,2), Φινλανδία (5,2), Σουηδία (5), Γερμανία (4,8), Ιρλανδία (4,7) και τη χειρότερη Ελλάδα (2,6), Βουλγαρία (2,6), Ουκρανία (2,5), Ουγγαρία (2,4), Κροατία (2,2), Ρουμανία
(2,1), Σερβία (1,7), Βενεζουέλα (1,7). 13. Ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων Την καλύτερη βαθμολογία πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (6,3), Βρετανία (6), ΗΠΑ (6), Ιρλανδία (5,5), Καναδάς (5,1), Ολλανδία (5), Νέα Ζηλανδία (4,9), Γερμανία (4,7), και τη χειρότερη οι χώρες (2,4), Ρουμανία (2,2), Ελλάδα (2,1), Σλοβακία (2), Κροατία (1,9), Σερβία (1,7), Βενεζουέλα (1,3).