Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δει κανείς πιο αναλυτικά την κατηγοριοποίηση 138 χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους και την φιλικότητα προς την επιχειρηματικότητα που μελετά και δημοσιεύει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα και στη συγκεκριμένη περίπτωση το WorldEconomicForum της τράπεζας για το 2016-2017. Γιατί το κατάλληλο περιβάλλον για την διευκόλυνση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη κάθε
χώρας. Η Παγκόσμια Τράπεζα προκειμένου να προσδιορίσει πόσο προσπαθεί κάθε χώρα να βοηθήσει την ανάπτυξή της, μελετά 104 διαφορετικούς παράγοντες. Επιλεκτικά θα δούμε τις επιδόσεις χωρών σε ορισμένους παράγοντες που έχουν καθοριστική σημασία για να επιτευχθεί θετικό αναπτυξιακό περιβάλλον παρόλο που από πρώτη ματιά δεν φαίνονται όλοι να είναι στενού οικονομικού ενδιαφέροντος. Εδώ φαίνεται καθαρά το μοναδικό στο κόσμο φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας όπου όλοι οι μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσπαθούν να περάσουν στην τριτοβάθμια, το οποίο και επιτυγχάνουν με προσπάθειες ακόμα και ετών. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα κυριολεκτικά να «πλημμυρίζει» από πανεπιστημιακούς αποφοίτους περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες. Παρά τη μεγάλη αιμορραγία η Ελλάδα συνεχίζει να διαθέτει υπερεπάρκεια επιστημόνων. Ο μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών αποφοίτων και επιστημόνων είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας που βοηθά την ανάπτυξη. ‘Ομως αυτό το τόσο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας αποδυναμώνεται από τους άλλους αρνητικούς παράγοντες, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Εμπιστοσύνη των πολιτών τους πολιτικούς τους.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης είναι η «εμπιστοσύνη των πολιτών μιας χώρας στους πολιτικούς της». Η  εμπιστοσύνη του κόσμου στους κυβερνήτες του είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση για την αποδοχή μεταρρυθμίσεων και αλλαγών πολιτικής. Μέσα στις πρώτες 20 θέσεις (από το σύνολο των 138 χωρών) με την καλύτερη βαθμολογία (πλήρης εμπιστοσύνη 7, καθόλου εμπιστοσύνη 1) είναι οι χώρες Σιγκαπούρη (6,4), Νορβηγία (5,9), Νέα Ζηλανδία (5,9). Αντίθετα στις τελευταίες 20 θέσεις είναι χώρες
που οι πολίτες τους δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς τους, όπως Μεξικό (1,8), Λίβανος (1,8), Κολομβία (1,7). Η Ελλάδα με βαθμολογία 2,3 βρίσκεται στην 107η θέση.

Συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Στην «συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών» οι χώρες που επιτυγχάνουν καλύτερη βαθμολογία (καλές σχέσεις συνεργασίας 7, σχέσεις αντιπαλότητας 1) είναι Νορβηγία (6,2), Ελβετία (6,2), Δανία (6,1),) και χειρότερη Αργεντινή (3,7), Σερβία (3,7), Βενεζουέλα (3,6). Η Ελλάδα με βαθμολογία 4 βρίσκεται στην 105η θέση. Σχέση αμοιβής και παραγωγικότητας εργαζομένων Στην «σχέση αμοιβής με την παραγωγικότητα των εργαζομένων» τις υψηλότερες θέσεις (απόλυτη σχέση 7, καμία σχέση 1) πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (5,6), Σιγκαπούρη (5,5), Ιρλανδία (5,3), ΗΠΑ (5,2),
Γερμανία (5,0). Στις χαμηλότερες βρίσκουμε την Αλγερία (3,3), Αίγυπτο (3,2), Ιταλία (3,1).
Η Ελλάδα με βαθμολογία 3,7 βρίσκεται κάτω από τη μέση ((86η θέση)

Πελατειακές προτιμήσεις στις αποφάσεις των κρατικών λειτουργών

Στο κρισιμότατο θέμα των πελατειακών σχέσεων μεταξύ ιδιωτών και κράτους «πελατειακές προτιμήσεις στις αποφάσεις των κρατικών λειτουργών» τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία ( καθόλου πελατειακές σχέσεις 7, έντονα πελατειακές σχέσεις 1) κατέχουν οι χώρες Σιγκαπούρη (5,8), Φινλανδία (5,6),Σουηδία (5,6), Νέα Ζηλανδία (5,4), Ελβετία (5,2),τελευταίες θέσεις η Ιταλία (2,2), Βραζιλία (2,2), Μεξικό (2,1), Αργεντινή (2,0). Η Ελλάδα με βαθμολογία 2,8 βρίσκεται κάτω από τη μέση (86η θέση)

Αποτελεσματικότητα Δικαιοσύνης στην επίλυση διαφορών

Στην «αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος στην επίλυση διαφορών», την καλύτερη βαθμολογία (ιδιαίτερα αποτελεσματικό 7, καθόλου αποτελεσματικό 1) πέτυχαν και οι: Σιγκαπούρη (6,2), Ελβετία (5,8), Σουηδία (5,7), Φινλανδία (5,7), Βρετανία (5,7), και τη χειρότερη οι: Αργεντινή (2,8), Αλβανία (2,8), Σερβία (2,7), Πορτογαλία (2,7), Ελλάδα (2,4). Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης από κυβερνητικά και ιδιωτικά συμφέροντα Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η «ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης από κυβερνητικά και ιδιωτικά συμφέροντα». Στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας (πλήρης ανεξαρτησία 7, καθόλου ανεξαρτησία 1) βρίσκουμε την Φινλανδία (6,7), Νέα Ζηλανδία (6,7),   Νορβηγία (6,6), Ελβετία (6,5), Σουηδία (6,5), ενώ στις τελευταίες την Σλοβακία (2,8), Αργεντινή (2,8), Σερβία (2,8), Αλβανία (2,6). Η Ελλάδα με βαθμολογία 3,9 είναι ακριβώς στη μέση των 138 χωρών.

Σπατάλη δημόσιων πόρων
Στην «σπατάλη δημόσιων πόρων» στις χώρες με τη καλύτερη βαθμολογία (καμία σπατάλη 7, μεγάλη σπατάλη 1) είναι η Σιγκαπούρη (5,9), Νέα Ζηλανδία (5,1), Τσεχία (5,0), Φινλανδία (4,8), Σουηδία (4,8), Ελβετία (4,8), Νορβηγία (4,6), Ολλανδία (4,3), Γερμανία (4,0), και με τη χειρότερη η Σλοβακία (2,3), Κροατία (2,2), Ελλάδα (2,2), Σερβία (2,2).

Διαφάνεια στη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής

Στην «διαφάνεια στη χάραξη της κυβερνητικής πολιτικής» με την καλύτερη βαθμολογία (μέγιστη διαφάνεια 7, καθόλου διαφάνεια 1) βρίσκουμε τις Σιγκαπούρη (6,3), Νέα Ζηλανδία (6,2), Ελβετία (6,1),
Νορβηγία (6,0), Φινλανδία (6,0), Ολλανδία (5,9), και με τη χειρότερη τις Κροατία (3,4), Ελλάδα (3,4),
Αργεντινή (3,3), Ιταλία (3,1).

Ποσοστό εγγραφής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στο «ποσοστό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» την καλύτερη βαθμολογία πέτυχαν η Ελλάδα (110,2), Κορέα (95,3), Ισπανία (89,1), Φινλανδία (88,7), ΗΠΑ (86,7). Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που πετυχαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του 100% επειδή κάθε χρόνο εγγράφονται στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση όχι μόνο οι τρέχοντες απόφοιτοι των λυκείων αλλά και παλαιότερων ετών.

Διαθεσιμότητα Επιστημόνων και μηχανικών
Στην «διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών» τις υψηλότερες θέσεις (μεγάλη διαθεσιμότητα 7, καμία διαθεσιμότητα 1) κατέκτησαν οι χώρες Φινλανδία (6,1), ΗΠΑ (5,5), Ιαπωνία (5,5), Ισραήλ (5,3), Ελλάδα (5,2), Νορβηγία (5,2), Ελβετία (5,1), Γερμανία (5,0).

Ικανότητα συγκράτησης ταλέντων

Στην «ικανότητα συγκράτησης ταλέντων» την καλύτερη βαθμολογία (μεγάλη συγκράτηση ταλέντων 7,  υγιή ταλέντων 1) πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (6,1), ΗΠΑ (5,6), Νορβηγία (5,5), Βρετανία (5,4), Ολλανδία (5,2), και τη χειρότερη οι χώρες Σλοβακία (2,6), Ελλάδα (2,6), Βουλγαρία (2,6), Ουκρανία (2,5).

Ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων
Στην «ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων» την καλύτερη βαθμολογία (πλήρης προσέλκυση 7, καμία προσέλκυση 1) πέτυχαν οι χώρες Ελβετία (6,3), Βρετανία (6), ΗΠΑ (6), Ιρλανδία , τη χειρότερη οι χώρες Αλβανία (2,4), Ουγγαρία (2,4), Ρουμανία (2,2), Ελλάδα (2,1).

Του Πέτρου Δίπλα