ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ :  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

– Οι παραγωγοί των πνευματικών και υλικών αξιών, οι διανοούμενοι, οι επιστήμονες και οι καλλιτέχνες της σύγχρονης Ελλάδας, θέλουν κλίμα ελευθερίας, ηθικής και υλικής υποστήριξης και μια Πολιτεία αλληλέγγυα που να γνωρίζει να τιμά τα έργα τους και να τους εμπνέει.

– Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο η χάραξη και υλοποίηση της πολιτιστικής πολιτικής της χώρας να στηριχτεί στους εργαζόμενους στο χώρο του Πολιτισμού και μία διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία και τους φορείς της.

– Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία κίνηση, καμία ορατή προσπάθεια που να δείχνει, σε κάποιο τομέα έστω, ότι δρομολογείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός σύγχρονου Προγράμματος Πολιτισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία.

Το ζήτημα των μεταρρυθμιστικών αυτών παρεμβάσεων στον Πολιτισμό, δεν αφορά ένα κόμμα ή κάποιες κοινωνικές ομάδες μόνο, αλλά είναι υπόθεση ολόκληρης της οργανωμένης κοινωνίας και των δομών της.

 

                                   ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ : ΄ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

                                       ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

                               

 1. ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

 

΄Ολες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα όταν μιλούν για την ανάπτυξη του Τουρισμού στη χώρα μας, αρέσκονται να την συνδέουν γενικά με τον Πολιτισμό.

 

Με ποιες συγκροτημένες μελέτες όμως, ποιο σχεδιασμό, με ποια μέτρα οικονομικής στήριξης του παραδοσιακού και σύγχρονου Πολιτισμού, με ποιες πολιτικές παρεμβάσεις θα δημιουργηθούν   οι προϋποθέσεις, το κλίμα και τα κίνητρα που θα συνδέουν δημιουργικά την ανάπτυξη του Τουρισμού σε συνέργια με τον Πολιτισμό.

 

΄Ενας αμόρφωτος ξενοδοχοϋπάλληλος που αγνοεί την ιστορία και τον Πολιτισμό της χώρας του είναι ένας υπηρέτης του ξένου τουρίστα. Αντίθετα ένας μορφωμένος και καλλιεργημένος ξενοδοχοϋπάλληλος είναι ένας διαφημιστής της χώρας του.

 

Η Ελλάδα με τον τεράστιο διαχρονικό, πνευματικό και υλικό πολιτισμικό πλούτο της ο οποίος θα μπορούσε να είναι πράγματι μια από τις κύριες δυνάμεις ανάπτυξης της χώρας και του τουρισμού, ακυρώνει με τις μέχρι σήμερα πολιτικές που ακολουθούνται αυτή τη δυνατότητα.

 

Η τεράστια διαχρονική άυλη και υλική ελληνική πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά δεν είναι μόνο δημόσια περιουσία της χώρας μας, αλλά σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας κληρονομιάς, που όχι μόνο δεν αποδίδει στη σύγχρονη κοινωνία τους καρπούς που μπορεί, αλλά παραμένει σχεδόν απαξιωμένη, αναξιοποίητη και αβοήθητη.

 

 • Τα αρχαία μνημεία, οι διαχρονικές ιστορικές αρχαιότητες, τα μοναδικά μουσεία και τα σημαντικά θρησκευτικά μνημεία βρίσκονται σε τραγική κατάσταση χωρίς επαρκή φύλαξη, χωρίς αναστηλωτικές παρεμβάσεις, με παρωχημένες εκθέσεις, υπηρεσίες και προϊόντα στα πωλητήριά τους.

 

 • Μία σειρά επίσης μνημονιακών νομοθετικών πράξεων οδηγούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΠΟ και υποβαθμίζουν την προστασία των μνημείων.

 

 • Η κυρίαρχη μεταρρυθμιστική αναπτυξιακή τομή στον Πολιτισμό πρέπει να ξεκινήσει από την αλλαγή ολόκληρης της νομοθεσίας για την έρευνα, την ανάδειξη, την προστασία, την προβολή και την αξιοποίηση των καταλοίπων της αρχαίας και ιστορικής μας κληρονομιάς και την διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα της.

 

 • Είναι φανερό ότι χρειάζεται ένα μακροχρόνιο συγκροτημένο επενδυτικό σχέδιο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και η παρουσία ενός ικανού εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για να κάνουμε τα πολιτισμικά κατάλοιπα του πλούσιου παρελθόντος μας, τόπου γνώσης, εκπολιτισμού και ψυχαγωγίας για εκατομμύρια έλληνες και ξένους πολίτες αλλά και έναν από τους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα παρακάτω :

 

 • Να αναδιαρθρωθούν όλες οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ που ασχολούνται με την έρευνα, την ανάδειξη, την προστασία και την προβολή των αρχαίων και νεοτέρων ιστορικών καταλοίπων.

 

 • Να εκπονηθεί πρόγραμμα συντήρησης, ευπρεπισμού, φύλαξης και σύγχρονων ελκυστικών όρων επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών χώρων όλης της χώρας.

 

 • Να εκπονηθούν νέα μελετημένα ανασκαφτικά προγράμματα αρχαιολογικών χώρων σε περιοχές που μέχρι σήμερα έχουν καθυστερήσει όπως νησιά, ορεινές περιοχές κλπ.

 

 • Να υπάρχει σοβαρή συνεργασία των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας στη θεσμική, μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Πολιτείας για την αξιοποίηση της αρχαίας μας κληρονομιάς.

 

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι προσφέρουν απασχόληση και ανάπτυξη αν ενταχθούν στα γενικότερα προγράμματα ήπιας ανάπτυξης των περιοχών τους.

 

 • Εκσυγχρονισμός των αρχαιολογικών ιστορικών μουσείων της χώρας με βάση τις επιστημονικές απαιτήσεις της σύγχρονης μουσειολογίας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν οι ποικίλες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.

 

 • Δημιουργία τοπικών αρχαιολογικών διαδρομών που θα διασυνδέσουν αρχαιολογικούς τόπους, γεωλογικά και περιβαλλοντολογικά φαινόμενα και ιστορικά σημεία με τα τοπικά μουσεία. Η διασύνδεση αυτή των αρχαιολογικών χώρων με την ιστορία και το περιβάλλον θα βοηθά τον επισκέπτη να γνωρίζει διαχρονικά και σφαιρικά τα επιτεύγματα της φύσης και των ανθρώπων στον τόπο αυτό.

 

 • Εκσυγχρονισμός των πωλητηρίων όλων των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας με πλούσιες συλλογές αντικειμένων, αναμνηστικών και χώρους αναμονής ώστε τα έσοδα των πωλήσεων να ενισχύουν σοβαρά τον προϋπολογισμό κάθε μνημείου. Υπογραμμίζουμε ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά μουσεία και μνημεία το 80 έως 85% των εσόδων προέρχεται από τα πωλητήρια και τους χώρους αναψυχής.

 

 • Είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός της δομής και λειτουργίας του ΤΑΠ, το οποίο μπορεί με την ανασυγκρότηση του εργαστηρίου εκμαγείων και αντιγράφων, με ψηφιακές και έντυπες πολύγλωσσες εκτυπώσεις, με οπτικοακουστικές δημιουργίες παραγωγές, με διαδικτυακές πωλήσεις και άλλα, να αποτελέσει τον δυναμικό φορέα οικονομικής ανάπτυξης όλων των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας.

 

 • Τα αρχαιολογικά μουσεία σε συνεργασία με τα σχολεία να εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα διαχέουν την ιστορική γνώση στους μαθητές και θα τους ωθούν να αγαπήσουν και να εκτιμήσουν την αρχαία κληρονομιά τους.

 

 1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ

                        ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

΄Ένα τεράστιο παραγωγικό πολιτιστικό κεφάλαιο με πολυποίκιλες και πολύμορφες δράσεις που ξεπερνούν τις εκατό, είναι οι παραγκωνισμένοι από την κεντρική Κυβέρνηση χιλιάδες Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας.

 

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαφόρων πνευματικών επιπέδων, με αγάπη για το μικρό  χωριό, την κωμόπολη ή την συνοικία τους με συγκροτημένη σκέψη και λόγο δουλεύουν

εθελοντικά και αθόρυβα μέσα στα πρωτογενή πολιτιστικά αυτά κοινωνικά κύτταρα προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους κατοίκους των μικρών κοινωνιών τους.

 

 • Οι Σύλλογοι αυτοί, με ημερίδες, συνέδρια, πολιτιστικές εκδόσεις, κινηματογραφικά φιλμ, μουσικές εκδόσεις και άλλα, ερευνούν , αναδεικνύουν και προβάλουν τις αξίες του Πολιτισμού και της παράδοσης του τόπου τους.

 

 • Φέρνουν σε επαφή τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγής της χώρας, μεταφέρουν γνώση και ομορφαίνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών τους.

 

 • Δημιουργούν ερασιτεχνικές ομάδες θεάτρου, χορού, μουσικής, λογοτεχνίας, συγκροτούν μελέτες τοπικής ανάπτυξης και υλοποιούν μικρά αναπτυξιακά προγράμματα.

 

 • Στηρίζουν μελέτες ανασυγκρότησης και ανάπλασης οικισμών και με τις δράσεις τους γενικά αναζωογονούν και δίνουν ενδιαφέρον στη ζωή των ανθρώπων των μικρών κοινωνιών τους.

 

Χιλιάδες μικρά χωριά της Ελληνικής Περιφέρειας θα είχαν τελείως εγκαταλειφθεί εάν δεν υπήρχαν οι δραστήριοι Πολιτιστικοί Σύλλογοί τους που τα συντηρούν, τα αναπλάθουν και δίνουν ζωή και ελπίδα στους λίγους κατοίκους των.

 

 • Οι ανιδιοτελείς παραγωγικοί αυτοί φορείς της Περιφέρειας αντιμετωπίζονται στις περισσότερες δραστηριότητές τους από τη Νομοθεσία ως κερδοσκοπικοί φορείς και από τους Δήμους και τις Περιφέρειες τις περισσότερες φορές ως ανταγωνιστικοί φορείς. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, ιδιαίτερα μετά από το νέο αυτοδιοικητικό τοπίο που επέφερε ο Καλλικράτης και την αποξένωση των μικρών κοινωνιών από το Δήμο τους, οι Σύλλογοι αυτοί κάνουν δουλειές που θα έπρεπε να κάνουν οι Δήμοι.

 

 • ΄Ολοι οι ενεργοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι που με το πολύπλευρο έργο τους έχουν αναγνώριση και κύρος όχι μόνο μέσα στις μικρές κοινωνίες τους και προχωρούν μαζί με άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους των επαρχιών τους και δημιουργούν Δίκτυα Πολιτιστικών Συλλόγων και Ενώσεις Πολιτιστικών Συλλόγων σε επίπεδο Περιφερειών.

 

Οι Σύλλογοι αυτοί, τα Δίκτυα και οι Ενώσεις τους επικοινωνούν, ανταλλάσουν εμπειρίες και γνώσεις, προωθούν λύσεις σε κοινά προβλήματα και συντονίζουν το βήμα τους Πανελλαδικά.

 

Σήμερα αναπτύσσεται στις  πόλεις και τις περιφέρειες της χώρας μας ένα μεγάλο ακηδεμόνευτο Πολιτιστικό Κίνημα Εθελοντών με τεράστιο έργο στις κοινωνίες τους, με

 

 

μεγάλη γνώση των πολιτιστικών θεμάτων, σοβαρή εμπειρία στις πολιτιστικές δράσεις και αναπτυσσόμενη δυναμική.

 

 • Αιτήματα αυτού του Κινήματος είναι η ετήσια επιδότηση των προγραμμάτων τους καθώς επίσης η αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός όλων των Νομοθετημάτων που αφορούν σε οικονομικά φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, τα οποία αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία και τη δράση τους.

 

 • Είναι αναγκαίο ένα νέο πολιτιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει και θα βοηθά το πολύπλευρο και ορατό έργο των Πολιτιστικών Συλλόγων.

 

 • Θα ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή ιδιαίτερα των νέων πολιτών στους πρωτογενείς αυτούς πυρήνες Πολιτιστικής Αναγέννησης σε κάθε χωριό και σε κάθε μικρή κοινωνία.

 

Γιατί οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι αποτελούν αποδεδειγμένα παράγοντες τοπικής περιφερειακής και εθνική πολιτισμικής προόδου, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.