Αναπόφευκτα οι λαοί πρέπει να  προχωρήσουν, να οργανώσουν και να ισχυροποιήσουν όσο ποτέ την θέση τους.  Ήλθε η εποχή για την ολοκλήρωση της δημοκρατίας με την συντεταγμένη συμμετοχή των πολιτών κάθε κοινωνίας καθημερινά και παντού.

–              Οι ενήλικες δε πρέπει να είναι πια στο περιθώριο. Μπορούν να  προσφέρουν από εκλεγμένα μεταξύ τους σώματα, τις συμβουλές τους και τις παρατηρήσεις τους και θα δικαιούνται αναλυτικές απαντήσεις άμεσα, από τα σώματα  των πολιτικών αντιπροσώπων όλων των επιπέδων, τα οποία δημοκρατικά έχουν εκλεγεί για να αποφασίζουν ως αντιπρόσωποι της κοινωνίας.

–              Οι εθελοντές, οι οποίοι με ευγενή αισθήματα,  προσφέρουν υπηρεσίες στον τόπο τους, αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, δεν πρέπει να είναι πια επαίτες αλλά συντεταγμένα θα εκπροσωπούν τους συλλόγους τους, θα δημιουργήσουν εκλεγμένα σώματα  και  θα προσφέρουν στους εκλεγμένους πολιτικούς  αντιπροσώπους της κοινωνίας, συμβουλές και παρατηρήσεις και θα δικαιούνται ( με θεσμικό δικαίωμα)  άμεσα αναλυτικές απαντήσεις.

–              Τα Δημοτικά συμβούλια και οι Περιφερειακές βουλές , εκτός των εκλεγμένων μελών τους, οι οποίοι είτε είναι άτομα ικανά ή όχι, είναι κυρίως στρατευμένα άτομα  κομμάτων ή ιδεολογιών ή συμφερόντων, πρέπει να απαρτίζονται κατά 30-40% από άτομα αδέσμευτα από τα  πολιτικά κόμματα και προτεινόμενα από ένα καθορισμένο αριθμό συμπολιτών κατά τις εκλογικές διαδικασίες θα κληρώνονται, χωρίς να χρειάζεται η πρόταση κανενός κόμματος και ως κληρωτοί θα γίνονται μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο ή τη Βουλή της Περιφέρειας.

– Ειδικές επιτροπές θα επεξεργάζονται και θα εισηγούνται όλα τα θέματα που εισέρχονται για έγκριση ή όχι σε κάθε  Δημοτικό Συμβούλιο ή Περιφερειακή Βουλή. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν ως μέλη, εκλεγμένοι εκπρόσωποι για τον σκοπό αυτό, των επαγγελματικών συλλόγων και πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο ή την περιφερειακή Βουλή.

Πρέπει να είναι ο ίδιος ο λαός πολύπλευρα αντιπροσωπευτικά παρών σε όλα και όχι μόνο οι πολιτικοί αντιπρόσωποι, διότι όταν  τους αφήνει ο λαός μόνους, γίνονται ανίσχυροι και ευάλωτοι και υπάκουοι  απέναντι στους ισχυρότερους και οι ίδιοι αρέσκονται να φαίνονται ισχυροί στον λαό, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσον.