Ο Δήμαρχος κάθε Δήμου εγκρίνει και δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη στην οποία προγραμματίζει να συζητηθούν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου ή της κοινωνίας του Δήμου ή άτομα ή ομάδες πολιτών. Για τα θέματα αυτά αποφασίζουν κατά πλειοψηφία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και από τις αποφάσεις τους εξαρτώνται σοβαρές επιπτώσεις στον μέλλον της κοινωνίας ή και πολιτών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι Σύμβουλοι έχουν μελετήσει και ερευνήσει το κάθε θέμα μαζί  με τους ενδιαφερόμενους πολίτες και έτσι έχει προσωπική άποψη για το κάθε θέμα πριν τοποθετηθεί στο Συμβούλιο και ψηφίσει. Από προσωπική εμπειρία και σχετική έρευνα διαβεβαιώνω ότι οι πλείστοι Σύμβουλοι δεν μπορούν να διαθέσουν όσο χρόνο χρειάζεται για να έχουν προσωπική άποψη,  γιατί συνήθως η καθημερινότητά τους είναι πιεσμένη από τις επαγγελματικές κλπ. υποχρεώσεις τους και έτσι  επαφίενται συνήθως και ψηφίζουν αυτά που ένας εισηγητής θα προτείνει. Ο εισηγητής βέβαια έχει προσυνεννοηθεί με τον Δήμαρχο και μόνο όταν ενδιαφέρεται κάποιος σύμβουλος για «δικούς του» ανθρώπους παρεμβαίνει στον Δήμαρχο για συνεννοήσεις. Αυτή είναι η πρακτική, άσχετα αν σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ως περιτύλιγμα κάποια επιτροπή. Η συνδιαλλαγή και ο Δημαρχοκεντρισμός κυριαρχούν ως ένα μικρό τοπικό Κυβερνείο που συνήθως εξαρτάται από την ηγεσία κάποιου κόμματος, είτε αυτό κυβερνά ή όχι. Πως είναι δυνατόν μέσα σε τέτοιες διαδικασίες να συμμετάσχουν ενεργά οι πολίτες, προκειμένου όλοι μαζί οι ενεργοί πολίτες να συνεισφέρουν στον τομέα που εξειδικεύονται για να έχει ο Δήμος σωστότερα αποτελέσματα και αποδεκτά από τους πολίτες, με αποτέλεσμα η ικανοποίηση των πολιτών να είναι το κίνητρο της περαιτέρω συμμετοχής τους .

Εκτός και αν οι εκλεγμένοι έχουν την εντύπωση ότι είναι γνώστες και έχουν άποψη σωστή για όλο το θέμα ή συμβουλεύονται κάποιους που θεωρούν έμπειρους αλλά δεν έχουν σεβασμό και για τους άλλους έμπειρους σε κάθε εξειδίκευση, με αποτέλεσμα να τους αποκλείουν και να τους αδρανοποιούν (ίσως και να τους απογοητεύουν) ζημιώνοντας τον Δήμο και την αλληλέγγυα συμβίωση στον Δήμο, ανεξάρτητα αν μεταξύ των ατόμων υπάρχουν διαφορετικές γνώμες και αντιλήψεις, οι οποίες επιβάλλεται να αναγνωρίζουμε ότι αυτή ακριβώς η διαφορετικότητα μετά από συζητήσεις φέρνει τα σωστότερα και αποτελεσματικότερα αποτελέσματα. Τη συνήθεια όμως μιας βολεμένης διαχείρισης του Δήμου δεν μπορούν να την αλλάζουν αυτοί οι ίδιοι οι βολεμένοι γιατί και να το θέλουν δεν θα τους αφήσει η ομάδα στην οποία ανήκουν. Μπορούν όμως με αποφασιστική δημοκρατική γενναιότητα να αποφασίσουν οι Δήμαρχοι και  το Συμβούλιό τους να συνεδριάζουν ουσιαστικά Δημόσια και όχι τυπικά Δημόσια όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Μπορούν να έλθουν σε συμφωνία με τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι θα καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου όλες τις συνεδριάσεις του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου. ΄Ετσι ο πολίτης από το σπίτι του ή όπου αλλού, θα μπορεί να έχει προσωπική άποψη για κάθε σύμβουλο και για κάθε τοποθέτησή του όπως και για κάθε απόφαση του Συμβουλίου. Και δεν φτάνει αυτό.

Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού θα είναι διαθέσιμος να δέχεται τηλεφωνήματα από τους πολίτες με θέσεις και ερωτήματα των πολιτών για θέματα που συζητήθηκαν και ταξινομημένα να αναφέρονται  στον Δήμαρχο ή αντιπρόσωπό του Δημόσια (στην διάρκεια της εκπομπής), οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να απαντούν άμεσα και έτσι λήγει η δημόσια συνεδρίαση. ΄Ισως επικαλεσθούν κάποιοι ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν στο Συμβούλιο. Ναι, ίσως να συμβαίνει πρακτικά αυτό, αλλά το κάθε θέμα ενδιαφέρει και άλλους πολίτες εκτός του άμεσα ενδιαφερόμενου ή επωφελούμενοι ίσως άλλοι, επικαλεσθούν ότι οι συνεδριάσεις καταχωρούνται (έστω και κάποιες) στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Ναι είναι κάπως καλό, αλλά η ουσία της Δημοκρατίας δεν είναι η Δημοσίευση των αποφάσεων, αλλά η διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών. Διότι μόνο με ενημερωμένους πολίτες που συμμετέχουν μπορεί να δραστηριοποιηθεί καλύτερα και περισσότερο η κοινωνία των πολιτών και αυτή η συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ευτυχία και πλούτο στην κοινωνία.

Δημήτρης Ηλιάκης