ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το δίκαιο είναι ένα φυσικό αίσθημα των πολιτών κάθε κοινωνίας και είναι το ίδιο σε όλο τον κόσμο.

Με αυτό το αίσθημα ο κάθε πολίτης διακρίνει την αδικία, την εκμετάλλευση, τη προσβολή, τη  περιφρόνηση, κλπ.

Η δικαιοσύνη είναι οι νόμοι τους οποίους καθιερώνουν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των λειτουργών της δικαιοσύνης, Μία αυτονόητη ερώτηση είναι : γιατί διευκρινίζουμε τι είναι δίκαιο και τι δικαιοσύνη; Δεν είναι το ίδιο; Η απάντηση είναι δύσκολη  δυστυχώς, αλλά αναγκαία καμιά φορά και μπορούμε να πούμε ότι όχι δεν είναι το ίδιο πάντα.

Το δίκαιο είναι  όμοιο για όλους, είναι η φυσική αίσθηση του κάθε ανθρώπου.

Η δικαιοσύνη προσπαθεί ίσως όσο μπορεί, να δημιουργεί συνεχώς νόμους και διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις για να νομιμοποιήσει τις πράξεις όλων των ανθρώπων που δεν αντιτίθενται στο δίκαιο, αλλά  συνήθως νομιμοποιούν τις ενέργειες κάποιων ανθρώπων, που  είναι συχνά βλαβερές για άλλους ανθρώπους.

Για παράδειγμα, αν νομιμοποιηθεί με νόμο μια ενέργεια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι επηρεάζουν ή καταστρέφουν τη λειτουργία της φύσης από την οποία ζουν άλλοι άνθρωποι, τότε αυτοί αδικούνται.

Είναι όμως δυνατόν να μη βλάπτεται ποτέ κανείς;

Εάν υπεράνω όλων ισχύουν οι φυσικοί κανόνες του δικαίου, απαντούμε μετά βεβαιότητας ΝΑΙ.

Διότι και εάν βλάπτεται με ένα Νόμο μια ομάδα πολιτών, ένας ολοκληρωμένος νόμος κάτω από την ισχύ του φυσικού δικαίου, πρέπει να προβλέπει και την αποκατάσταση όσων τυχόν βλάπτονται με αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη.

Πέραν όμως αυτού, εάν ένας νόμος βλάπτει γενικότερα ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ή όλη την κοινωνία, οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προτείνουν ομαδικά έναν άλλο νόμο, πιο ωφέλιμο για το ίδιο θέμα στην κοινωνία.

Θεωρούμε ότι η νομοθετική Βουλή έχει το δικαίωμα και την αποστολή να νομοθετεί και αυτό το δικαίωμα, της το έχει εκχωρήσει ο λαός, έστω με μια μερική ή γενικότερη πλειοψηφία, αλλά ο ίδιος ο λαός δεν πρέπει  να  χάνει το δικαίωμα να προτείνει νόμους, τους οποίους, θα εγκρίνει ή όχι η νομοθετική Βουλή, ή η αρμόδια εκλεγμένη Αρχή.

Ο λαός έχει και αισθητήριο,   εμπειρία και την σοφία της καθημερινότητας  με το κοινό φυσικό του ένστικτο κατέχει κοινές παραδοχές, οι οποίες όταν λειτουργούν φέρνουν περισσότερη κοινωνική ευτυχία, πρόοδο και δημιουργία. Με οργανωμένο λοιπόν τρόπο, ο λαός επιβάλλεται να παρεμβαίνει. ΄Όχι τόσο για να αποφασίζει, αλλά κυρίως για να υποχρεώνει τους Νομοθέτες να του εξηγούν αναλυτικά και να τον λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.

Η παρέμβαση όμως των πολιτών δεν είναι αρκετή μόνο για τη Νομοθεσία.

Το κοινωνικό αισθητήριο, η γνώση των κοινωνικών διεργασιών, των ηθών και των εθίμων, συνοδευόμενα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία που κατέχουν οι πολίτες, πρέπει να διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο και στα κάθε μορφής δικαστήρια, όπου μαζί με τους λειτουργούς της δικαιοσύνης θα αποδίδουν ικανοποιητικότερα για το δημόσιο κοινό αίσθημα.

΄Όλα όμως τα παραπάνω θα μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν οι νόμοι υπακούουν στις υπέρτατες αρχές του δικαίου, δηλαδή του φυσικού αισθήματος των πολιτών.

Αυτές οι απαραβίαστες και αναμφισβήτητες ΑΡΧΕΣ πρέπει να  αποτελούν ένα σύντομο περιληπτικό Σύνταγμα.

Η πολυνομία είναι δείγμα κακοδιοίκησης και διαφθείρει την πολιτεία.

 

ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Οι φόροι και η διάθεση τους πρέπει να ικανοποιούν το Δημόσιο αίσθημα και να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος στο εκκαθαριστικό του, που πήγαν οι φόροι που πλήρωσε και μέσω του INTERNET  τι συγκεκριμένες δαπάνες κάλυψαν.

Οι φόροι εισπράττονται από το Κράτος, τις Περιφέρειες ή Δήμους και είναι η Άμεση Φορολογία που είναι εμφανής και επιβάλλεται συνήθως από την Νομοθετική Αρχή του Κράτους και η ΕΜΜΕΣΗ φορολογία που υπάρχει μέσα στην τιμή του προϊόντος, που πρέπει πλέον να γίνει εμφανής και να αναγράφεται ξεχωριστά σε κάθε συσκευασία.

Οι φόροι, από ποιους πολίτες ή φορείς εισπράττονται και ποιο σκοπό καλύπτουν πρέπει να είναι ξεκάθαροι και πάγιοι και μόνο το ύψος αυτών μπορεί να τροποποιηθεί από την Νομοθετική Αρχή, η οποία μπορεί να επιβάλει έκτακτη φορολογία, λόγω ειδικών συνθηκών, αλλά μόνο προσωρινά.

Απαλλαγή φόρων μπορεί να αποφασίζει η Νομοθετική Αρχή είτε για μικρά εισοδήματα, είτε για δημιουργούς και παραγωγούς νέων προϊόντων, είτε για επανεπένδυση κερδών στην ίδια περιοχή, είτε για κέρδη που διανέμονται σε εργαζομένους, ή ομάδες πολιτών με ειδικές ανάγκες.

Η φορολογία σε είδη μαζικής κοινωνικής κατανάλωσης που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση μιας ανεκτής επιβίωσης, καταργείται.

΄Εμμεσοι φόροι επιβαρύνουν μόνο προϊόντα πολυτελείας και αναγκαία για την επιβίωση, και μόνο για το σκοπό υποστήριξης ασθενέστερων ομάδων πολιτών και αντισταθμιστική συμπαράσταση σε μειονεκτούντες από την άνιση μεταχείριση από το Κράτος, Περιφέρεια ή Δήμους.

Τα προϊόντα και η φορολόγησή τους μπορούν να καθορίζονται από τη Νομοθετική Αρχή του Κράτους αλλά και να συμπληρώνονται από τις Περιφέρειες και Δήμους σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

 

 

                Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ζητιανα καθιερώνει τους αφέντες.

Όλο το κοινωνικό σύστημα καθιερώθηκε παγκόσμια γιατί οι άνθρωποι ζητούν. Όλοι ζητούν.

Καλύτερη υγεία, ,παιδεία,δικαιοσύνη,συμμετοχή, προστασία, ανάπτυξη, ισότητα και τόσα άλλα. Και οι αφεντάδες δίνουν, όχι όλα, για να συνεχίζουν να ζητούν οι άνθρωποι και να συνεχίζουν οι αφεντάδες.

Κάποιοι απαιτούν και έχουμε βία και πολέμους.

Κάποιοι προσπαθούν με κοινωνικές οργανώσεις να βελτιώσουν κάτι. Τους ανέχεται το σύστημα και έτσι το ισχυροποιούν.

Το σύστημα δίνει, μα όταν δίνει  λίγο περισσότερα  τα  παίρνει πίσω.

Έτσι όλα κυλούν ήσυχα με  πολίτες στεναχωρεμένους, δυστυχισμένους, αγανακτισμένους, βολεμένους, χαρούμενους για λίγο, όχι όμως ευτυχισμένους.

Όλοι ζητούν να αλλάξει κάτι για το καλύτερο.

Να είναι ευτυχισμένοι, ήρεμοι, αυτάρκεις.

Κουβέντες με πολλές προτάσεις. Καλές προτάσεις.

Μερικές εφαρμόζονται αλλά δεν  αλλάζουν  το σύστημα.

Μα τότε τι μας έμεινε να κάνουμε.

Να γίνουμε βάρβαροι, να σκοτωθούμε μεταξύ μας ;

Αν θέλουμε να δούμε σε καθρέπτη τον εαυτό μας θα βρούμε τον δρόμο μας.

Να μην ζητάμε. Να δίνουμε, γα να γίνουμε και εμείς Αφέντες, τουλάχιστον του εαυτού μας.

Μα τι να δώσουμε αφού έχουμε λίγα ή καθόλου;

Και όμως έχουμε μέσα μας ένα ακίνητο πλούτο.

Την ανθρωπιά μας.

Αυτή όταν δίνουμε στην κοινωνία, ήσυχα και απλά, οι Αφεντάδες θα καταρρεύσουν.

Οι αφεντάδες θα ζητούν έλεος, και οι τύψεις τους θα τους μαστιγώνουν.

Αυτή η ανθρωπιά μας θα φτιάξει μία νέα ανθρώπινη κοινωνία.

Αυτή η ανθρωπιά δεν προσφέρεται μέσα από πολιτικούς στρατούς, κοινωνικές οργανώσεις μέσα από τον πλούτο  και την εξουσία.

Αυτή η ανθρωπιά βγαίνει από μέσα μας στο περιβάλλον όπως τα φυτά   συνεννοούνται με τις ευωδίες και τα αρώματα τους.

Τότε θα  έρθει  το καινούριο.

Τότε θα  γίνονται καινοτόμες πράξεις.

Τότε η κοινωνία θα γίνει σεβαστή μέσα σε όλες τις εξουσίες και τον πλούτο.

Τότε οι καλές νέες προτάσεις θα έχουν λόγω ύπαρξης και θα πιάνουν τόπο.

Δεν είναι άπιστο όνειρο. Υποχρεώστε τους φίλους βουλευτές σας, σε κάθε νομό να υπάρχει το πνεύμα ανθρωπιάς προς όλους.

Ομαδικά κινηθείτε εναντίον συγκεκριμένων νόμων, που αδικούν συνανθρώπους και βοηθούν άλλους. Καταργείστε τις πράξεις όχι μόνο τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι φεύγουν αλλά οι πράξεις μένουν. Δρόμος δεν υπάρχει. Φτιάξτε τον δρόμο προχωρώντας με ανθρωπιά. Δώστε την για να κερδίσει όλη η κοινωνία και εσείς.

 

Παντων  χρημάτων μέτρον Άνθρωποι.

Πρωταγόρας

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

 • Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή
 • Μελέτη (της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματολογίας αλλά και ευρύτερης)
 • Αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου
 • Στήριξη του θεσμού της οικογένειας
 • Αρωγ’η Μ.Μ.Ε. (σωστή λειτουργία)
 • Ατομική θέληση, αγώνας
 • Γνώση – σεβασμός ιστορίας και παράδοσης
 • Πίστη στις ανθρωπιστικές και συναισθηματικές αξίες
 • Αναγνώριση της προσωπικότητας και αξιοπρέπειας του συνανθρώπου
 • Καταπολέμηση ρατσισμού
 • Αποδοκιμασία και άρνηση της απάνθρωπης συμπεριφοράς
 • Καταπολέμηση ατομικισμού, ωφελιμισμού, ιδιοτέλειας
 • Εθελοντική προσφορά, συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις
 • Αντίδραση στην παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων
 • Αγώνας για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 • …..

ΑΙΤΙΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

 • Υλιστική εποχή (κυριαρχία έχειν και όχι είναι)
 • Έλλειψη υψηλών ιδανικών
 • Καταναλωτισμός
 • Έλλειψη ελεύθερου χρόνου
 • Κακή παρεχόμενη παιδεία
 • Αστικοποίηση, απομάκρυνση από την φύση
 • Ατομικισμός
 • Δυσλειτουργία θεσμών, οικογένειας, οικογένειας, δημοκρατικών.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

-βία, εγκληματικότητα, πόλεμοι

– παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

– Επίταση υλισμού

– έλλειψη σεβασμού στην παράδοση

– κρίση θεσμών, οικογένειας, δημοκρατικών

– υπέρμετρη στήριξη του ανθρώπου σε επιστήμη, τεχνολογία

– ύβρις

– ανισότητες κοινωνικές, οικονομικές

– αλλοτρίωση

 

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

 • Κλασσικός (αρχαίας Ελλάδας καλός και αγαθός πολίτης)
 • Αναγεννησιακό; – Ευρωπαικός, Πανεπιστήμων άνθρωπος, π.χ. Λεονάρντο Ντα Βίντσι
 • Σύγχρονος, ο άνθρωπος καθαυτή αξία, σκοπός όχι μέσον
 • Φιλολογικός ή εκπαιδευτικός, (μόρφωση με βάση τα κλασσικά γράμματα)
 • Κοινωνικός ή ηθικός, (πίστη στην ιδέα και την αξία του ανθρώπου)
 • Χριστιανικός (ο Θεός κέντρο του κόσμου και ο άνθρωπος εικόνα του)

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ

 • Υλικά, τήρηση του μέτρου στις ανάγκες και τις απολαύσεις
 • Πνευματικά, Χρέος η καλλιέργεια της λογικής και του πνεύματος
 • Ηθικά, ανάπτυξη της ηθικής είδησης και ευθύνης
 • Κοινωνικά, Εξύψωση και ευημερία του κοινωνικού συνόλου
 • Πολιτικα, Πολιτικοποίηση, υπέρβαση εγωιστικών και ορμών και τάσεων
 • Συναθσθηματικά, Ανυστεροβουλη αγάπη προς τον άνθρωπο (ανθρωπιά)

 

 

 

Άνθρωπον ζητώ

ογένης

 

Ζώον διπουν άπτερον

Πλάτων

 

Ε κακομοίρη άνθρωπε,

μπορείς να μετακινήσεις βουνά,

να κάμεις θάματα,

κι εσύ βουλιάζεις στην κοπριά,

στην τεμπελιά και στην απιστία!

Θεό έχεις μέσα  σου, Θεό κουβαλάς και δεν το ξέρεις,

το μαθαίνεις μονάχα την ώρα που πεθαίνεις,

μα μα ναι πολύ αργά.

Νίκος Καζαντζάκης

 

 

Το γεγονός πως ο άνθρωπος γνωρίζει το καλό και το κακό, αποδεικνύει την ανωτερότητα της σκέψης του, σε σχέση με τα ζώα.

Το γεγονός, πως παρόλα  αυτά, κάνει το κακό, αποδεικνύει την ηθική κατωτερότητα σε σχέση με τα ζώα.

Mark Twain

Αμερικανός συγγραφέας

 

Ένας άνθρωπος είναι το σύνολο των πράξεων του.

Τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει.

Τίποτα άλλο.

 

Μοχάτμα Γκόντι

Ινδός ηγέτης

 

Πρώτα ανακάλυψε τον άνθρωπο μέσα σου, αν θες να διδάξεις ανθρωπιά στους άλλους.

Amos Bronson Alcott

Αμερικανός φιλόσοφος – Ακαδημαικός

 

Η πιο επαναστατική αλλαγή στον 21ο αιώνα  δεν θα   προέλθει  από την τεχνολογία, αλλά από μία καινούρια αντίληψη για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

John Noisbitt

Συγγραφέας – Μελοντολόγος