΄Ένα τεράστιο παραγωγικό πολιτιστικό κεφάλαιο είναι  παραγκωνισμένο από την κεντρική Κυβέρνηση .

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαφόρων πνευματικών επιπέδων, με αγάπη για το μικρό  χωριό, την κωμόπολη ή την συνοικία τους με συγκροτημένη σκέψη και λόγο δουλεύουν                                    εθελοντικά και αθόρυβα μέσα στα πρωτογενή πολιτιστικά αυτά κοινωνικά κύτταρα προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους κατοίκους των μικρών κοινωνιών τους. Χιλιάδες μικρά χωριά της Ελληνικής Περιφέρειας θα είχαν τελείως εγκαταλειφθεί εάν δεν υπήρχαν οι δραστήριοι Πολιτιστικοί Σύλλογοί τους που τα συντηρούν, τα αναπλάθουν και δίνουν ζωή και ελπίδα στους λίγους κατοίκους των.

–               Οι ανιδιοτελείς παραγωγικοί αυτοί φορείς της Περιφέρειας αντιμετωπίζονται στις περισσότερες δραστηριότητές τους από τη Νομοθεσία ως κερδοσκοπικοί φορείς και από τους Δήμους και τις Περιφέρειες τις περισσότερες φορές ως ανταγωνιστικοί φορείς. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, οι Σύλλογοι αυτοί κάνουν δουλειές που θα έπρεπε να κάνουν οι Δήμοι.

–               ΄Ολοι οι ενεργοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι που με το πολύπλευρο έργο τους έχουν αναγνώριση και κύρος όχι μόνο μέσα στις μικρές κοινωνίες τους και προχωρούν μαζί με άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους των επαρχιών τους και δημιουργούν Δίκτυα Πολιτιστικών Συλλόγων και Ενώσεις Πολιτιστικών Συλλόγων σε επίπεδο Περιφερειών.

Οι Σύλλογοι αυτοί, τα Δίκτυα και οι Ενώσεις τους επικοινωνούν, ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνώσεις, προωθούν λύσεις σε κοινά προβλήματα και συντονίζουν το βήμα τους Πανελλαδικά.

Σήμερα αναπτύσσεται στις  πόλεις και τις περιφέρειες της χώρας μας ένα μεγάλο ακηδεμόνευτο Πολιτιστικό Κίνημα Εθελοντών με τεράστιο έργο στις κοινωνίες τους, με μεγάλη γνώση των πολιτιστικών θεμάτων, σοβαρή εμπειρία στις πολιτιστικές δράσεις και αναπτυσσόμενη δυναμική.

–               Αιτήματα αυτού του Κινήματος είναι η ετήσια επιδότηση των προγραμμάτων τους καθώς επίσης η αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός όλων των Νομοθετημάτων που αφορούν σε οικονομικά φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, τα οποία αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία και τη δράση τους.

–               Είναι αναγκαίο ένα νέο πολιτιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει και θα βοηθά το πολύπλευρο και ορατό έργο των Πολιτιστικών Συλλόγων.

–               Θα ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή ιδιαίτερα των νέων πολιτών στους πρωτογενείς αυτούς πυρήνες Πολιτιστικής Αναγέννησης σε κάθε χωριό και σε κάθε μικρή κοινωνία.

 

Γιατί οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι αποτελούν αποδεδειγμένα παράγοντες τοπικής περιφερειακής και εθνική πολιτισμικής προόδου, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.