ΕΝΑΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι κανόνες με τους οποίους λειτουργεί το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι τοα όπλα των δυνατών για να κυριαρχούν.

Αυτά  τα ίδια όπλα, τους ίδιους κανόνες, ας τα  πάρουν οι πολίτες στα χέρια τους, διεκδικώντας τα, για να ισορροπήσουν  την κυριαρχία των δυνατών. Ένα παράδειγμα δίνεται παρακάτω.

Ας απαιτήσουμε λοιπόν, οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν ένα ενιαίο μισθό μέσα στον οποίο θα περιλαμβάνεται η αποζημίωση της εργασίας τους και οι εισφορές για υγεία και σύνταξη.

Έτσι για να μπορεί ο κάθε εργοδότης να λειτουργεί,  πρέπει να έχει ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ και όχι μόνο Ασφαλιστική Ενημερότητα όπως σήμερα.

Τότε  ο εργοδότης  θα πρέπει να έχει πληρώσει μισθούς και εισφορές για να μπορεί να λειτουργεί.

Εάν δεν μπορεί να πληρώσει τους μισθούς, θα υπάρχει η δυνατότητα να διαπραγματευτεί ρύθμιση της πληρωμής  του μισθού με τον εργαζόμενο, με την προϋπόθεση πληρωμής των εισφορών.

Μόνο έτσι ισχυροποιείται η θέση του κάθε εργαζομένου,  γιατί εάν δεν συμφωνήσει ρύθμιση των μισθών του και καταβολή των εισφορών του, ο εργοδότης δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.

Ο μισθός, η εισφορά για την υγεία, και η εισφορά για την σύνταξη κατατίθενται σε έντοκους ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, των      οποίων ιδιοκτήτης είναι ο εργαζόμενος, εγγυητής το Κράτος και ο τρόπος  διαχείρισης των λογαριασμών αυτών, αποτελεί ένα νέο     σύστημα, βασισμένο σε υγιείς και ισότιμες σχέσεις.