Το κόμμα έχει σκοπό να αναδείξει και να επιβάλλει στο κράτος και την εξουσία το κοινό συμφέρον του κάθε πολίτη, ομάδων πολιτών και  τέλος του συνόλου της κοινωνίας.

Για το λόγο αυτό δεν είναι αυτοσκοπός η δημιουργία μιας ιεραρχικής οργάνωσης, της οποίας τα ανώτερα στελέχη σχεδιάζουν, αποφασίζουν και νομοθετούν τις αποφάσεις τους, χωρίς να έχει λόγο η ίδια συνολικά η κοινωνία.

Πριν υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα επιβάλλεται να διακηρυχθεί το κοινωνικό του «ΟΡΑΜΑ», το οποίο θα καθιερώνει «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» και του κόμματος και της ιδιωτικής ζωής των στελεχών και μελών του.

Στους «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» πρέπει να υπακούν όλοι οι Νόμοι.

Πέντε είναι οι ιεροί «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» κόμματος και μελών.

 1. ΣΥΝΕΠΕΙΑ, να πράττεις αυτά που λες.
 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, δημιουργείς, χωρίς να επιβάλλεις και να ζημιώνεις αυτό που

θέλουν οι άλλοι. Τότε είσαι χρήσιμος και ευτυχής.

 1. ΣΥΝΕΡΓΙΑ, τα αποτελέσματα των κοινών δράσεων είναι μεγαλύτερα του

αθροίσματος των ατομικών. Η αλληλεγγύη και η

ανταποδοτικότητα περιορίζουν την απληστία.

 1. ΗΘΙΚΗ, η ηθική κοινωνία παράγει περισσότερο πλούτο για όλους και

μετριάζει τον εγωισμό και την ιδιοτέλεια.

 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, το ελεύθερο όριο καθενός δεν πρέπει να περιορίζει το ελεύθερο όριο ενός άλλου.

 

Το κόμμα πιστό στους παραπάνω «κανόνες δέσμευσης» οργανώνει χαλαρά και ανοικτά για να δικτυώνει τα συμφέροντα ακόμη και ετερόκλητων ομάδων της κοινωνίας πολιτών.

Είναι ίσως το σημαντικότερο, η ίδια η οργάνωσή του και ο τρόπος λειτουργίας του, να υποστηρίζουν σε όλη την κοινωνία υπάκουες δράσεις στους «κανόνες δέσμευσης» και να κωδικοποιούν αυτές για να τις κάνει το κόμμα «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» με σκοπό να τις επιβάλλει στο κράτος και στην εκάστοτε εξουσία.

Την ίδρυση και λειτουργία ενός τέτοιου κόμματος θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε παρακάτω, ως μια πρόκληση προς τους ενδιαφερόμενους και συμφωνούντες ενεργούς πολίτες.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ο έλεγχος για τη διαχρονική τήρηση των πέντε κανόνων δέσμευσης από τα οργανα και τα μέλη του κόμματος καθιστά αναγκαίο ένα μόνιμο συμβούλιο το οποίο επιβλέπει τη λειτουργία του κόμματος.

 

 

Αυτό το όργανο αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία στην ιδιωτική τους ζωή σεβάστηκαν τους πέντε (5) κανόνες δέσμευσης και δραστηριοποιήθηκαν να εγγράψουν μαζί με αυτά τα πρώτα 200 κατάλληλα ιδρυτικά μέλη, ώστε να νομιμοποιηθεί το κόμμα. Το συμβούλιο αυτό είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο του κόμματος και ονομάζεται ׃

 

 1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του Συμβουλίου αυτού δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε πολιτικά, κοινωνικά, κρατικά και δημόσια επιχειρηματικά αξιώματα.

Τα μέλη αυτά μπορεί να αντικατασταθούν με απόφαση των 2/3 της Συνόδου των Ιδρυτικών Μελών.

Τα μέλη αυτά μπορούν να διαγράψουν μέλη ιδρυτικά ή συνιδρυτικά και να αποπέμψουν αιτιολογημένα, προτάσεις τους.

 1. ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη αυτά είναι τουλάχιστον 200 και νομιμοποιούν την ίδρυση του κόμματος και παράλληλα αναγνωρίζουν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

Τα ιδρυτικά μέλη διαχωρίζονται μεταξύ τους και με απόλυτη συμφωνία των  παρόντων (75%) σε ομάδες εθελοντικής εργασίας με δραστηριότητα θεματική για ανταλλαγή απόψεων και διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο και κοινωνικά οργανωμένο μέρος.

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Μόνιμη ή εθελοντική υπηρεσία του κόμματος καταγράφει και κωδικοποιεί κάθε ιδέα, πρόταση ή συζήτηση και οι κωδικοποιημένες ιδέες και προτάσεις των πολιτών αποτελούν το Πολιτικό Πρόγραμμα του Κόμματος.

 1. ΣΥΝΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

Σε κάθε Δήμο μπορεί να εγγράφονται μέλη και να αποτελούν  Τοπική Σύνοδο Συνιδρυτικών Μελών, η οποία είναι αυτόνομη κατά Δήμο, λειτουργεί όμοια με τη Σύνοδο των Μελών και πρόσθετη μέριμνα για τοπικά χαρακτηριστικά.

Διατηρεί Γραμματεία, η οποία συνλειτουργεί ως τμήμα της κεντρικής Γραμματείας. Οι αποφάσεις και οι προτάσεις της δεσμεύουν τη ΣΥΝΟΔΟ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ και συνολικά κωδικοποιημένες γίνονται πρόγραμμα του κόμματος.

Τα ιδρυτικά και συνιδρυτικά μέλη έχουν κύρια δραστηριότητα να διαμορφώνουν μεταξύ τους ιδέες και προτάσεις, αλλά κυρίως και μαζί με οποιοδήποτε κοινωνικό φορέα ή πολίτη, και να τα υποβάλλουν στην τοπική Γραμματεία για να κωδικοποιηθούν από την κεντρική Γραμματεία και να γίνουν πολιτικό πρόγραμμα.

 

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Οι υποψήφιοι του κόμματος στους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Κράτος κλπ. προτείνονται από τους πολίτες, σε προκριματικές εκλογές του κόμματος.

Ο κάθε υποψήφιος με 8ετή επαγγελματική θετική και προσωπική επαγγελματική υπηρεσία και αφού δεν έχει δικαστεί για κακούργημα (ή δεν βρίσκεται σε ανάλογη διαδικασία) λαμβάνει το χρίσμα του υποψήφιου με δήλωση πίστη στους κανόνες δέσμευσης. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων γίνεται κλήρωσή τους.

Οι υποψήφιοι ορίζουν τον επικεφαλή τους με έγκριση του Εθνικού Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Οι εκλεγέντες έχουν αποστολή την υλοποίηση για νομοθέτηση των προτάσεων των μελών.

 1. ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
 2. Για σημαντικά θέματα γίνονται εσωκομματικά δημοψηφίσματα.
 3. Τα μέλη και οι υποψήφιοι διαμορφώνουν προτάσεις για νομοθέτηση μαζί με δραστήριους υποστηρικτές και συνομιλητές που δεν είναι μέλη του κόμματος.
 4. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν ως συνιδρυτικά μέλη.
 5. Δεν υπάρχουν αντιπροσωπευτικές επιτροπές των μελών.
 6. Οι Γραμματείες καταγράφουν, κωδικοποιούν και διαθέτουν σε δημόσια χρήση όλες τις πάσης φύσεως καταγεγραμμένες ιδέες, προτάσεις, αποφάσεις κλπ.
 7. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΒΟΥΛΕΥΤΗ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ