Είναι από αρχαιοτάτων χρόνων κοινά παραδεκτό ότι η Ηθική και όλες οι αρετές που περιλαμβάνει αποκτώνται από τον άνθρωπο με τη γέννησή του. Επηρεαζόμενοι από το περιβάλλον του κυρίως οικογενειακό, κοινωνικό, διδακτικό κλπ. Επίσης είναι παραδεκτό ότι όταν σε μια κοινωνία οι πολίτες είναι μυημένοι και εθισμένοι στην Ηθική και τις αρετές της (π.χ. Εντιμότητα, Σεβασμό, Ανιδιοτέλεια, Αγάπη, Αξιοπρέπεια, Υπομονή, Τόλμη, κλπ.) τότε η κοινωνία λειτουργεί πολύ περισσότερο αυτορυθμιζόμενη και πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών, όσο και η εθελοντική και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών σε πολλά κοινωνικά δρώμενα βελτιώνει ακόμη περισσότερο τον πολιτισμό και την πρόοδο της κοινωνίας. Σε μια τέτοια κατάσταση είναι όλοι και πιο ωφελημένοι και πιο ευτυχισμένοι. Αξίζει λοιπόν να συνεισφέρουν όλοι για να συμβεί αυτό.

΄Ετσι προτείνουμε׃

1)            Συνεδρίες ομάδων εργαζομένων να εθίζονται στην αυτοπεποίθηση και εξύψωση του ψυχικού τους κόσμου για καλύτερη αντιμετώπιση γεγονότων. Οι συνεδρίες αυτές επιδοτούνται από επιχειρήσεις για όφελός τους και λίγο από το Δημόσιο.

2)            Στο Δημόσιο τομέα όλοι οι εργαζόμενοι είναι προγραμματισμένο να συμμετέχουν σε σεμινάρια και συνεδρίες, υποχρεωτικά και τις ώρες αυτές θα έχουν αντίστοιχα μειωμένο ωράριο.

3)            Λειτουργία Ιδιωτικών και δημόσιων κολεγίων για πιστοποίηση υψηλού εθισμού στις αρετές της ηθικής.

4)            Σύλλογοι με καταστατικό προσανατολισμό τη βελτίωση και εθισμό των μελών και φίλων σε συγκεκριμένες αρετές, με πολλές διευκολύνσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση.

5)            Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Στην υποχρεωτική εκπαίδευση׃

α) Δημοτικά σχολεία.

Κύριος προσανατολισμός σε γνωστικό επίπεδο και συμμετοχική των παιδιών διαδικασία, όπου ο δάσκαλος (παιδαγωγός) θα είναι κυρίως παρατηρητής.

Αρχή είναι׃  πρώτα ηθικοί και αγαθοί πολίτες και μετά καλοί επιστήμονες.

β) Γυμνάσιο.

Συνεδρίες θεματικές των μαθητών προγραμματισμένες και παρατηρούμενες από τον δάσκαλο.

6)            Ελεύθερες ή και πληρωμένες συνεδρίες μέσω του Internet σε διαπροσωπικά κανάλια (viber κλπ.).

Από όλες τις παραπάνω ενέργειες θα εκδίδουν οι αρμόδιοι φορείς σχετικό  πιστοποιητικό συμμετοχής και αξιολόγησης του εθισμού στις αρετές αυτές. Βέβαια ίσως και πολλοί άλλοι εφαρμόσιμοι τρόποι μπορεί να βρουν εφαρμογή και στη πολιτική. Είναι επείγον να καλύψουμε χαμένο χρόνο (αιώνες).

 

ΔΗΜ. ΗΛΙΑΚΗΣ