Εσωτερικός κόσμος

Νέες  μελέτες για τον ρόλο του λεγόμενου μικροβιώματος – όλων των μικροοργανισμών που ζουν πάνω και μέσα μας – στην ανθρώπινη ανάπτυξη, στον καρκίνο, στις πρόωρες γεννήσεις, στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και στον διαβήτη τύπου ΙΙ.

 

Γενετικός ανταγωνισμός

Η αμερικανική Δικαιοσύνη θα μπορούσε να εκδικάσει το 2017 τη διαμάχη για τις πατέντες του CRISPR, μιας επαναστατικής τεχνολογίας γενετικών παρεμβάσεων που είναι δυνατόν να αποφέρει δισεκατομμύρια σε κέρδη. Στη Βρετανία, οι κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα μπορούν να ζητούν άδεια για μια αμφιλεγόμενη τεχνική αντικατάστασης των μιτοχονδρίων, η οποία δίνει μωρά με DNA από τρεις γονείς.

 

Κβαντική  υπεροχή

Οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούσαν για πρώτη φορά να πραγματοποιήσουν υπολογισμούς που θα ήταν αδύνατοι ακόμη και για τους καλύτερους συμβατικούς υπερυπολογιστές. Η Google και η καναδική D-WAVE είναι ανάμεσα στις εταιρείες που διαγκωνίζονται για την κβαντική πρωτοπορία, ενώ η Microsoft ετοιμάζεται να απαντήσει με την εναλλακτική προσέγγιση των <<τοπολογικών>> κβαντικών υπολογιστών, η οποία ενδέχεται να αποδειχτεί ανώτερη.

Θαυματουργα υλικά

Λεπτά, φτηνά, αποδοτικά και λιγότερο τοξικά φωτοβολταικά συστήματα αναμένεται να περάσουν εφέτος από τα εργαστήρια στη βιομηχανική παραγωγή.

Τα Τα-κυτταρα αντεπιτίθενται

Δύο εταιρείες, η Νοvartis η Kita Pharma, θα  μπορούσαν να λάβουν άδεια το 2017 για μια πρώτη στο είδος της ανοσοθεραπεια για τον καρκίνο με την ονομασία CAR –T.

Κύτταρα που απομονώνονται από το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς τροποποιούνται στην κυκλοφορία για να επιτεθούν  στον καρκίνο. Η πειραματική θεραπεία έχει παρενεργειες, θα μπορούσε όμως να αποδειχτεί αποτελεσματική σε λεμφώματα και λευχαιμίες.