Τελικά ίσως πρέπει να δεχτούμε την χρησιμότητα της απόκτησης χρήματος  και να αποδεχτούμε ότι το χρήμα δεν κάνει κακό στον άνθρωπο, αλλά αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του, με τον τρόπο που απέκτησε το χρήμα και τον τρόπο που το διαχειρίζεται. Η θεσμική ύπαρξη Ανωνύμων Τίτλων, θυρίδων φύλαξης και Απόκρυψης αξιών, Κρατών που επιτρέπουν την  απόκρυψη των ιδιοκτητών του χρήματος και μη φορολόγησης, καταδεικνύει την βούληση των κοινωνιών και ειδικά των εκπροσώπων των κοινωνιών, να αποδέχονται την ύπαρξη παράνομου χρήματος, του οποίου οι ιδιοκτήτες και ο τρόπος απόκτησης, πρέπει  να αποκρυφτούν. Όλοι οι κοινωνικοί εκπρόσωποι έχουν αποδεχτεί την ύπαρξη χρήματος, του οποίου ο τρόπος απόκτησης, δεν είναι νόμιμος ή πολλές φορές είναι απάνθρωπος και όχι μόνο έχουν αποδεχτεί την ύπαρξη αυτού του χρήματος που παράνομα έχει αποκτηθεί (ονομάζεται μαύρο χρήμα) αλλά και έχουν νομιμοποιήσει την φύλαξη και την διακίνηση του και αυτή τους η συμπεριφορά τους κατατάσσει στην κατηγορία των ηθικών αυτουργών. Παράλληλα βέβαια,  η κοινωνική ηθική,  επιτάσσει την οργάνωση δράσεων,  για να αποκαλυφθούν οι έχοντες αποκτήσει με παράνομο τρόπο χρήματα, ώστε να φορολογήσουν τα χρήματα αυτά και σε σπάνιες περιπτώσεις να τα κατάσχουν.     Η θεσμική καθιέρωση και αποδοχή της παράνομης απόκτησης και φύλαξης χρήματος,  διαπλάθει τους ανθρώπους και τον χαρακτήρα τους και επιβάλλεται στις κοινωνίες, η μύηση της αποδοχής  ότι ο τρόπος απόκτησης του χρήματος ναι μεν πρέπει να ελέγχεται αλλά παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να  αποδεχόμαστε τον κατέχοντα τα μαύρα χρήματα ως σεβαστό κοινωνικό πρόσωπο, όταν η διάθεση των χρημάτων του ή μέρος αυτών έχει μία χρησιμότητα για την κοινωνία ή μέρος αυτής. Αυτή ακριβώς την πρόθεση πρέπει, οι θεσμοί της πολιτείας, να καταστέλλουν με απλές και λειτουργικές διαδικασίες όπως:

Α) Οι συναλλαγές  άνω των 3000 ευρώ να γίνονται  στο Ταμείο Συναλλαγής  με την παρουσίαση της φορολογικής δήλωσης του συναλλασσόμενου.

Β) Οι εταιρικές συναλλαγές είτε είναι ενδοεταιρικές είτε προς τρίτους του εξωτερικού να δηλώνουν στο τραπεζικό έντυπο την προέλευση του χρήματος και τον προκαθορισμένο σκοπό του εμβάσματος και η ψευδής δήλωση ή αδικαιολόγητη παρέκκλιση,  να υφίσταται  υψηλή έκτακτη φορολόγηση,  η οποία παρακρατείται  από το έμβασμα ή επιβάλλεται στον αποστολέα και τον παραλήπτη.

Γ) Άμεση καταβολή του Φ.Π.Α. στον χρόνο εκτέλεσης της πράξης.

Δ) Συναλλαγές έως 1000 ευρώ να γίνονται ελεύθερα άνευ αποδεικτικών στοιχείων των  συναλλαγών και από 1000  ευρώ και πάνω να γίνονται εις εξόφληση αναφερομένων τιμολογίων κλπ.

Πιστεύουμε ότι κάθε ελεγκτική πράξη δεν πρέπει να εμποδίζει την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς αλλά κάθε κίνηση του χρήματος να καθίσταται υποχρεωτικά διαφανής.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

Όταν λέμε π.χ. ελεύθερη αγορά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι καθένας μπορεί να κάνει ότι θέλει όπως θέλει, και να προσδοκούμε,  ότι αν παρανομεί θα τιμωρηθεί και τους διώκτες του θα τους κάνουμε ήρωες. Για να παράγουν κοινωνικά αποτελέσματα όλες οι δραστηριότητες πρέπει να γίνουν αποδεκτοί μερικοί βασικοί κανόνες και ενδεικτικά παραθέτουμε.

1)            Η ανωνυμία  των ιδιοκτητών,  διαφόρων  μορφών εταιρειών  πρέπει να καταργηθεί, τουλάχιστον ως  ανεξήγητη.

2)            Οι τράπεζες και άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες πρέπει να είναι συνυπεύθυνες, για την αποπληρωμή των δανείων τους, διότι πρώτον είναι μία επαγγελματική επιλογή τους και δεύτερον πρέπει να ενεργούν με συμπαράσταση στον δανειολήπτη,  για να είναι ικανός να τους επιστρέψει τα δάνεια.

3)            Για την υγεία της ανθρωπότητας και την επιβίωση όλων των λαών, οι μεταφορές φρέσκων προϊόντων, πρέπει να μεταφέρονται στις κεντρικές αγορές κατανάλωσης άμεσα και δωρεάν , με συνεισφορά Διεθνούς  Οργανισμού.

4)            Αντί βοηθημάτων σε φτωχότερους λαούς να παρέχονται εκπτώσεις επί των τιμών των αγαθών και τεχνογνωσία παραγωγικής δημιουργίας. Έτσι θα απεξαρτητοποιηθούν από την αρρώστια της επαιτείας.

5)            Πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή νόμων κατά του Αθέμιτου Ανταγωνισμού, με έλεγχο της πηγής των κεφαλαίων, της παραπλανητικής διαφήμισης, της  κάτω του κόστους πώλησης της  φορολόγησης  ανάλογα της πολυτέλειας, την καθιέρωση ελάχιστης τιμής κλπ.

6)            Ο Ανταγωνισμός είναι παράνομος όταν γίνεται μεταξύ έστω και ελάχιστα διαφορετικών προϊόντων, χωρίς να αναδεικνύεται η ποιοτική διαφορά. Ετσι νεφελώδης  ανταγωνισμός  προσφέρει φθηνότερες τιμές για ποιοτικά κατώτερα προϊόντα, με αποτέλεσμα να εκφυλίζεται συνεχώς η ποιότητα της ζωής.

7)            Οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν την ίδια εύκολη  πρόσβαση,  στην πληροφόρηση, την τεχνογνωσία και την ίδια αντιμετώπιση νομικά και χρηματοδοτικά.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες λειτουργίας, όλες οι δραστηριότητες ιδιωτικές, κοινωνικές και κρατικές θα αναδείξουν τα κοινωνικά αποτελέσματα που παράγουν άμεσα ή έμμεσα.

 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

Το τραπεζικό σύστημα παράγει πολλαπλάσιο χρήμα με την μορφή δανείων από τα χρήματα που κατατίθενται πρωτογενώς σ’αυτό. Πώς; Ας υποθέσουμε ότι κάποιος καταθέτει στην Τράπεζα 1000 € . Η τράπεζα κρατώντας ένα ελάχιστο απόθεμα που επιβάλλεται από τους κανονισμούς λειτουργίας του Τραπεζικού Συστήματος (πχ 10%) δανείζει τα 900 € απ’αυτά σε κάποιο δανειολήπτη πιστώνοντας τα στον λογαριασμό του. Τι θα τα κάνει ο δανειολήπτης; Θα πληρώσει με αυτά προμηθευτές τους που θα τα καταθέσουν πάλι στην τράπεζα . Αρα η Τράπεζα θάχει άλλα 900 € για να δανείσει εκ νέου. Θα δανείσει απ’αυτά τα 900-10%=810£ κοκ . Το συνολικό ποσό που θα δανείσει από τα αρχικά 1000€  θαείναι1000*.9=9000€ ! Δηλ. θα παράξει 8000€ παραπάνωαπό τα 1000 € που της κατατέθηκαν σε χαρτονόμισμα. Είναι επικίνδυνο αυτό; Όχι αν οι χρεώστες –είναι (αρκετά) αξιόπιστοι και εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Για τους παραπάνω λόγους το τυπωμένο αρχικά νόμισμα παράγει πολύ μεγαλύτερη νομισματική κυκλοφορία.

Πέραν όμως του Τραπεζικού συστήματος επιπλέον νομισματική κυκλοφορία δημιουργούν και οι εμπορικές πιστώσεις. Όταν ο προμηθευτής δίνει πίστωση 2 μηνών στον πελάτη του, αυτόματα δημιουργεί το ισοδύναμο ενός παράλληλου νομίσματος. Τώρα αν ο προμηθευτής λάβει έναντι του χρέους  μια μεταχρονολογημένη επιταγή ή  ένα οποιοδήποτε οπισθογραφήσιμο χρεόγραφο αυτό είναι κανονικό παράλληλο νόμισμα γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να πληρώσει δικές του υποχρεώσεις. Στην πραγματικότητα η νομισματική κυκλοφορία αυξάνει τόσο όσο απαιτείται για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες συναλλαγών λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας Που είναι το πρόβλημα; Μα βέβαια τα κρατικά χρέη. Στην πράξη τα κράτη δεν πληρώνουν τα χρέη τους , τα ανακυκλώνουν και τα αυξάνουν: Αντί να αποπληρώσουν τα χρέη τους εκδίδουν νέα ομόλογα για να πληρώσουν τα λήγοντα (επιβαρύνονται μόνο με τους τόκους . Η βασική αιτία του πληθωρισμού είναι τα συνεχώς αυξανόμενα κρατικά «αέναα» χρέη. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πρόσθετα νομίσματα (π.χ. ομόλογα κρατών) ξοδεύονται από το κράτος και δημιουργούν συνήθως πληθωρισμό . Πέραν της αυθαιρεσίας κατανομής τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες .

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

<<ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ>>

<<ΤΑ ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΟΥΝ>>

 

Η ανάδειξη και παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος και οι επιπτώσεις του στην υγεία, αξιολογούν και καθιερώνουν κάθε προϊόν.

Κάθε προϊόν έχει την δική του αξία,

 1. Οι εργαζόμενοι και οι επιστήμονες,  που εργάζονται στην πρωτογενή παραγωγή, μιας περιοχής ,  έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν μεταξύ τους, τοπικό δημοψήφισμα, με το αποτέλεσμα του οποίου επιβάλουν στις Διοικητικές Αρχές να υποστηρίζουν τις ποικιλίες  που καλλιεργούν ή εκτρέφουν ή τους σπόρους που χρησιμοποιούν.
 2. Υποχρεωτική λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια Τράπεζας Σπόρων (με ανάλογα σπόρια και μητρικά φυτά) για διάσωση των γνήσιων τοπικών ποικιλιών με το σύστημα δανεισμού σπόρων και σταθμό αναπαραγωγής για τοπικές ράτσες ζώων.
 3. Η διακίνηση πάσης φύσεως φυσικών προιοντων ή των υποπροϊόντων αυτών, γίνεται μόνο εάν έχουν τυλιχτεί με επικολούμενη διαφανή μεμβράνη πάνω στην οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία πιστοποίησης και εμπορίας τα οποία προβλέπει η Νομοθεσία. 4.              Αναγραφή και πιστοποίηση, στην υποχρεωτική ετικέτα κάθε προϊόντος, του κτήματος παραγωγής, των χρησιμοποιούμενων  σπόρων ή φυτώριων (και την προέλευση τους), της σύνθεσης του χώματος και των χρησιμοποιηθέντων λιπασμάτων και φαρμάκων και η αναγραφή  των  υγιεινών ή βλαβερών ουσιών που περιλαμβάνει το προϊόν και οι επιπτώσεις τους.

Επίσης ο χρόνος φύτευσης και συγκομιδής , ως και η τιμή πώλησης του από τον παραγωγό.

 1. Ψευδή ετικέτα επί του προϊόντος από γεωργό, κτηνοτρόφο ή αλιέα τους υποχρεώνει σε αποζημίωση εάν ένας  καταναλωτής υποστεί βλάβη.
 2. Επειδή τα φρέσκα προϊόντα είναι τα πλέον υγιή, θα πρέπει να υποστηρίζεται η διακίνηση τους και η προσωρινή τους φύλαξη, σε υγιείς συνθήκες και με τρόπο να υποστηρίζεται ο μικρός παραγωγός, ο οποίος δεν έχει δυνατότητα τυποποίησης. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε:

Α) Την δυνατότητα,  γεωργών και κτηνοτρόφων να διατηρούν σε ιδιαίτερο χώρο της οικίας τους, εκθετήριο και παρασκευαστήριο ιδιοκατασκευασμάτων, τα οποία δεν φορολογούνται, αλλά υποχρεωτικά καταγράφονται, για να δικαιολογούνται από παραγόμενα δικά τους  προϊόντα.

Β) Σε κάθε πρωτεύουσα αντιπεριφέρειας,  να υπάρχει ένας κατασκευασμένος χώρος μόνιμης έκθεσης προς πώληση μόνο από παραγωγούς οικογενειακής δράσης, όπου θα μισθώνονται χώροι φύλαξης και συντήρησης αυτών.

 1. Η αποτελεσματική διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης , η οποία διατίθεται για βόσκηση ζώων και ο εμπλουτισμός της θάλασσας και των βυθών της, για συμπλήρωση ή αύξηση της χλωρίδας και της πανίδας,  είναι αποτελεσματικές δράσεις για να αυξηθούν τα φρέσκα και ποιοτικά διατροφικά  προϊόντα κάθε περιοχής.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Η καθιέρωση πάγιων κανόνων λειτουργίας του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα,  δημιουργεί συνθηκες εργασίας όμοιες με όλα τα άλλα επαγγέλματα. Ξεκινούμε το μεγάλο αυτό θέμα, με τους παρακάτω κανόνες.

 1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις δαπάνες που προκαθορίζονται από ζημιές κάθε μορφής καιρικών συνθηκών Ιδιωτικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, τα προσδοκόμενα  κέρδη
 1. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι θεραπευτικό.

Ο παραγωγός δανειοδοτείται για το 100% νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και δενδρωδών καλλιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα αρκούνται μόνο στα δανειοδοτούμενα έργα. Τις επιδοτήσεις καταβάλει το Κράτος σε 10 τουλάχιστον ετήσιες δόσεις, με τις οποίες εξοφλούνται οι ετήσιες δόσεις των αντίστοιχων δανείων. Τα δάνεια πρέπει να έχουν περίοδο χάριτος τουλάχιστον 2 έτη, να είναι χαμηλότοκα (έως 3%) και διάρκειας 30 ετών. Έτσι ο παραγωγός δεν πληρώνει δόσεις δανείου για 10 τουλάχιστον χρόνια. Οι επιδοτήσεις λειτουργικών δαπανών καταβάλλονται στον προμηθευτή.

 1. Όλα τα παραγώμενα προϊόντα και τα υποπροϊόντα αυτών, τιμολογούνται. Το αφορολόγητο όριο καθορίζει η εκάστοτε Νομοθετική Αρχή. Έτσι οι παραγωγοί τιμολογούν πραγματικά  τους εμπόρους για να μην αισχροκερδούν εις βάρους τους.
 1. Αναγνωρίζονται στον παραγωγό ως δαπάνη, τα πάσης φύσεως έξοδα της παραγωγής ( ιδιαίτερα της αυταπασχόλησης τους) και η αξία τυχόν ζημιών.
 2. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση αγρών ή βοσκοτόπων κάτω ενός προκαθορισμένου ορίου, επιχειρηματικής ή οικογενειακής βιωσιμότητας. Η αγορά κληρονομικών δικαιωμάτων επί αγρών, και γειτνιοζόντων αγρών δανειοδοτείται και επιδοτείται ως πάγιο.
 1. Όλοι οι μη χρησιμοποιούμενοι επί 10ετία αγροί και βοσκότοποι (ιδιοκτησίας Κράτους ή Δήμων ή Ιδιωτών κλπ)  αποδίδονται υποχρεωτικά για χρήση, σε επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εάν υπάρχει εν ενεργεία μελέτη αξιοποίησης της ανεκμετάλλευτης  γης  η 10ετία παρατείνεται σε 20ετία.