Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΟ.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΦΈΡΝΕΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΎΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ.

Αλλά ποιο είναι το καινούριο και πόσο ωφελιμότερο του παλαιού είναι ;

Εδώ δεν υπάρχει μία απάντηση για όλα.

Δεν υπάρχουν κανόνες και ιδέες και ιδεολογίες που απαντούν συγκεκριμένα στο ερώτημα αυτό.

Με ιδεολογίες και ιδέες, δημιουργήματα της αυταπάτης (και της απάτης) των πολιτικών έχουν δοθεί ιστορικά,  απαντήσεις στα  θέματα  της κοινωνίας των λαών.

Η πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται καθημερινά στην ολοένα εξελισσόμενη πραγματικότητα, την οποία γνωρίζει καλύτερα όλων, ο πολίτης της καθημερινότητας.

Τότε η κοινή λογική κυριαρχεί στα μεγάλα πράγματα και ιδέες.

Αυτές οι ιδέες όμως, όπως και οι μηχανές, δεν έχουν καμία αξία, αν δεν μπουν σε κίνηση.

Τι χρειάζεται για να μπουν σε κίνηση;

Πρώτα οι πολίτες που κατέχουν τις εμπειρίες της καθημερινότητας και την Σοφία της επαναλαμβανόμενης εργασίας τους, να προτάσσουν τις απόψεις τους, θεσμικά επίσημα και δημόσια για την καλυτέρευση των συνθηκών στην κοινωνία και τα επαγγέλματα.

Δεύτερον οι ίδιοι οι πολίτες να αποκτήσουν την  θεσμικά  οργανωμένη δημόσια συζήτηση μέσα στην οποία θα είναι υποχρεωτική   τεκμηριωμένη τοποθέτηση της εκλεγμένης αντιπροσωπείας αλλά και των υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης και του Κράτους.

Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω χρειάζεται ένα πράγμα. ΘΕΛΗΣΗ.

Γιατί η θέληση είναι ο μοχλός που κινεί κάθε προσπάθεια, που υλοποιεί κάθε σκέψη.

Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μυστικό της ύπαρξης των πολιτών είναι η καλλιέργεια της θέλησης. Παράλληλα οι Νόμοι, η οργάνωση και η λειτουργία της κοινωνίας και του Κράτους και το Δημοκρατικό Πολίτευμα να υπακούουν στην γνώμη της κοινωνίας, για να μπορεί έτσι η κοινωνία να αναδείξει τις πραγματικές της αξίες και ιδανικά.

Η εφημερίδα κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ κλείνει το 2016 τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Η εφημερίδα αυτή ιδρύθηκε, λειτουργεί και θα υπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς.

Δηλαδή είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη να δημοσιεύσει τις προτάσεις του για  την βελτίωση της λειτουργίας κάθε κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι προτάσεις των αναγνωστών της εφημερίδας αυτής,  είναι χρήσιμες και αναγκαίες.

Κάποια στιγμή έστω και αν δεν υλοποιηθούν θα επηρεάσουν το μέλλον της κοινωνίας μας.

Όλες οι προτάσεις, μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ γίνονται γνωστές Πανελλήνια και κοινοποιούνται στους αντιπρόσωπους της Αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής.

Το παρόν φύλλο ανακεφαλαιώνει μερικές σημαντικές προτάσεις των αναγνωστών και της κοινωνικής ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, της εφημερίδας σας.