Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι να εξασφαλιστεί ότι η εποχή μας δεν θα βιώσει τη γήρανση της κοινωνίας ως ένα φορτίο, αλλά ως μια προστιθέμενη αξία, ως μια ευκαιρία για την ανάπτυξη, μέσω μιας δραστήριας τρίτης ηλικίας.

Με άλλα λόγια, η πρόκληση είναι να βοηθήσουμε να χτιστεί μια κοινωνία φιλική σε όλες τις ηλικίες.

Η τάση που επικρατεί σήμερα είναι να ενθαρρυνθούν οι κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους ώστε να εξασφαλιστεί η ηλικιακή δικαιοσύνη και να προωθηθεί η ιδέα της αμοιβαίας υποστήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, ως βασικά στοιχεία της κοινωνικής ανάπτυξης. Μόνο έτσι μπροούμε να ελπίσουμε ότι θα οικοδομήσουμε μια υγιή κοινωνία για όλες τις ηλικίες.

Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους θα καταφέρομε να πληρωθούν οι συντάξεις στις επόμενες φουρνιές συνταξιούχων και να αποφύγουμε έτσι τον «πόλεμο» μεταξύ των γενεών; ΄Εχουν αρχίσει να διατυπώνονται διάφορες απόψεις. Μια απ’ αυτές είναι η δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου που θα στηρίζεται στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα με την κρατική στήριξη, την ανοικτότητα και την ανεκτικότητα.. Ένα τέτοιο οικονομικό μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρές χώρες όπως η Ελλάδα και να δώσει τους αναγκαίους πόρους για να μην καταρρεύσει η κοινωνική ασφάλιση η οποία σήμερα έχει μια βόμβα στα θεμέλιά της έτοιμη να σκάσει.

 

ΕΜΜ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ