Για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά, η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών έχει συνεχή ανάγκη από προσωπικό.

Θέσεις εργασίας του Συστήματος ΟΗΕ στις Βρυξέλλες

Γραμματεία Ηνωμένων Εθνών

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών στο http://careers.un.org

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, Ταμεία και Προγράμματα του ΟΗΕ

Οι Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, τα Ταμεία και τα Προγράμματα του ΟΗΕ (UNESCO, UNICEF, WHO κτλ.) έχουν ξεχωριστές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλεύονται τους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Πληροφορίες για προσλήψεις σε περισσόπτερες από 40 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες, Ταμεία και Προγράμματα του ΟΗΕ μπορείτε να βρείτε στο:

hhttps://peacekeeping.un.org/en/working-with-us

Ειρηνευτικές Αποστολές

Εκτός από τους “Κυανόκρανους”, το στρατιωτικό δηλαδή προσωπικό που διαθέτουν απευθείας τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ, στις ειρηνευτικές αποστολές υπηρετεί και πολιτικό προσωπικό. Πληροφορίες για πρόσληψεις στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ μπορείτε να βρείτε στο

https://peacekeeping.un.org/en/working-with-us

Αποδοχές, επιδόματα, και υπηρεσιακή κατάταξη στα Ηνωμένα Έθνη:

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/

Διαγωνισμός για νέους επαγγελματίες (Young Professionals Programme – YPP)

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διοργανώνει διαγωνισμούς πρόσληψης νέων επαγγελματιών με υψηλά προσόντα, κάθε φορά από διαφορετικές χώρες, με στόχο την μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό.

http://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE

 

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για Εθελοντές είναι η οργάνωση του ΟΗΕ που συνεισφέρει στην ειρήνη και την ανάπτυξη μέσω του εθελοντισμού σε παγκόσμιο επίπεδο:

http://www.unv.org/how-to-volunteer.html

http://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP&lang=en-US.

UNRIC sign Greek url

Πρακτική άσκηση στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNRIC), Βρυξέλλες

Το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNRIC) αναζητά ικανά άτομα για πρακτική άσκηση.  Η περίοδος πρακτικής άσκησης διαρκεί τρεις έως έξι μήνες. Οι ασκούμενοι στα Ηνωμένα Έθνη δεν αμοίβονται. Όλες οι σχετικές δαπάνες (κόστος ταξιδίου, ασφάλιση, διαμονή, κόστος ζωής, κλπ) θα πρέπει να καλυφθούν από τους ασκούμενους ή από το ίδρυμα προέλευσης (π.χ. πανεπιστημιακό ίδυμα).

Η περίοδος πρακτικής άσκησης διαρκεί τρεις έως έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους (βιογραφικό και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στη διεύθυνση: UNRIC Brussels, attention: internship, Rue de la Loi/ Wetstraat 155, 1040 Brussels, Belgium

ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: fatouros@un.org.

http://www.unric.org/en/employment-and-internships.

UNBT-banner

Κενές θέσεις εργασίας στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες

Ανακοινώσεις για κενές θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στα διάφορα γραφεία του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες δημοσιεύονται στη σελίδα http://www.unric.org/en/un-system-vacancies-in-brussels

Οι Θέσεις Εργασίας στα Κοινωνικά Δίκτυα

Facebook

http://www.facebook.com/UN.Careers

Twitter

Linkedin

http://linkd.in/un_careers

YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=Z0pmqenzppc