ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΪΔΡΥΟΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΫΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν δημιουργούνται και μέχρι να μπουν σε παραγωγικές διαδικασίες, αφού προσαρμοσθούν στη λειτουργία των αγορών δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε αυτό το νηπιακό τους στάδιο με τις ίδιες νομικές, φορολογικές και ανταγωνιστικές συνθήκες, τις οποίες έχει διαμορφώσει η αγορά και το κράτος.

Και αν επιζήσουν θα μπουν στο στίβο της αγοράς αρρωστημένες και αν ορθοποδήσουν θα γίνει πολύ καθυστερημένα, αλλά θα είναι λίγο απαξιωμένες ή για να ορθοποδήσουν χρησιμοποιούν κάθε αθέμιστο ή θεμιτό μέσον.

Για τον λόγο αυτό δεν αρκεί να ιδρυθεί μία επιχείρηση έστω και με την ενίσχυση επιδοτήσεων.

Αν η κοινωνία χρειάζεται πρόοδο και ανάπτυξη, αν χρειάζεται όλη η κοινωνία να συμμετέχει και να  ωφελείται από αυτήν, αν χρειάζεται να δημιουργούνται νέες υπηρεσίες και προϊόντα για να καλύπτουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πολιτών και μάλιστα των πολιτών σε όλο τον κόσμο, τότε το Κράτος έχει υποχρέωση να δημιουργήσει τις συνθήκες που απαιτούνται για να μπορεί και αυτό να έχει από τις επιχειρήσεις αυτές όφελος και οικονομικό και λειτουργικό.

Όπως το νεογέννητο στο νοσοκομείο το φέρνουν στη ζωή μέσα σε ειδικό περιβάλλον, μέσα σε θερμοκοιτίδες με την συνεχή μέριμνα των υπευθύνων ιατρών και νοσηλευτών και μετά το παραδίδουν στους γονείς του, οι οποίοι και αυτοί στο σπίτι το μεγαλώνουν με προστατευτικές συνθήκες.

΄Ετσι το Κράτος πρέπει να υποστηρίζει την γέννα και την πορεία ζωής της κάθε νεογέννητης επιχείρησης.

Θερμοκοιτίδες λοιπόν χρειάζονται οι νεοϊδρυόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δηλαδή το Κράτος πρέπει να επενδύσει για οφελός του και να λειτουργεί ένα ΙΔΡΥΜΑ, στο οποίο θα αποτείνεται κάθε νεοϊδρυόμενη επιχείρηση, αρκεί να έχει σκοπό να παράγει εμπορεύσιμα άϋλα ή υλικά προϊόντα.

Το ΄Ιδρυμα θα έχει καθημερινή μέριμνα για την επιχείρηση αυτή, δηλαδή θα παρέχει όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες, θας παρέχει όλη την τεχνογνωσία που χρειάζεται η επιχείρηση, θα παρέχει κάθε πληροφόρηση που χρειάζεται η επιχείρηση, επίσης συμβουλές ειδικών, συμμετοχή ειδικών σε επί μέρους δραστηριότητες και όλη αυτή η μέριμνα πρέπει να γίνεται για 3 χρόνια ή με κάποια παράταση όταν χρειαστεί.

Τότε λοιπόν θα κριθεί αν η επιχείρηση είναι έτοιμη και υγιής για να μπει με αυτοπεποίθηση στον σκληρά ανταγωνιστικό στίβο της αγοράς και τότε δεν θα χρειάζεται η επιχείρηση πλέον επιδοτήσεις γιατί είναι υγιής (η επιδότηση είναι πάντα η ασπιρίνη στον άρρωστο) και αυτοδύναμη.

Αν θέλουμε λοιπόν ας υποστηρίζομε με κάθε τρόπο  την αλλαγή στο Κράτος μας, που βλέπει μόνο ψηλά τους μεγάλους, για να έχουμε ένα κράτος όχι μόνο σωστό, αλλά και ωφέλιμο για το ίδιο και τους πολίτες του, κερδίζοντας όλοι μια πλατιά κοινωνική και υγιή ανταπτυξιακή πορεία.

 

ΔΗΜ ΗΛΙΑΚΗΣ