Μέσα από τα βάθη της κοινωνίας, εκεί όπου οι απλοί άνθρωποι είναι μυημένοι στα ακατάλυτα βιώματα της καθημερινής βιοπάλης, ξεπηδά η αλληλεγγύη, ο ενάρετος ανθρωπισμός, η προσέγγιση της πραγματικής αλήθειας και η τεχνογνωσία της επιστημονικής προσαρμογής στην πράξη του κάθε επαγγέλματος, επιστήμης και τέχνης.

Εκεί λοιπόν, μέσα από τα μέλη  αυτής της κοινωνίας γεννιέται ένα νέο έντυπο, το πρώτο ίσως στο είδος του, με το όνομα « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». Σκοπός του μηνιαίου αυτού εντύπου ( ή ας το λέμε εφημερίδα) είναι να παρουσιάζει γραπτά νέες, χρήσιμες προτάσεις , οι οποίες θα συνοδεύονται από αναλυτικούς και διεξοδικούς διαλόγους, η εφαρμογή των οποίων θα αποκαθιστά, εάν τις εφαρμόσουν οι θεσμικοί αντιπρόσωποι της κοινωνίας, την αποτελεσματικότητα, την υπεύθυνη και δίκαιη λειτουργία της κοινωνίας, του Κράτους, της αγοράς και του πολιτειακού συστήματος.

Οι προτάσεις και οι διάλογοι αυτοί,  δημοσιεύονται από τους εκδότες της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, οι οποίοι είναι μέλη της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» , σε συνεργασία και με τους αναγνώστες της εφημερίδας. Η δημιουργία όλης της ύλης της εφημερίδας, βασισμένη στις κοινωνικά καινοτόμες προτάσεις των αναγνωστών, θα φέρει την συνεργασία και την δραστηριοποίηση των πολιτών, για να γίνει επιτέλους η κοινωνία, καθημερινά, ενεργά παρούσα και με την συμμετοχή της να  συνδιαμορφώνει ένα κοινωνικά ωφέλιμο πλαίσιο ευημερίας και ευτυχίας του λαού, μέσα στο οποίο θα λειτουργεί η κοινωνία, το Κράτος, η αγορά και το πολιτειακό σύστημα.

1 Σχόλιο
  1. Εύχομαι καλή αρχή!