Η πλατφόρμα sense.city προσφέρει τα εργαλεία για την ενεργοποίηση των πολιτών, τη δημιουργικότητα, τον σχεδιασμό και την επικοινωνία στα χέρια του καθενός και καλεί για συλλογική σκέψη και δράσεις τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς της πόλης.

Οι πολίτες μέσω της εφαρμογής sense.city για κινητές συσκευές μπορούν να αναφέρουν προβλήματα που συναντούν στη πόλη και να βοηθούν στην ενημέρωση συμβάντων τόσο τους τοπικούς φορείς όσο και τους συμπολίτες τους.

Παρέχεται η δυνατότητας στους χρήστες της αποστολής από το σημείο που βρίσκονται στην πόλη μέσω της κινητής συσκευής τους προβλημάτων που σχετίζονται με: καθαριότητα, φωτισμό, ύδρευση, οδόστρωμα.

 

Ακόμη μπορούν να στείλουν τη διάθεση που τους δημιουργεί ένα σημείο στην πόλη: π.χ. ένα όμορφο καθαρό πάρκο μπορεί να δημιουργεί θετική ανάδραση, ενώ ένας βρώμικος δρόμος πολύ αρνητική.

 

Τα δεδομένα είναι ανώνυμα, ενώ το γεωγραφικό στίγμα δίνεται αυτόματα από τη κινητή συσκευή. Εάν υπάρχει δίκτυο το συμβάν στέλνεται αμέσως αλλιώς αποθηκεύεται για τη στιγμή που ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτόν, δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να καταγραφεί το πρόβλημα, αλλά και το πόσο έντονα επηρεάζει τους πολίτες ανάλογα με τον αριθμό των πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να επιλυθεί το πρόβλημα.

 

ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Η Ελλάδα ας πρωτοπορήσει στην εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, με στόχο την προσφορά θέσεων εργασίας χαμηλών προσόντων σε μακροχρόνια ανέργους.

Να αναθεωρηθούν οι όροι των δημοσίων συμβάσεων θέτοντας την προυπόθεση ότι τμήμα του εκάστοτε έργου θα πρέπει να υλοποιείται από εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι εργαζόμενοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως βοηθοί κτίστες, ξυλουργοί, ελαιοχρωματιστές, οικονόμοι, συντηρητές πρασίνου, καθαριστές, κλπ.

Επίσης θα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη δομών υποστήριξης των ατόμων αυτών.