Η εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» μέσα στα πλαίσια του διαλόγου για την τροποποίηση του Συντάγματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συζητήσουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους, σε μια ανοικτή συζήτηση που θα γίνει στις 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19.00 ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στην  αίθουσα του Δήμου Ανωγείων (κατω από την τραπεζα) υπεύθυνος  της εφημερίδας, κ. Δημήτρης Ηλιάκης,