ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η καθιέρωση πάγιων κανόνων λειτουργίας του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα,  ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία του συνόλου,  μιας πραγματικά ελεύθερης αγοράς.

Ξεκινούμε το μεγάλο αυτό θέμα, περιμένοντας προτάσεις των αναγνωστών μας, και παραθέτουμε τους παρακάτω κανόνες.

 1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις δαπάνες που προκαθορίζονται για την επόμενη παραγωγή, από ζημιές κάθε μορφής καιρικών συνθηκών (εκτός και αν υπάρχει αμέλεια του παραγωγού).

Ιδιωτικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, την προσδοκόμενη  διαφορά της αξίας της τρέχουσας παραγωγής από την προηγούμενη και του προσδοκώμενου κέρδους.

 1. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι θεραπευτικό.

Το Κράτος παρέχει υψηλές επιδοτήσεις,  για πάγιες εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και καλλιέργεια δέντρων.

Ο παραγωγός ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ για το 100% νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και δενδρωδών καλλιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα αρκούνται μόνο στα δανειοδοτούμενα έργα.

Τις ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ καταβάλει το Κράτος σε 10 τουλάχιστον ετήσιες δόσεις, με τις οποίες εξοφλούνται οι ετήσιες δόσεις των αντίστοιχων δανείων.

Τα δάνεια πρέπει να έχουν περίοδο χάριτος τουλάχιστον 2 έτη, να είναι χαμηλότοκα (έως 3%) και διάρκειας έως  30 ετών.

Έτσι ο παραγωγός δεν πληρώνει δόσεις δανείου για 10 τουλάχιστον χρόνια.

Οι επιδοτήσεις λειτουργικών δαπανών καταβάλλονται στον προμηθευτή.

 1. Όλα τα παραγώμενα προϊόντα και τα υποπροϊόντα αυτών, τιμολογούνται.

Το αφορολόγητο όριο καθορίζει η εκάστοτε Νομοθετική Αρχή. Έτσι οι παραγωγοί τιμολογούν πραγματικά  τους εμπόρους για να μην αισχροκερδούν εις βάρους τους.

 1. Αναγνωρίζονται στον παραγωγό ως δαπάνη, τα πάσης φύσεως έξοδα της παραγωγής ( ιδιαίτερα της αυταπασχόλησης τους) και η αξία τυχόν ζημιών.
 2. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση αγρών ή βοσκοτόπων κάτω ενός προκαθορισμένου ορίου, επιχειρηματικής ή οικογενειακής βιωσιμότητας.

Η αγορά κληρονομικών δικαιωμάτων επί αγρών, και γειτνιοζόντων αγρών δανειοδοτείται και επιδοτείται ως πάγιο.

 1. Όλοι οι μη χρησιμοποιούμενοι επί 10ετία αγροί και βοσκότοποι (ιδιοκτησίας Κράτους ή Δήμων ή Ιδιωτών κλπ)  αποδίδονται υποχρεωτικά για χρήση, σε επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες (μέσω λειτουργίας Τράπεζας Γης).

Εάν υπάρχει εν ενεργεία μελέτη αξιοποίησης της ανεκμετάλλευτης  γης  η 10ετία παρατείνεται σε 20ετία.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

Οι πολίτες ζουν μέσα σε ένα πολύπλοκο και δαιδαλώδες σύστημα διαχείρισης, το οποίο τους καθιστά μόνο θεατές, αν και είναι οι πρωταγωνιστές και χωρίς αυτούς δεν έχει λόγο ύπαρξης το κάθε σύστημα.

Το ίδιο το σύστημα, το οποίο διαχειρίζονται οι εκπρόσωποι των πολιτών και οι Κρατικοί λειτουργοί θ απρέπει , είναι εντελώς διαφανές για τον κάθε πολίτη ή επιχείρηση, με αποτέλεσμα η εξουσία να μην στηρίζεται σε οριζόντιες φορολογήσεις και άλλες γενικόλογες  παρεμβάσεις, αλλά να αντιμετωπίζει τις ομάδες και τα άτομα των πολιτών στοχευμένα, οπότε αναδεικνύονται οι πραγματικές προθέσεις της εξουσίας.

Για  τους παραπάνω λόγους, οι πολίτες επιβάλλεται να επιδιώξουν μέσα από πολιτικά κόμματα που ανήκουν, ή μέσα από κοινωνικές οργανώσεις, ή κινήματα να ζητήσουν την καθιέρωση δύο νόμων για τα παρακάτω θέματα :

 1. Αναγραφή πάνω σε κάθε αγαθό, από τον παραγωγό του ή τον κατασκευαστή του, της τιμής πώλησής του και λεπτομερή στοιχεία δημιουργίας του αγαθού.
 2. ΄Ολοι οι παραγωγοί και δημιουργοί αγαθών και υπηρεσιών και οι έμποροι αυτών, πρέπει να τηρούν λογιστικά βιβλία με κοστολόγηση. Με την κοστολόγηση υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παρακολούθησης της διαδρομής ενός αγαθού ή υπηρεσίας.

Οι πολίτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε όταν, όλες οι οικονομικές πληροφορίες είναι δημόσια   γνωστές.

Απεναντίας, όταν το σύστημα δουλεύει στην αδιαφάνεια, επωφελούνται οι δυνατότεροι εις βάρος των ασθενέστερων.

Οι ασθενέστεροι συχνά αποδέχονται όμως την αδιαφάνεια για να έχουν ένα κάποιο όφελος, το οποίο μετά το ακριβοπληρώνουν από την εκμετάλλευση που τους γίνεται.

΄Οταν είναι όλα διαφανή, ίσως να χάνουν,  με την αρνητική έννοια,  αυτό που θέλουν να αποκρύψουν, αλλά πρέπει να σκεφτούν ότι με την διαφάνεια :

 1. Δεν πλουτίζει κανείς εις βάρος του παραγωγού ή του κατασκευαστή, ή του δημιουργού.
 2. Υποχρεώνουν την πολιτική εξουσία να αποδείξει στοχευμένα και με διαφάνεια,  ποιες ομάδες της κοινωνίας θέλει και οφείλει να υποστηρίζει (με φοροαπαλλαγές, ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, κλπ).
 3. Ο κάθε πολίτης (καταωαλωτής) γνωρίζει την πραγματική αξία του αγαθού που αγοράζει (ανεξάρτητα ποια είναι η τιμή πώλησής του) και μπορεί να αποφασίζει εν γνώσει του.

Τους παραπάνω νόμους, αν τους θεωρούν σωστούς οι πολίτες, ποιους περιμένουν να τους καθιερώσουν; Η εξουσία; Αυτή και να θέλει, δεν μπορεί.

Οι πολίτες όλοι ανεξάρτητα ιδεολογίας, αν θέλουν,  το απαιτούν και  ΜΠΟΡΟΥΝ.

 

<<ΝΕΟΙ, ΕΠΙΝΟΗΣΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ, ΜΕΣΣΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ>>