ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΚΕΨΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

Εφ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  τεύχος  1  της 31 Ιανουαρίου 2016

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

–           Αναπόφευκτα οι λαοί πρέπει να  προχωρήσουν, να οργανώσουν και να ισχυροποιήσουν όσο ποτέ την θέση τους.  Ήλθε η εποχή για την ολοκλήρωση της δημοκρατίας με την συντεταγμένη συμμετοχή των πολιτών κάθε κοινωνίας καθημερινά και παντού.

–           Η κοινή γνώμη των κοινωνιών για κάθε θέμα της καθημερινότητας είναι πιο αλάθητη και πιο παραγωγική .

Η κοινή γνώμη των λαών αναδεικνύει την ουσία  με την συμμετοχή της και η συμμετοχή φέρνει την ικανοποίηση του τρόπου ζωής και η ικανοποίηση φέρνει την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Η συμμετοχή των κοινωνιών στην καθημερινότητα θα στήσει  τους οργανωμένους λαούς δίπλα από τους δυνατούς. Έτσι, ισοδύναμα και  όλοι μαζί θα λειτουργούν επωφελέστερα για την παγκόσμια κοινότητα.

–           Πρέπει να είναι ο ίδιος ο λαός πολύπλευρα αντιπροσωπευτικά παρών σε όλα και όχι μόνο οι πολιτικοί αντιπρόσωποι, διότι όταν  τους αφήνει ο λαός μόνους, γίνονται ανίσχυροι και ευάλωτοι απέναντι στους ισχυρούς.