ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

εφ. <<ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ>> ΤΕΥΧΟΣ 2Ο ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

 

 

 1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις δαπάνες που προκαθορίζονται για την επόμενη παραγωγή. Ιδιωτικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, την προσδοκώμενη διαφορά της αξίας της τρέχουσας παραγωγής από την προηγούμενη.
 2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι θεραπευτικό.
 3. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα και τα υποπροϊόντα αυτών, τιμολογούνται. Το αφορολόγητο όριο καθορίζει η εκάστοτε Νομοθετική Αρχή. Έτσι οι παραγωγοί τιμολογούν πραγματικά  τους εμπόρους για να μην αισχροκερδούν εις βάρους τους.
 4. Αναγνωρίζονται στον παραγωγό ως δαπάνη, τα πάσης φύσεως έξοδα της παραγωγής.
 5. Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση αγρών ή βοσκοτόπων Η αγορά κληρονομικών δικαιωμάτων επί αγρών, και γειτνιοζόντων αγρών δανειοδοτείται και επιδοτείται ως πάγιο.
 6. Όλοι οι μη χρησιμοποιούμενοι επί 10ετία αγροί και βοσκότοποι (ιδιοκτησίας Κράτους ή Δήμων ή Ιδιωτών κλπ)  αποδίδονται υποχρεωτικά για χρήση, σε επαγγελματίες γεωργούς ή κτηνοτρόφους με τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες.
 1. Υποχρεωτική λειτουργία σε κάθε Περιφέρεια Τράπεζας Σπόρων.
 2. Η διακίνηση πάσης φύσεως κρεάτων, ψαριών γίνεται μόνο εάν έχουν τυλιχτεί με επικολούμενη διαφανή μεμβράνη ,πάνω στην οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία πιστοποίησης και εμπορίας όπως  επίσης  και  σε όλα τα γεωργικά προϊόντα.
 3. Την δυνατότητα, γεωργών και κτηνοτρόφων να διατηρούν σε ιδιαίτερο χώρο της οικίας τους, εκθετήριο και παρασκευαστήριο ιδιοκατασκευασμάτων.
 1. Σε κάθε πρωτεύουσα αντιπεριφέρειας, να υπάρχει ένας κατασκευασμένος χώρος μόνιμης έκθεσης προς πώληση μόνο από παραγωγούς .
 2. Η αποτελεσματική διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης.
 3. Oι κάτοικοι της υπαίθρου είναι κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες που παράγουν και εμπορεύονται (πουλούν) τα αγαθά που παράγουν . Για να λειτουργούν λοιπόν οι παραγωγοί όμοια με τους άλλους επαγγελματίες θα πρέπει να καθιερωθούν  συνθήκες,  που θα τους εξασφαλίζουν  από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής για την οποία έχουν μέρος της ευθύνης οι αστοί. Την αντιμετώπιση της μεγάλης διακύμανσης των τιμών,  για την οποία έχουν ευθύνη κυρίως η Διοίκηση Κρατών και η Παγκοσμιοποίηση. Την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων (ξηρασία, παγετός, βροχές, χαλάζι, ασθένειες, κλπ)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  –  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ

–           Οι καλλιτέχνες γνωρίζονται πολύ καλά, αναγνωρίζονται μεταξύ τους και αυτοί είναι πλέον κατάλληλοι να σύρουν το άρμα της τέχνης που φέρνει πολιτισμό. Με την συνεργασία της πολιτείας, στον τομέα που αφορά τον Πολιτισμό, θεσμικά πρέπει να υπάρχει ένα Επιμελητήριο << Το σπίτι του Πολιτισμού>> το οποίο με εκλογές θα διοικείται από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, και το οποίο θα είναι ο βασικός Σύμβουλος της Πολιτείας, για τα θέματα τους.                                                                          –           Αφού τις προτάσεις των δασκάλων,  το Υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη, ας τους ελευθερώσει, και να τους  δείξει εμπιστοσύνη και δύο ώρες    την ημέρα να είναι  μαζί με τους μαθητές τους  με ελεύθερο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα θα δείξουν.