Οι πολίτες ζουν μέσα σε ένα πολύπλοκο και δαιδαλώδες σύστημα διαχείρισης, το οποίο τους καθιστά μόνο θεατές, αν και είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι   φυσική   επιθυμία   του   κάθε   πολίτη   να   γνωρίζει   κάποια   απλά,   αλλά   σημαντικά πράγματα, για να μπορεί να έχει σωστές αποφάσεις στην καθημερινότητά του. Ετσι κάνει και ο πολίτης καλλίτερη διαχείριση για τις προσωπικές του δραστηριότητες. Οι πολίτες  επιβάλλεται  να  επιδιώξουν  μέσα από   πολιτικά κόμματα που ανήκουν, ή μέσα από κοινωνικές οργανώσεις, ή κινήματα να ζητήσουν την καθιέρωση δύο νόμων για τα παρακάτω θέματα :

  1. Αναγραφή πάνω σε κάθε αγαθό, από τον παραγωγό του ή τον κατασκευαστή του,της τιμής πώλησής του και λεπτομερή στοιχεία δημιουργίας του αγαθού.
  2. ΄Ολοι οι παραγωγοί και δημιουργοί αγαθών και υπηρεσιών και οι έμποροι αυτών,πρέπει να τηρούν λογιστικά βιβλία με κοστολόγηση. Με την κοστολόγηση υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης   παρακολούθησης   της   διαδρομής   ενός   αγαθού   ή υπηρεσίας.

Οι πολίτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε όταν, όλες οι οικονομικές πληροφορίες είναι γνωστές. Απεναντίας, όταν το σύστημα δουλεύει στην αδιαφάνεια, επωφελούνται οι δυνατότεροι εις βάρος των ασθενέστερων. Οι   ασθενέστεροι   συχνά   αποδέχονται   όμως   την   αδιαφάνεια   για   να   έχουν   ένα   κάποιο όφελος, το οποίο μετά το  Ακριβοπληρώνουν από την εκμετάλλευση που τους γίνεται.

Πρέπει να σκεφτούν ότι με την διαφάνεια :

  1. Δεν πλουτίζει κανείς   εις   βάρος   του   παραγωγού   ή   του   κατασκευαστή,   ή   του δημιουργού.
  2. Υποχρεώνουν την πολιτική εξουσία να αποδείξει με διαφάνεια ποιες ομάδες της κοινωνίας θέλει και   οφείλει   να   υποστηρίζει.
  3. Ο κάθε πολίτης   γνωρίζει   την   πραγματική   αξία   του   αγαθού   που   αγοράζει (ανεξάρτητα ποια είναι η τιμή πώλησής του) και μπορεί να αποφασίζει εν γνώσει του.

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ;

 

Η συμπεριφορά του ανθρώπου στην κοινωνία που ζει είναι το βασικό χαρακτηριστικό βάσει του οποίου χαρακτηρίζεται κάθε άνθρωπος πολιτισμένος. Ο πολιτισμένος άνθρωπος αποδέχεται και συμβιώνει με άλλους ανθρώπους και όλοι μαζί αποτελούν  μία κοινωνία. Η ευγένεια, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η κατανόηση, η εγκράτεια, η ηθική, η αρετή, η συνέπεια, είναι στοιχεία που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, να συμπεριφέρεται με αυτά και να δέχεται τα ίδια από τους συνανθρώπους της κοινωνίας. Με όλα τα ανθρώπινα πάθη και αδυναμίες που έχουμε ως άνθρωποι και ειδικά σε μερικές στιγμές, ας δούμε τον εαυτό μας. Και ας αναρωτηθούμε :

Είμαστε πολιτισμένοι;

Εάν έχουμε σεβασμό, σεβόμαστε ποιούς;

Εάν έχουμε αλληλεγγύη, συζούμε με ποιούς;

Εάν έχουμε συνέπεια ανταποκρινόμαστε σε ποιούς;

Συζούμε, ανεχόμαστε, υποκύπτουμε, μυθοποιούμε όλους τους κυρίαρχους της κοινωνίας και του κόσμου. Και παραμένουμε άβουλοι δέκτες αυτών, είτε με την ελπίδα ότι και εμείς κοντά σε αυτούς θα έχουμε κάποτε ένα  μερίδιο ευημερίας ως δώρο από την κυριαρχία τους. Τότε λοιπόν ας αναρωτηθούμε και πάλι. Είμαστε πολιτισμένοι;

Οι πολιτισμένοι επιβάλλεται να αποκαταστήσουν τη θέση τους στην κοινωνία. Είναι πολλοί και απλοί άνθρωποι οι πολιτισμένοι και για τον λόγο αυτό είναι η μεγαλύτερη κοινωνική δύναμη. Μπορούν αν θέλουν να επιβάλλουν τις αξίες του πολιτισμού. Μπορούν με απλούς τρόπους να παρεμβαίνουν.  Να δημοσιεύουν ό,τι κακό γίνεται και να διεκδικούν αποκατάσταση. Να απαιτούν δημόσια την αλλαγή μεροληπτικών και άδικων νόμων. Να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν τους Συνταγματικούς νόμους όπου χρειάζεται, όλοι μαζί. Η ενεργοποίηση των απλών πολιτισμένων ανθρώπων έχει γίνει αναγκαία. Το κακό έχει κυριαρχήσει.