ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

εφ. <<ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ>> ΤΕΥΧΟΣ 2Ο ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Στην  λειτουργία τους οι  Κρατικές Υπηρεσίες  πρέπει να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ. Η αυτοδιοικητική υπηρεσία του Κράτους,  κατευθύνεται και ελέγχεται από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και σε καμία περίπτωση από την Νομοθετική Αρχή (δηλαδή τους βουλευτές). Η όλη δομή,  διαχωρίζεται στα εξής επίπεδα:

1)        Κρατικές Υπηρεσίες  ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α’ που έρχονται άμεσα σε επαφή με τον πολίτη

2)        Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β’ που οργανώνουν, προγραμματίζουν και διοικούν τις υπηρεσίες επιπέδου Α΄.

3)        Κρατικές υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ  για την καλή εκτέλεση και πρόοδο των υπηρεσιών Α’ και Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Οι υπηρεσίες Α και Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ οργανώνονται σε Περιφερειακή ή και  Κρατική εμβέλεια. Οι υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ είναι ανεξάρτητες από την δομή της κρατικής λειτουργίας, οι λειτουργοί της  δεν προέρχονται από αυτήν, αλλά είναι γνώστες της κρατικής λειτουργίας όλων των δομών της και η οργάνωση της είναι Κρατικής εμβέλειας και τα  μέλη της  προέρχονται  από  κοινωνικές  οργανώσεις .

–           Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών. Αυτά αποτελούν την σπονδυλική στήλη του παγκόσμιου  συστήματος.

–           Το ξένο κεφάλαιο  έρχεται και συχνά όχι ως εχθρός, είναι όμως  κατακτητικό διότι όσα κερδίζει, τα στέλνει σε άλλα μέρη της γης και  παράλληλα κερδίζει με άνισους και ευνοϊκούς όρους εις βάρος των ντόπιων ανταγωνιστών και των εσόδων  της κοινωνίας που επενδύει. Όλοι λοιπόν, οι παραπάνω, που υποβοηθούν τέτοιες συνθήκες  ευτελίζουν την πατρίδα τους, ναι είναι εχθροί της. Εχθροί της κοινωνίας  είναι όλοι αυτοί που εμποδίζουν την ανάπτυξη της κοινωνίας για ίδιο συμφέρον. Είναι όλοι αυτοί που δυσκολεύουν τους συμπολίτες τους στον αγώνα για πρόοδο. Είναι όλοι αυτοί που ευνοούν με ειδικές νομοθεσίες τους ξένους επενδυτές εις βάρος των ντόπιων .Είναι όλοι αυτοί που θέλουν μία κοινωνία με πολίτες μικροπαρανόμους για να παρανομούν οι μεγάλοι ανενόχλητα και συχνά αποδεκτά από πολλούς.

–           Η  εξουσία πάντα στηρίζει την επιβίωσή της, στις παροχές που δίνει στην Κοινωνία. Επιπλέον η Οικονομική εξουσία ισχυροποιείται όταν τα Κράτη δαπανούν, άσχετα αν χρεώνονται.  Έτσι η Πολιτική και η Οικονομική Εξουσία έχουν συμφέρον και επιδιώκουν ένα Κράτος να δαπανά.