ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΚΕΨΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

Εφ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  τεύχος  1  της 31 Ιανουαρίου 2016

 

ΚΡΑΤΟΣ – ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ

–           Τα μέλη μιας κοινωνίας είναι σημαντικό, παράλληλα με τις καθημερινές τους ασχολίες, να μπορούν να μεταφέρουν τις σκέψεις τους θεσμικά και οργανωμένα σε αυτούς που αποφασίζουν. Ο τρόπος λειτουργίας της καθημερινότητας δεν είναι πολιτική άποψη όταν εκφράζει τους ανθρώπους που επηρεάζει. Είναι μια δοκιμασμένη αλήθεια.  Δικαιούνται λοιπόν οι άνθρωποι της καθημερινότητας να ακούγονται και να παίρνουν αναλυτικές απαντήσεις, υποχρεωτικά.

–           Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να απαντά σε προκαθορισμένο χρόνο, εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, με νομοθετική αναφορά είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική απάντηση. Εάν δεν απαντηθεί εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο πολίτης δικαιούται να ενεργεί ως να έλαβε θετική απάντηση.

–           Σε κάθε υπηρεσιακό κατάστημα θα υπάρχει κυτίο παρατηρήσεων των πολιτών και παράλληλα θα λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα για τον ίδιο σκοπό.

Η αξιολόγηση των παραπόνων των πολιτών, είτε από το κυτίο παραπόνων, είτε από την σχετική ιστοσελίδα, θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της κάθε Περιφέρειας

–      Κάθε διοικητική πράξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους αναρτάται σε ειδική ευανάγνωστη και λειτουργικά απλή ιστοσελίδα του  κάθε τομέα. Όπως επίσης αναρτώνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι και οι ερμηνείες αυτών. Πέραν της ιστοσελίδας εκδίδεται εφημερίδα του Κράτους μηνιαία, όπου επιγραμματικά αναφέρονται οι Νόμοι που κάθε μήνα ψηφίζονται ως και όλες οι Διοικητικές πράξεις. Η εφημερίδα αυτή αναρτάται σε όλα τα Δημόσια καταστήματα και διατίθεται δωρεάν

–           ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ. Το κράτος υποχρεούται θεσμικά να καλύπτει ένα εισόδημα στους πολίτες που αδυνατούν μερικώς ή ολικώς να καλύψουν ανάγκες για διαμονή- διατροφή- ένδυση- υγεία- παιδεία και ενέργεια σε ανάλογο  επίπεδο  της υπόλοιπης κοινωνίας.

–           Οι κρατικοί λειτουργοί πρέπει να καταστούν υπεύθυνοι και καλοί γνώστες του αντικειμένου τους,  για να μπορούν  να δημιουργήσουν μια σεβαστή προσωπικότητά στην κοινωνία. Παράλληλα ο έλεγχος είναι μια πιστοποίηση της καλής χρήσης της υπευθυνότητας που τους  παρέχεται.

–           Οι υπηρεσίες κρίνονται από τα αποτελέσματα των εργασιών τους, συγκρίνοντας τις δαπάνες λειτουργίας τους, με τα οικονομικά έσοδα ή τα μετρήσιμα κοινωνικά οφέλη που επιτυγχάνουν.