Είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές και να ληφθούν μέτρα που θα κόψουν την όρεξη εκείνων των συνδικαλιστών οι οποίοι στο όνομα της εργατικής τάξης προωθούν  τον εαυτό τους.

Δώδεκα ενδεικτικά τέτοια μέτρα είναι τα εξής:

Πρώτον, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια δημοσίων – ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Δεύτερον, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα πάρα μόνο αν περάσει ορισμένο χρονικό διάστημα. Τρίτον, οι συνδικαλιστές να μην εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής εργασίας προς την επιχείρηση στην οποία έχουν προσληφθεί.  Τέταρτον, οι συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων να γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας και σε χώρους εκτός της υπηρεσίας ή επιχείρησης.  Πέμπτον, να απαγορευτεί η συμμετοχή συνδικαλιστών (όχι εργαζομένων) σε πειθαρχικά και λοιπά συμβούλια.  Εκτον,  Συνδικαλιστές δεν μπορεί να είναι ενεργά μέλη πολιτικών παρατάξεων.  Εβδομο Οι συνδικαλιστές εκλέγονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο από τις τοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν, Ογδοο  Στα συμβούλια – επιτροπές των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συμμετέχουν κατά 70% εκλεγμένα μέλη του ενιαίου ψηφοδελτίου και κατά 30% μέλη που επιθυμούν τα οποία κληρώνονται για να συμμετέχουν και για χρονική διάρκεια την μισή της χρονικής διάρκειας των εκλεγμένων μελών. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και κληρώνονται μέλη συμβουλίων ή επιτροπών στις τοπικές α΄βάθμιες, τις β΄βάθμιες και τις γ΄βάθμιες οργανώσεις. Ενατο αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων επιπέδου Περιφέρειας, είτε είναι μία α΄βάθμια, είτε β΄βάθμια (με πολλά α΄βάθμια μέλη, οι οποίες έχουν ψηφιστεί σε Γενική Συνέλευση επιπέδου Περιφέρειας, δημοσιεύονται στην εφημερίδα Διοίκησης της Περιφέρειας υποχρεωτικά και υποβάλλονται στην Περιφερειακή Βουλή προς συζήτηση, η οποία Βουλή υποχρεούται να τοποθετηθεί. Η ίδια ακριβώς διαδικασία γίνεται σε επίπεδο κράτους, Δεκατο Μέλη που έχουν χάσει ουσιαστικά ή έστω μόνο τυπικά την πραγματική απασχόλησή τους στον κλάδο, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων, Ενδεκατο Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην διοίκηση πέραν των δύο εκλογικών διαστημάτων τα ίδια άτομα, στο ίδιο συμβούλιο και στην ίδια θέση. Δωδεκατο Ο Συνδικαλισμός στους Περιφερειακούς και Κρατικούς τομείς οργανώνεται όπως και στους επαγγελματικούς κλάδους Η εργατική τάξη χρειάζεται γνήσιο εργατικό κίνημα, όχι συντεχνίες, κομματικές οργανώσεις και πονηρούληδες υποκριτές.

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ

Η μεγαλύτερη καινοτομία είναι το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ και ενδεικτικά προτείνουμε για την λειτουργια του κράτους:

  • Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να απαντά σε προκαθορισμένο χρόνο, εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, με νομοθετική αναφορά είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική απάντηση.
  • Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν προκαθορισμένο χρόνο για την έκδοση κάθε εγγράφου ή κάθε παροχή υπηρεσίας.
  • Σε κάθε υπηρεσιακό κατάστημα θα υπάρχει κυτίο παρατηρήσεων των πολιτών και παράλληλα θα λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα για τον ίδιο σκοπό.

Η αξιολόγηση των παραπόνων των πολιτών, είτε από το κυτίο παραπόνων, είτε από την σχετική ιστοσελίδα, θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της κάθε Περιφέρειας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι ειδικά εκλεγμένοι των επαγγελματικών επιμελητηρίων και της ομοσπονδίας εργαζομένων και δύο ( 2 ) κληρωτοί πολίτες.

  • Τα πρωτόκολλα του κάθε υπηρεσιακού τμήματος οποιασδήποτε κρατικής υπηρεσίας που αφορούν υποθέσεις πολιτών είναι δημόσια γνωστά σε ανάλογη ιστοσελίδα.
  • Ο αρμόδιος λειτουργός επιβάλλεται να ενημερώνει εγγράφως τον κάθε πολίτη σε κάθε αίτημά του, τι προϋποθέσεις απαιτούνται και με ποια έγγραφα πιστοποιούνται αυτές. Δεν δικαιούται ο λειτουργός να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα, εκτός και αν έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες.
  • Κάθε διοικητική πράξη όλων των υπηρεσιών του Κράτους αναρτάται σε ειδική ευανάγνωστη και λειτουργικά απλή ιστοσελίδα του κάθε τομέα. Όπως επίσης αναρτώνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι και οι ερμηνείες αυτών. Πέραν της ιστοσελίδας εκδίδεται εφημερίδα του Κράτους μηνιαία, όπου επιγραμματικά αναφέρονται οι Νόμοι που κάθε μήνα ψηφίζονται ως και όλες οι Διοικητικές πράξεις. Η εφημερίδα αυτή αναρτάται σε όλα τα Δημόσια καταστήματα και διατίθεται δωρεάν.

ΗΘΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Ενα κριτήριο που πηγάζει μέσα από την κοινωνία και  στηρίζεται στην διαφάνεια, την λεπτομερή πληροφόρηση, την αρετή της διαχείρισης, την συμμετοχή στη διαχείριση και την εμπιστοσύνη. Το Σύνταγμα, οι Θεσμοί και οι Νόμοι θα γίνουν αναπτυξιακοί μόνο αν εξυπηρετούν τις παραπάνω αρχές και όλα αυτά ξεκινούν από την προσαρμογή της παιδείας και της οικονομικής επιστήμης σε αυτά.

ΜΙΚΡΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών. Η οικονομική κυριαρχία  των μεγάλων χωρών είναι αναπόφευκτη λόγω μεγέθους της αγοράς τους και ως επακόλουθο της οικονομίας τους. Έτσι η  κοινωνική εξάρτηση σε όλες της, τις μορφές, διαπλάθεται. Η κάθε μικρή χώρα είχε πάντα κυβερνήσεις συνεργασίας με συμμετοχή όλων των κομμάτων.  Δεξιοί και σοσιαλιστές στην επίσημη κυβέρνηση, αριστεροί στην πραγματικοί κυβέρνηση των συνδικαλιστών. Οι μεν δεν θέλουν  να κάνουν τίποτα, οι δε εξασφαλίζουνε ότι δεν θα γίνει τίποτα.  Στους ικανότερους δεν  μένει άλλη λύση από την φυγή. Και κάποιοι βέβαια θα πούνε: <<Σιγά, και που θα πάς;>> Αυτό πράγματι, ειπώθηκε από ένα συμβιβασμένο ρεαλιστή σε ένα νεαρό αριστούχο επιστήμονα που έφευγε από την πατρίδα του. Και αυτός απάντησε. <<Ίσως έχεις δίκιο, αλλά εκεί που πάω, δεν θα πονάω τόσο, γιατί δεν θα είναι η πατρίδα μου>>.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Είναι Στρουθοκάμηλος το Κράτος και η τοπική Αυτοδιοίκηση που «αγωνίζονται» για την ύπαρξη πάσης φύσεως Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την «ενημέρωση» του πολίτη και δεν μεριμνούν  να ενημερώνουν τους πολίτες τους, με όπλο και βατό τρόπο, για τις πράξεις τους. Αλήθεια είναι δύσκολο και ασήμαντο να γνωρίζει ο κάθε πολίτης άμεσα και απλά τις προτάσεις και τις αποφάσεις των πάσης φύσεως Συμβουλίων, Υπουργών και Διοικητών και της Κυβέρνησης; ΄Εχουν οι Αρχές να κρύψουν κάτι από τον πολίτη; Εάν όχι, πως ο πολίτης θα ενημερώνεται απλά  στο όποιο περιβάλλον ζει; Γιατί το ίδιο το Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν δραστηριοποιούνται για την ενημέρωση του πολίτη; Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει εύκολη και βατή για τις γνώσεις του, δωρεάν πληροφόρηση για κάθε διοικητική, γενική ή ειδική απόφαση ή πράξη ή γνωμοδότηση, είτε τον αφορά άμεσα ή όχι. Σε ειδική εφημερίδα (Εφημερίδα Διοίκησης) υποχρεωτικά  δημοσιεύονται όλες οι Διοικητικές Αποφάσεις περιληπτικά, κάθε φορέα στον οποίο ολοκληρωτικά ή μερικά ή άμεσα ή έμμεσα ή βοηθητικά συμμετέχει κάθε κρατικός ή κοινωνικός φορέας  διοίκησης. Η περιληπτική έκδοση της εφημερίδας της Διοίκησης εκδίδεται μηνιαία για άμεση ενημέρωση της κοινωνίας, η οποία αναρτάται σε εμφανή χώρο, σε όλα τα κοινοτικά γραφεία, τα  Δημαρχεία, τις έδρες Περιφερειών και Αντιπεριφερειών, τα ΚΕΠ και τα κατά ύλη γραφεία των φορέων του Κράτους. Οι εφημερίδες της Διοίκησης  αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα, με το πλήρες περιεχόμενο των Νόμων και πάσης φύσεως Διοικητικών Διατάξεων, αποφάσεων, πράξεων και γνωμοδοτήσεων ταξινομημένες σε ένα ευδιάκριτο σύστημα κωδικών. Ο πολίτης δικαιούται δωρεάν αντίγραφο από το ΚΕΠ και επί πληρωμή φωτοτυπία από άλλες υπηρεσίες.  Παράλληλα με τις ίδιες διαδικασίες και όρους κάθε Περιφέρεια εκδίδει αντίστοιχα την εφημερίδα Διοίκησης Περιφέρειας για αποφάσεις που αφορούν Κοινότητες – Δήμους – Περιφέρεια. Πέραν των ανωτέρω, στο διαδίκτυο υποχρεωτικά δημοσιοποιούνται στον αντίστοιχο κωδικό, α) πάσης φύσης Συνεδρίες με τα συμπεράσματά τους, β) διαλέξεις και σεμινάρια, γ) Κρατικές ή Περιφερειακές επιστημονικές μελέτες και συμπεράσματα και δ) Πανεπιστημιακές διδασκαλίες κατά τρόπο εύχρηστο από τον μέσο πολίτη. Σε όλες τις καταχωρήσεις πληροφόρησης στο διαδίκτυο πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος όπου κάθε πολίτης μπορεί να αναρτά τις παρατηρήσεις του ή πρόσθετες πληροφορίες,  οι οποίες αποτελούν νομικό κριτήριο σε κάθε ένσταση ή διένεξη ή διεκδίκηση, εάν δεν λαμβάνονται αδικαιολόγητα υπ΄όψη από την Διοίκηση. Οι πάσης φύσεως Σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο Διαδίκτυο τις αρχαιρεσίες τους και πληροφορίες για τα πεπραγμένα τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Τα Επιμελητήρια, οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες όλων των κλάδων και όλων των δραστηριοτήτων είναι υποχρεωμένες σε δική τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο να αναρτούν κάθε πληροφόρηση και να την αποστέλουν ηλεκτρονικά στα φυσικά πρόσωπα των μελών τους, α) της δραστηριότητάς τους, β) των μελών τους τα οποία αναγράφονται σε πίνακα και γ) κάθε νομική ή διεθνής ή τοπική πληροφόρηση την οποία  κατέχουν και δ) τα πάσης φύσεως πρακτικά τους. Οι πάσης φύσης Γενικές Συνελεύσεις με τις αποφάσεις τους περιληπτικά όλων των Επιμελητηρίων ή Ομοσπονδιών ή Συνομοσπονδιών. Οι παραπάνω Οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δωρεάν νομικές, τεχνικές και εμπορικές πληροφορίες στα φυσικά μέλη τους και παράλληλα να βρίσκονται διασυνδεδεμένοι με τις Γραμματείες πληροφόρησης της Περιφέρειας του Κράτους και τις Πρεσβείες του Κράτους ανά τον κόσμο, με σκοπό την άντληση γνώσης ή πληροφοριών.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ο πολίτης παράγει προϊόντα, ο πολίτης δημιουργεί νέα αγαθά και υπηρεσίες, ο πολίτης καινοτομεί και  μεγεθύνει την οικονομία. Τι χρειάζεται λοιπόν ο πολίτης το Κράτος; Το Κράτος χρειάζεται να εξασφαλίσει  τις υποδομές που χρειάζονται,  για να διευκολύνει τον πολίτη να παράγει, να δημιουργεί, να καινοτομεί. Στη δημιουργία λοιπόν των υποδομών, πρέπει να έχουν πρώτο λόγο οι πολίτες που γνωρίζουν τι θέλουν πολύ καλλίτερα από οποιαδήποτε Κυβέρνηση. Αλλά ας δούμε όταν λέμε υποδομές, ποιες είναι αυτές. Α) ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Τη φορολογία, έχουν καθιερώσει τα Κράτης, ως ένα εισπρακτικό μηχανισμό, Αυτή η Ταμειακή αντίληψη των φόρων θα είναι πάντα άδικη για όλες τις ομάδες πολιτών. Η φορολογία πρέπει να καθιερωθεί ως μία υποδομή ανάπτυξης και πρέπει να περιέχει μερικές απαράβατες αρχές όπως ενδεικτικά : Για να υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτών, η φορολογία πρέπει να είναι υψηλότερη στις επιχειρήσεις που το Κράτος τους έχει εξασφαλίσει τις υποδομές που χρειάζονται και χαμηλότερη όπου οι υποδομές είναι ελλειμματικές, με στόχο την εξισορρόπηση των δαπανών λειτουργίας. Ολα τα προϊόντα πρέπει να διαχωριστούν σε ομάδες όπως : α) πρώτης ανάγκης, β) ποιότητας ζωής, γ) Πολυτέλειας, κλπ. Κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές Επίσης σε πάσης φύσεως νόμιμες δράσεις που επιβαρύνουν ή ενοχλούν την κοινωνία να επιβάλλεται πρόσθετος φόρος αποκατάστασης. Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Για τις τεχνικές υποδομές διαχωρίζονται : 1) Ο ιδιοκτήτης τους (Κράτος–Περιφέρειες-Δήμοι κλπ.), θα πρέπει να αναφέρει δεσμευτικά, πως θα αποσβεσθούν οι δαπάνες κατασκευής του έργου. 2) Ο διαχειριστής που αναλαμβάνει τη συντήρηση και καλή λειτουργία του έργου, καθίσταται υπεύθυνος όταν το παραλάβει εάν έχει εκτελεσθεί σωστά και 3) Κοινωνικός φορέας Ελέγχου και Διαιτησίας  Τεχνικών Υποδομών, θα ελέγχει την καλή εκτέλεση του έργου και θα αποφασίζει για κάθε παρέκκλιση στην κατασκευή και για κάθε διαφορά που θα προκύψει έως το έργο παραδοθεί. Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η χρηματοδότηση κοινωνικών υποδομών μέσω προγραμμάτων έχει σχεδόν πάντα μία ημερομηνία λήξης και ανακουφίζουν προσωρινά τους πολίτες, Το βάρος των χρηματοδοτήσεων πρέπει να είναι η δημιουργία υποδομών που θα διαρκέσουν στο χρόνο και μάλιστα σχεδιασμένες για να λειτουργούν ωφέλιμα, δηλαδή κάθε μονάδα να δικαιολογεί αποδεδειγμένα το κόστος λειτουργίας της. ΄Ενας σχεδιασμός δικτύων κέντρων κοινωνικών υποδομών  : α) ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων, β) ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, γ) δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δ) βοήθειας στο σπίτι, ε) βρεφονηπιακών και  παιδικών σταθμών, πρέπει να έχουν μία κοινή λειτουργικότητα υποστήριξης από το Κράτος, ως ύψιστη υποδομή. Συμπληρωματικά και βελτιωτικά συνδράμουν Δήμοι, Περιφέρειες και οι πολίτες με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας συνεργατικά συμπληρωματικές επιχειρήσεις (πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές δράσεις, κάλυψη δαπανών μεταναστών, ανασφάλιστων, κλπ.).

Δ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ειδικά η εφαρμοσμένη έρευνα (πειραματική ή όχι) από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, πρέπει να έχει στη διάθεσή της σε όλη την Επικράτεια ανοικτά ερευνητικά έργα. Ε) ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ο σεβασμός στη βιοποικιλότητα ενός τόπου επιφέρει έσοδα, μειώνει δαπάνες και αναπτύσσει την οικονομία. Κάθε διαχείριση της φύσης από το Κράτος πρέπει να σέβεται και να αποδέχεται τη γνώμη και τις προτάσεις αυτών που ζουν στη φύση και από τη φύση,  μέσα από καθιερωμένους θεσμούς.

ΣΤ) ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το Κράτος πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία αυτόνομων δομών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που δραστηριοποιούνται σε ένα πεδίο (υγεία, διατροφή, πρωτογενή τομέα, παιδιά, κλπ.). Οι αυτόνομες ιντερνετικές δομές αποτελούν ένα «γαλαξία» επιχειρήσεων διάσπαρτων στην επικράτεια και συνθέτουν ένα δίκτυο δημιουργίας καινοτόμων εφαρμογών και πολλές φορές είναι οριζόντια συνδεδεμένα. Στέκονται δίπλα στην κοινωνία με πληροφόρηση και προτάσεις. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΥΗΜΕΡΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ  ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ, ΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΣΚΟΠΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΠΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΑΝΕΙΑ ΜΟΝΟ.

ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΛΘΕΙ Η ΕΠOΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    ΔΗΜΟΙ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Για δημοτικά έργα τεχνικής υποδομής και αντίστοιχες μελέτες απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του 66% των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Περιφερειακής Βουλής ή διαδημοτικά ή περιφερειακά. Για τα έργα αυτά ομάδες πολιτών μπορούν υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις, τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρώνουν ως προμελέτες προς εξέταση μαζί με άλλες μελέτεςτων υπηρεσιών ή εταιρειών  και τίθενται στην ψηφοφορία  για έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων  ή Περιφερειακής Βουλής, ως άνω, και αφού αναλυτικά αξιολογηθούν από τις αρμόδιες <<ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ>>.

 

ΚΡΑΤΟΣ

Κρατικά διαπεριφερειακά έργα τεχνικών υποδομών προτείνονται για μελέτη και υλοποίηση από την Εκτελεστική Αρχή του Κράτους, με τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής των Περιφερειών, που αφορούν τα έργα αυτά. Οι αξιολογμένες προτάσεις μελετών προτείνονται από  την επιτροπή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ, η οποία αποτελείται από:

1) μέλος εκλεγμένο στο ΤΕΕ

2) μέλος της Περιφερειακής Βουλής που αφορά το έργο

3) μέλος υπεύθυνος εκπροσώπων της τεχνικής υπηρεσίας του Κράτους

4) εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής

5) μέλος εκπρόσωπος της Νομοθετικής Βουλής.

6) μέλος εκπρόσωπος της Αξιωματικής μειοψηφίας της Νομοθετικής Βουλής

Η επιτροπή αυτή επεξεργάζεται τις προτεινόμενες μελέτες και τις υποβάλλει με σχετική γνωμοδότηση στην Νομοθετική Αρχή για έγκριση. Δημοσιοποιούνται οι προτάσεις, τα πρακτικά και όλες οι τεκμηριωμένες μελέτες-προσφορές που υποβλήθησαν. Ένσταση κατά των αποφάσεων της επιτροπής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ για μη τήρηση κανόνων, προδιαγραφών και διαδικασιών, μπορεί να υποβάλλει κάθε φορέας που επηρεάζεται από το έργο αυτό και λειτουργεί νόμιμα. Τις ενστάσεις αυτές κρίνει Ανώτατο Οικονομικό Δικαστήριο της δικαιοσύνης και εισηγείται σε καθορισμένο χρόνο στην Νομοθετική Αρχή του Κράτους, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία 51%. Όλα τα έργα τεχνικών υποδομών είναι εγγυημένα από τον φορέα υλοποίησής τους τουλάχιστον για μια 5ετία λειτουργίας τους. Ο ΦΟΡΕΑΣ Ελέγχου και Διαιτησίας  Κοινωνικών Υποδομών είναι ένας ανεξάρτητος κοινωνικός φορέας σε επίπεδο Περιφερειών και Κράτους, ο οποίος ελέγχει και αποφασίζει για οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν όλα τα έργα των Δήμων, Περιφερειών και Κράτους. Ο φορέας αυτός αποτελείται από :

1) Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου

2) Εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου

3) Εκπρόσωπος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

4) Εκπρόσωπος του Τουριστικού Επιμελητηρίου

5)Εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης

6) Εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Αρχής του Κράτους

7) Εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτο

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

 

Δεν γνωρίζω καμία ιδεολογία κοινωνικής οργάνωσης,  την οποία να μην  έχει προσαρμόσει σε βάθος χρόνου η κοινωνία στις συνήθειές της ώστε η ιδεολογία να  μένει πάντα ανεκπλήρωτη. Η σύγχυση της ιδεολογίας με την πραγματικότητα δεν μένει ποτέ ατιμώρητη. Τα μέλη μιας κοινωνίας, παράλληλα με τις καθημερινές τους ασχολίες, να μπορούν να μεταφέρουν τις σκέψεις τους θεσμικά και οργανωμένα σε αυτούς που αποφασίζουν. Δικαιούνται οι άνθρωποι της καθημερινότητας να ακούγονται και να παίρνουν αναλυτικές απαντήσεις υποχρεωτικά.

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

Σε μια ολοκληρωμένη δημοκρατία πέραν από τα πολιτειακά κόμματα, πρέπει να  λειτουργούν θεσμικά δύο εκλεγμένα Σώματα: Η «Δημογεροντία» του Κράτους στην οποία συμμετέχουν ενεργοί συνταξιούχοι , κάτοχοι εμπειριών, τεχνογνωσίας και σοφίας μιας ζωής και εκλεγμένοι μεταξύ τους με απλές και αντικειμενικές διαδικασίες, συγχρόνως με τις πολιτικές εκλογές. Η «Εκκλησία των Εθελοντών» του Κράτους, προέρχεται από εθελοντές πολίτες, οι οποίοι αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, μέσω μη επαγγελματικών συλλόγων, προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες Τα παραπάνω συμβουλευτικά Σώματα υποβάλλουν προτάσεις στους  Κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους και στην Εκτελεστικά αρχή, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σύντομα και αιτιολογημένα. Κοινή συνεδρία της «Δημογεροντίας» και της «Εκκλησίας των Εθελοντών» αποτελεί το Σώμα της «Γερουσίας» του Κράτους, η οποία μπορεί να αναπέμπει σχέδια νόμου ή Νόμους, αιτιολογημένα προς επανέγκρισή τους από την απόλυτη πλειοψηφία της Νομοθετικής Βουλής.

 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Συζητώντας μια παρέα για το άδικο πελατειακό οργανωμένο σύστημα συμφώνησα και εγώ ότι συνήθως διορίζονται ή εξυπηρετούνται στα καθημερινά τους προβλήματα πολίτες που υπερασπίζονταν και ήταν ενταγμένοι στο σύστημα αυτό. ΄Ετσι αδικούνταν άλλοι ικανότεροι πολίτες, ή έχαναν τα δικαιώματά τους, ή καταστρέφονταν οι ελπίδες και ο αγώνας τους, γιατί με επιλογές του συστήματος, προτιμούνταν οι υποστηρικτές του. Τότε με διακόπτει ένας.

ΕΡΩΤΗΣΗ : Aγαπητέ φίλε και εσύ δεν χρησιμοποίησες το σύστημα για να ωφεληθείς σε κάποιες περιπτώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι φίλε μου, το χρησιμοποίησα γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Δεν υποτάχθηκα όμως να το υπηρετήσω. Και ξέρεις γιατί;  ΄Όταν κάποτε διεκδικούσα σε σοβαρή υπόθεσή μου το δίκιο μου, ένας τουλάχιστον ειλικρινής εκείνη τη στιγμή Βουλευτής, μου είπε.

΄Ακου φίλε μου. Ποτέ μην ζητάς το δίκιο σου γιατί κανείς δεν διακινδυνεύει να συγκρουσθεί με αυτούς που σε αδίκησαν. Σκέψου έναν άλλο τρόπο να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ : Δηλαδή πάντα πρέπει να σκεπτόμαστε τι ελιγμούς θα κάνουμε για να επιβιώσουμε, χωρίς να αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας τουλάχιστον;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι, έτσι γιγαντώνεται μέσα στην κοινωνία το πελατειακό σύστημα και δεν καταργείται γιατί γίναμε όλοι μέρος του.

΄Ολοι υποχρεωθήκαμε να ζούμε έτσι, αλλά οι ωφελιμένοι του συστήματος είναι μειοψηφία. Τόση μειοψηφία όση χρειάζεται ένα εκλογικό σύστημα για να εκλέξει πάλι τους πάτρωνές του στην εξουσία.

Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα.

Το τέλος του θα έρθει μόνο εάν οργανωθούμε κοινωνικά και  να διεκδικούμε τα δίκια μας συλλογικά και προσεκτικά, να μην κάνουν τα δίκια μας ή οι δράσεις μας ζημιά σε άλλους συμπολίτες μας.