1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.

Οι απόψεις των πολιτών, επιβάλλεται να αναδεικνύονται από αρμόδιες επιτροπές των κομμάτων, μέσα από ανοιχτές τοπικές συζητήσεις, σε ετήσιες εκθέσεις τους, οι οποίες υποχρεωτικά περιλαμβάνουν όλα τα τοπικά θέματα και προτάσεις και στέλνονται στην ανάλογη κεντρική επιτροπή του κάθε κόμματος. Η ετήσια έκθεση θα συζητείται σε κάθε Αντιπεριφέρεια, σε δημόσια –ανοιχτή συγκέντρωση των μελών του κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή συγκεντρώνοντας τις εκθέσεις όλης της Κρατικής Επικράτειας, οριστικοποιεί το πρόγραμμα εξουσίας του κόμματος.

 1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο πυρήνας στα κόμματα είναι τα μέλη του. Από τα μέλη πρέπει να δημιουργείται το καινούργιο που χρειάζεται η κάθε εποχή, όπως από τη ρίζα βγαίνει το δέντρο. Ανάμεσα όμως στα μέλη, επικρατούν ομάδες με δικά τους συμφέροντα και σκοπιμότητες. Δεν εκφράζουν όμως συχνά την άποψη της πλειοψηφίας των μελών. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι ελεγχόμενα δημοκρατικές.

 1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα κόμματα δεν είναι ένας στρατός υποστήριξης της  ΕΞΟΥΣΙΑΣ, αλλά είναι μια οικιοθελής οργανωμένη ομάδα, τα μέλη της οποίας εθελοντικά υποστηρίζουν τη λειτουργία της ΚΟΙΙΝΩΝΙΑΣ συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ομάδες αλληλοεξυπηρέτησης των μελών μεταξύ τους, αλλά είναι ομάδες υπηρέτησης της κοινωνίας.

 1. ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα κόμματα  έχουν μέσα στα πλαίσια της οργάνωσής τους, την ευθύνη να αναδεικνύουν και να καταγγέλλουν ομαδικά  τις κάθε είδους αυθαιρεσίες, αδικίες, καταχρήσεις και κακολειτουργίες, απ’ όπου και αν προέρχονται, διαφορετικά γίνονται συνένοχοι. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους, είναι πάντα ένα βήμα πίσω από τους παρανομούντες και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικοί. Βέβαια θα βρεθούν συμπολίτες, εθισμένοι σε ένα αρχηγικό, συγκεντρωτικό σύστημα, μερικούς μάλιστα τους βολεύει, οι οποίοι υποστηρίζοντας τα κεκτημένα, ίσως να αρνούνται να δεχτούν την ενεργή συμμετοχή περισσότερων πολιτών, επικαλούμενοι μία σταθερότητα που επιβάλλεται και αμφισβητούν μία σταθερότητα που αναδεικνύεται.

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Η πιο ουσιαστική και αναγκαία κοινωνική παρέμβαση που πρέπει να επιχειρηθεί, είναι η θεσμική παρέμβαση στη δομή και λειτουργία των κομμάτων, ως φορέων της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

΄Ετσι θεσμικά πρέπει να κατοχυρωθούν κανόνες, τους οποίους αναφέρουμε παρακάτω :

 1. Tα καταστατικά των κομμάτων πρέπει να καταστούν θεσμικά, ως δεσμευτικά έγγραφα λειτουργίας τους και κάθε καταστρατήγησή τους να αντιμετωπίζεται αυστηρά από το πολίτευμα, ως πολιτειακό ολίσθημα.
 2. Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του «μέλους του κόμματος»

Το πολίτευμα πρέπει να εγγυάται και να καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών των κομμάτων.

 • Δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κάθε κόμμα όργανα που δεν έχουν εκλεγεί με άμεσο τρόπο.
 1. Οι υποψήφιοι για όλα τα αξιώματα ψηφίζονται από τα μέλη και τους δηλωμένους φίλους του κόμματος.
 2. Οι υποψήφιοι επιβάλλεται : α) να μην έχουν δικαστεί ή εκκρεμούν δίκες για βαριά πλημμελήματα και κακουργηματικές πράξεις, β) έχουν 8ετή πραγματική επαγγελματική προϋπηρεσία, γ) καταθέτουν όλα τα τυχόν αφανή έ εμφανή περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς των και συγγενών Α΄ βαθμού.
 3. Δεν δικαιούνται να γίνονται Υπουργοί ή Κρατικοί Αξιωματούχοι, ε) δεν δικαιούνται να εκλεγούν πέραν των οκτώ (8) ετών ή το μέγιστο σε τρεις εκλογές.
 4.   Εκλεγείς βουλευτής αποβάλλεται του αξιώματός του, εάν με δημοψήφισμα ζητηθεί από το λαό με διπλάσιους ψήφους από αυτούς που εκλέχτηκε.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η κοινωνία για να χειραγωγήσει την οικονομική διαχείριση του κράτους από την Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, επιβάλλεται το Σύνταγμα να θέτει όρια και στόχους για το ύψος δανειοδότησης του χρέους του κράτους, τη διάθεση των δανείων και τον τρόπο αποπληρωμής αυτών.

Για τους παραπάνω λόγους η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει, μέσα στα πλαίσια της επίσημης διαβούλευσης, την παρακάτω τροποποίηση του Συντάγματος.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

 1. Το χρέος του ευρύτερου ΔΗΜΟΣΙΟΥ να μην μπορεί να υπερβαίνει το 95% του ΑΕΠ της χώρας. Παρέκκλιση έως το 110% μπορεί να γίνει μόνο με σύμφωνη γνώμη των 2/3 της Νομοθετικής Βουλής.

 

 1. Υποχρεωτικά δημοσιεύονται οι δαπάνες αναλυτικά που καλύπτονται από τις εκταμιεύσεις των δανείων και οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων από τις οποίες θα εξοφλούνται οι δόσεις των δανείων.

 

 1. Τα παλαιότερα υφιστάμενα δάνεια θα αναλυθούν σε Δημόσιο Πίνακα όσον αφορά το κεφάλαιο, τους τόκους, τα επιτόκια και οι δαπάνες που καλύφθηκαν με την εκταμίευσή τους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Επειδή ο λαός πληρώνει τα δάνεια του Δημοσίου, ο λαός επιβάλλεται να γνωρίζει που πάνε τα λεφτά του.

Την παραπάνω πρόταση τροποποίησης του Συντάγματος, καλούμε τους πολίτες που συμφωνούν να στείλουν την πρότασή τους για τα ΔΑΝΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Κυβέρνησης  www.syntagma-dialogos.gov.gr  ή στην εφημερίδα μας :

e mail:k.kainotomia@gmail.com              site:www.koinonikikainotomia.gr    fax 2831023392

 

Μ.Κ.Ο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ