Με απόλυτη βεβαιότητα, εκατοντάδες  χιλιάδες, σκεπτόμενα πολιτικά και κοινωνικά άτομα, θέλουν να προσφέρουν τις χρήσιμες για την κοινωνία εμπειρίες τους, που αποκτούν στην καθημερινή επαγγελματική και κοινωνική εθελοντική δράση τους.

Τα άτομα αυτά δεν στρατεύονται μέσα σε περιχαρακωμένα μαζικά κόμματα, γιατί τα πολιτικά αυτά κόμματα (συνήθως εξουσίας) δεν διαθέτουν επεξεργασμένες προγραμματικές προτάσεις και δεν  έχουν ολοκληρωμένες πολιτικές για τα σύγχρονα προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτές οι προτάσεις μπορούν να  δημιουργηθούν μόνο από τη σύνθεση των λεπτομερειών της καθημερινής λειτουργίας της κοινωνίας και μόνο από αυτούς που γνωρίζουν αυτές.

Τελικά οι σκεπτόμενοι πολίτες δεν  συμφωνούν σε όλα με τις γενικευμένες  διακηρύξεις κάθε κόμματος και περισσότερο με μη συμφωνημένες με την κοινωνία πράξεις τους.

Οι πολιτικές αποφάσεις των πολιτών αυτών, βασίζονται περισσότερο στα πραγματικά γεγονότα που γνωρίζουν πολύ καλά και λιγότερο σε συναισθηματικά και παραδοσιακά κριτήρια, με επακόλουθο να γίνονται «περιπλανώμενοι» μεταξύ εναλλασσόμενων κομματικών επιλογών.

Αυτούς τους πολίτες, τα κόμματα εξουσίας τους απομακρύνουν, γιατί η ιεραρχική εγκαθίδρυση διαδικασιών, νομιμοποιεί και διαιωνίζει μόνιμες ομάδες διοίκησης των κομμάτων, οι οποίες διαμορφώνουν πολιτικές και ψηφίζουν νόμους, ΕΡΗΜΗΝ, ακόμη και των μελών του κόμματος που τις νομιμοποιούν.

΄Ολες οι κοινωνίες ανησυχούν για την κατάσταση αυτή, την οποία, όχι μόνο διαπιστώνουν, αλλά περιστασιακά προσπαθούν να αποκαταστήσουν με μία γνήσια δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, αλλά με φτωχά αποτελέσματα.

Όμως κάθε ανθρώπινη δράση για να επιτύχει, χρειάζεται να δραστηριοποιηθούν οι αυθεντικοί δράστες.

Δεν είναι Σωβινιστικό, ούτε Εθνικιστικό αν αναγνωρίσουμε στον Ελληνικό Λαό, ότι για δραστηριότητες που φέρνουν γνήσια δημοκρατία, είναι πανανθρώπινη ανάγκη, να δραστηριοποιηθεί ο λαός αυτός, ως αυθεντικός δράστης.

Και τι μπορεί να κάνει ο μικρός αυτός λαός με τον ανιχνευτή νου και την ευαίσθητη ψυχοσύνθεσή του σε πανανθρώπινα ιδανικά;

Μπορεί να κάνει αυτό που έχουν και στον ίδιο στερήσει.

Ένα κόμμα του οποίου το πολιτικό πρόγραμμα συνθέτει τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τις προτάσεις ατόμων και ομάδων της κοινωνίας, ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και όχι μόνο ενός τμήματος αυτής και τις μεταφέρει διαρκώς προς την εξουσία και το κράτος.

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία τουλάχιστον των λεγομένων προοδευμένων κρατών, η πορεία ενός τέτοιου κόμματος θα αποκαταστήσει μία γνήσια Δημοκρατία, με μετάλλαξη των ήδη υπαρχόντων ή και την ίδρυση νέων κομμάτων.

Πολύ απλά, είναι θέμα μιας διαφορετικής οργάνωσης των κομμάτων και της ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των σκεπτόμενων ενεργών πολιτών της κοινωνίας.

Διαφορετικά παραμένουμε στο ίδιο ερώτημα.

Τα μέλη στα υπάρχοντα κόμματα τι κάνουν;

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο, ενεργοί και σκεπτόμενοι πολίτες να ιδρύσουν ένα κόμμα με γνήσια Εσωκομματική Δημοκρατία, ένα κόμμα «Μεσίτη» όλων των πολιτών με την εξουσία.

Αυτό το κόμμα, αξίζουν οι λαοί να υπάρχει.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ