ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η κοινωνία για να χειραγωγήσει την οικονομική διαχείριση του κράτους από την Νομοθετική και  εκτελεστική Εξουσία, επιβάλλεται το Σύνταγμα να θέτει όρια και στόχους για το ύψος δανειοδότησης του χρέους του κράτους, τη διάθεση των δανείων και τον τρόπο αποπληρωμής αυτών. Για τους παραπάνω λόγους η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει, μέσα στα πλαίσια της επίσημης διαβούλευσης, την παρακάτω τροποποίηση του Συντάγματος.

ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Το χρέος του ευρύτερου ΔΗΜΟΣΙΟΥ να μην μπορεί να υπερβαίνει το 95% του ΑΕΠ της χώρας. Παρέκκλιση έως το 110% μπορεί να γίνει μόνο με σύμφωνη γνώμη των 2/3 της Νομοθετικής Βουλής.
2. Υποχρεωτικά δημοσιεύονται οι δαπάνες αναλυτικά που καλύπτονται από τις εκταμιεύσεις των δανείων και οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων από τις οποίες θα εξοφλούνται οι δόσεις των δανείων.
3. Τα παλαιότερα υφιστάμενα δάνεια θα αναλυθούν σε Δημόσιο Πίνακα όσον αφορά το κεφάλαιο, τους τόκους, τα επιτόκια και οι δαπάνες που καλύφθηκαν με την εκταμίευσή τους. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Επειδή ο λαός πληρώνει τα δάνεια του Δημοσίου, ο λαός επιβάλλεται να γνωρίζει που πάνε τα λεφτά του.

Την παραπάνω πρόταση τροποποίησης του Συντάγματος, καλούμε τους πολίτες που συμφωνούν να στείλουν την πρότασή τους για τα ΔΑΝΕΙΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Κυβέρνησης www.syntagmadialogos.gov.gr ή στην εφημερίδα μας: email:k.kainotomia@gmail.com     fax 2831023392 Μ.Κ.Ο. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ