Στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση Δήμων και Περιφερειών παρεμβαίνουν τα κομματα για  να έχουν ένα δικό τους Συμβούλιο, συνεργάσιμο με τους ανθρώπους τους και τα προγραμματά τους. Δεν είναι πρώτη επιλογή τους να εκλεγεί το πλέον άξιο Συμβούλιο όλης της κοινωνίας. Πέραν των κομμάτων υποστηρίζονται από τους πολίτες υποψήφιοι με κριτήριο την συγγένεια, την φιλία ή άλλους δεσμούς. Δεν είναι ούτε για αρκετούς πολίτες το κριτήριο να εκλεγούν οι πιο άξιοι. Υπάρχουν όμως και πολλοί αδέσμευτοι πολίτες που αξιολογούν τους υποψηφίους πριν τους ψηφίσουν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες θα εκλεγεί ένα Συμβούλιο το οποίο δεν θα ασκεί ιδεολογική πολιτική αλλά θα έχει την εντολή να βελτιώσει την καθημερινότητα των συμπολιτών του με τεχνικές κυρίως παρεμβάσεις (διάφορα έργα), λειτουργικές επίσης δράσεις των προσφερομένων υπηρεσιών στους πολίτες (καθαριότητα, συγκοινωνίες, κοινωνικές δράσεις κλπ). και  τέλος διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικοπολιτιστικού περιεχομένου κλπ.

΄Ολες οι παραπάνω δράσεις μέσα σε κάθε συγκεκριμένη κοινωνία, είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, δηλαδή τα έργα υποδομών, οι δραστηριότητες κυρίως οι επαγγελματικές στις οποίες υπακούουν οι κοινωνικές  δράσεις των Συμβουλίων, αλλά τέλος και οι εκδηλώσεις εμπεριέχουν την πείρα και την τοπική προοπτική που διαμορφώνουν το παρόν και κατευθύνουν τον τρόπο της τοπικής ανάπτυξης του μέλλοντος.

Είναι λοιπόν λογικό και ηθικό οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι ή Δήμαρχοι ή Περιφερειάρχες για κάθε πρόγραμμα ή δράση ή απόφαση να υπακούν (άλλωστε εκτελεστικά όργανα της κοινωνικής σκέψης είναι) στην πλειοψηφική άποψη των πολιτών για να κτίζεται το μέλλον όπως το θέλουν οι πολίτες για την τοπική κοινωνία τους.

Με πολύ σεβασμό λοιπόν στις βαθιές εμπειρίες, προγραμματισμούς και οράματα των πολιτών, η τοπική εξουσία για κάθε σοβαρή παρέμβασή τους (δρόμους, τρόπο καθαριότητας, οικολογία, επαγγελματικές υποδομές  κλπ.) θα πρέπει να παίρνει την γνώμη των πολιτών και να σέβεται την γνώμη της πλειοψηφίας.

Για τέτοια θέματα λοιπόν πρέπει οι πολίτες να κερδίσουν αφού πείσουν, τη συμμετοχή τους και η τοπική αρχή να στέλνει για τέτοιο θέμα συστημένα ερωτηματολόγια, με αξιόπιστο τρόπο και  διαφάνεια και να υπακούει στην πλειοψηφιακή άποψη των πολιτών.

Η τοπική αρχή μπορεί να το κάνει χωρίς δέσμευση αλλά συμβουλευτικά και η ίδια να σέβεται  τον πολίτη χωρίς να χρειάζεται να της το υπαγορεύουν νόμοι ή το Σύνταγμα.

Δημήτρης Ηλιάκης

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Σε κάθε Δήμο ή Περιφέρεια υπάρχουν Κοινωνικοί Σύλλογοι (Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Πολιτιστικοί, Γονέων και Κηδεμόνων κλπ.) και ίσως Επαγγελματικοί Σύλλογοι.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στους Κοινωνικούς Συλλόγους δραστηριοποιούνται εθελοντικά πολίτες που συνήθως χωρίς υστεροβουλίες και σκοπιμότητες θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους καθώς αντίστοιχα, πολίτες που δρουν στους τοπικούς  Επαγγελματικούς Συλλόγους προσφέρουν στον τόπο τους μέσα από τη βελτίωση των επαγγελματικών τους συνθηκών.

Οι πολίτες αυτοί είναι συνήθως εθελοντές που σημαίνει άνθρωποι της προσφοράς χωρίς να αποσκοπούν τουλάχιστον άμεσα να ωφεληθούν ή προσφέρουν μη περιμένοντας μια ανταπόδοση που σημαίνει ότι είναι περισσότερο αμερόληπτοι αλλά και γνώστες πολλών θεμάτων της κοινωνίας.

Αυτοί οι Σύλλογοι σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, στις εκλογές τους, όποτε τις κάνουν, μπορούν να ορίζουν ένα εκπρόσωπο τους για θέματα που αφορούν το Δήμο και ένα άλλο για θέματα που αφορούν την Περιφέρεια.

Αυτοί  οι εκπρόσωποι Συλλόγων με όμοιες δραστηριότητες θα απαρτίζουν ένα κοινό συμβούλιο ανά δραστηριότητα  (π.χ. ένα Κοινωνικό Συμβούλιο  και ένα Επαγγελματικό Συμβούλιο) το οποίο θα συζητά θέματα της αρμοδιότητας τους και θα εισηγείται στο ανάλογο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο.

Έτσι οι τοπικές αρχές θα έχουν στη διάθεση τους επεξεργασμένες κοινές προτάσεις προκειμένου να τις αξιολογήσουν και άμεσα να τοποθετηθούν αιτιολογημένα.

Συμπερασματικά μέσα στους Συλλόγους τα νεότερα μέλη θα πρέπει να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της πείρας, του οράματος και της σκέψης που περικλείουν η ψυχή και το μυαλό των γερόντων και να το αξιοποιούν με σεβασμό στο πλαίσιο των Συλλόγων.

Οι Σύλλογοι μπορούν αν θέλουν να συνεργαστούν, να προτείνουν χωρίς να ζητήσουν την άδεια κανενός.