ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η ολοκλήρωση του κάθε ανθρώπου, απαιτεί μια προσπάθεια απόκτησης γνώσης. ΄Ετσι σε κάθε άτομο γεννάται η επιθυμία να ταξιδέψει για να γνωρίσει αυτά που τον ενδιαφέρουν και να συναντηθεί με άλλους ανθρώπους, με γεγονότα και με δημιουργήματα της φύσης ή ανθρώπινα.

Παράλληλα, οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζει στην καθημερινότητά του ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να είναι μονότονες, ανθυγιεινές, συχνά σκληρές, αλλά και όσο καλά να είναι, καταντούν μονότονες.

Μία λοιπόν, μικρή έστω απόδραση από την καθημερινότητα, του χαρίζει ευεξία και τον τονώνει ψυχικά και σωματικά, για να επανέλθει στην καθημερινότητα ανανεωμένος.

Τα παραπάνω και άλλες διάφορες αιτίες, αποτελούν ένα κίνητρο που καθοδηγεί σε ταξίδια, τον κάθε άνθρωπο.

Τις ειρηνικές αυτές προσωρινές μετακινήσεις ονομάζουμε Τουρισμό και είναι μετακινήσεις εντελώς διαφορετικές από άλλες, όπως οι μετακινήσεις για εύρεση εργασίας, για εκπαίδευση, για προστασία της ζωής, κλπ.

Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι ο κάθε επισκέπτης, ως τουρίστας, έρχεται στον κάθε τόπο για να γνωρίσει, να ζήσει με τους ντόπιους, να αναζωογονηθεί, σε ένα ενδιαφέρον γι’ αυτόν διαφορετικό περιβάλλον και έτσι να μπορεί να συνεχίσει την καθημερινότητά του, πιο ζωτικός και πιο ευτυχής.

Ο Τουρισμός λοιπόν είναι μία μορφή συμβίωσης των ανθρώπων, έστω και προσωρινός, είναι μία συμβίωση που θεμελιώνει την γνωριμία, την ολοκλήρωση των ανθρώπων και τελικά είναι μια φιλοξενία, του κάθε επισκέπτη.

Ποια είναι όμως η διαφορά της φιλοξενίας και του Τουρισμού; Ουσιαστικά μικρή.

Διότι, η μεν φιλοξενία βασίζεται σε ανθρώπινα αισθήματα ή ανάγκες, αλλά και αυτή γεννά μία υποχρέωση ανταπόδοσης (με ένα δώρο ή υποχρέωση φιλοξενίας του οικοδεσπότη), ο δε τουρισμός επίσης βασίζεται σε ανθρώπινα αισθήματα ή ανάγκες και στην περίπτωση αυτή οι φιλοξενούμενοι συνήθως είναι άγνωστοι και πολλοί, οπότε η ανταπόδοση από τον φιλοξενούμενο καθιερώνεται να είναι άμεση και χρηματική και γίνεται σε χώρους και οικήματα (ξενοδοχεία, κλπ.) ειδικά, για να φιλοξενούν τους επισκέπτες. ΄Ετσι με την έννοια αυτή ο Τουρισμός στηρίζει και στηρίζεται από επιχειρηματίες. Από το σημείο αυτό πρακτικά διαχωρίζεται η έννοια του τρόπου φιλοξενίας και Τουρισμού.

Όμως δεν  πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι η ίδια αιτία γέννησε και την φιλοξενία και τον Τουρισμό. Το θέμα μας λοιπόν είναι η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας ενός Τουρισμού που στηρίζει τις όλες δράσεις του στα ευγενή αισθήματα της φιλοξενίας, χωρίς φυσικά να παραβλέπει την οικονομία