ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ : ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ;

Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές Μη κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πεδίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε έχουν μορφή ιδρύματος. αστικής / μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σωματεία ή συλλόγους στηρίζουν τη δράση τους στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή

Περισσότερα...

ΠΑΙΔΕΙΑ

“Δεν υπάρχει τίποτε δωρεάν για μια κοινωνία, ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Η δωρεάν παιδεία όταν εξαγγέλεται από τον ηγέτη για όλους, περιβάλλει τον εαυτό του με μεγαλοπρέπεια και τους υπηκόους με  άδικη φορολογία.

Δεν είναι ηθικό άποροι πολίτες να πληρώνουν σπουδές παιδιών εύπορων οικογενειών

Η δωρεάν παιδεία σκλαβώνει τα ιδρύματα στην κρατική εξουσία, από την οποία εξαρτά αποκλειστικά τα οικονομικά της.

Περισσότερα...

ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ

Ο συνδικαλισμός κατάντησε να σημαίνει: συμφέροντα, καιροσκοπισμός, εξαρτήσεις από εργοδότες και διάφορα κέντρα εξουσίας (π.χ. κρατικά όργανα, κόμματα…), προετοιμασία για αναρρίχηση στα κέντρα εξουσίας (μελλοντικός βουλευτής, υπουργός, διευθυντικό στέλεχος),

Μέσα στα συνδικάτα κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά παραγοντισμός, αρχομανία, διακρίσεις σε διοικούντες, προνόμια στους ηγέτες, γραφειοκρατία, μικροπαραταξιακές κόντρες και άλλα πολλά.

Περισσότερα...

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί τη διδακτική έκφραση της προβληματικής του σύγχρονου σχολείου, το οποίο επιδιώκει να αναπτύξει τον  ολοκληρωμένο και αυτόνομο δημοκρατικό πολίτη, που θα αισθάνεται και θα λειτουργεί ως συνυπάρχων και θα είναι ικανός, όχι μόνο να ανταποκρίνεται δημιουργικά και με αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις των ραγδαίων και απρόβλεπτων εξελίξεων της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και της παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας της εποχής μας, αλλά και να δρα ατομικά και συλλογικά στη διαμόρφωση του «κοινωνικού γίγνεσθαι» με κριτήρια τα ατομικά δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Το μοντέλο αυτό ανήκει στην «εσωτερική διαφοροποίηση» όπου η παραδοσιακή  τάξη διατηρείται, απλά διαφοροποιείται η στρατηγική και οι μέθοδοι που εφαρμόζονται. Χρήση εποπτικών μέσων (πραγματικά αντικείμενα, εικόνες, σύμβολα) αλλαγή στην κοινωνική οργάνωση της τάξης (μικρές ομάδες, ζευγάρια, ατομικά, μετωπικά) αλλαγή στα κριτήρια αξιολόγησης, στις ασκήσεις (αριθμός, δυσκολία, διατιθέμενος  χρόνος, δυνατότητα επιλογής, τρόποι λύσης). Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες κοινές  για όλα τα μαθήματα, με κριτήρια τη γενική νοημοσύνη ή τη γενική τους επίδοση, την ικανότητα, την κλίση ή την επίδοση στα διάφορα μαθήματα.

Περισσότερα...

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η τοπική και ευρύτερη κοινωνία αποτελεί το άμεσο φυσικό, τεχνικό και κοινωνικό περιβάλλον του κάθε ατόμου, μέσα στο οποίο προσφέρει με τις δραστηριότητές του  και από το οποίο όχι μόνο επηρεάζεται στην καθημερινότητά του, αλλά μακροχρόνια μυείται στα ήθη, τις παραδόσεις και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, διαμορφώνοντας εξ’ αυτών τις συνήθειες και τον χαρακτήρα του.

Η Περιφέρεια μπορεί να νομοθετεί για τους πολίτες της μέσα στο Νομοθετικό πλαίσιο του Κράτους που συμμετέχει ή της ΄Ενωσης Κρατών και σε περίπτωση αντιθέσεων αποφασίζει αρμόδιο Νομοθετικό ΄Οργανο κοινής σύνθεσης των αντισυμβαλλομένων, του οποίου η απόφαση μπορεί να τεθεί σε τοπικό δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του οποίου επικρατεί.

Περισσότερα...

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας, είναι ο πλήρης διαχωρισμός της Νομοθετικής Αρχής από την Εκτελεστική Αρχή. Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντιπροσώπων, εκλεγμένων απευθείας από τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τις πεποιθήσεις των πολιτών, τις οποίες και νομοθετούν μέσα στα  πλαίσια των θεσμών και του Συντάγματος, αφού συγκροτηθούν σε Σώμα, το οποίο ονομάζεται Νομοθετική Βουλή.  Εντελώς ανεξάρτητα λειτουργεί ως εκλεγμένο επίσης  Σώμα η Εκτελεστική Αρχή όπως παρακάτω προτείνουμε.

Περισσότερα...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η απόλυτα ελεύθερη δράση, αν και ακούγεται αρχικά ευχάριστα,  ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στους δυνατότερους να δρουν ασύδοτα, ελεύθερα, τις περισσότερες φορές εις βάρος των ασθενέστερων, καθώς μπορούν  επιπρόσθετα να νομοθετούν και να νομιμοποιούν, μέσω της  όποιας εξουσίας, τις πράξεις τους,  στο όνομα μιας ανεμπόδιστης ελευθερίας. Έτσι επιβάλλονται στις κοινωνίες, οικονομικά πρότυπα με θεωρίες καζίνου πολλές φορές, δημοκρατίες ανήμπορες και ελάχιστα ελεγκτικές, ισοπεδωτικές μορφές παιδείας, τέχνης και συμπεριφοράς, που κατεδαφίζουν την ιδιαιτερότητα της κάθε κοινωνίας και τέλος δημιουργούνται λαοί- έρμαιο μιας παντοδύναμης προπαγάνδας.

Περισσότερα...

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Κοινωνική ευημερία – περί τίνος πρόκειται; Είναι κάτι που μπορείτε να αγοράσετε, κάτι που μπορείτε να μάθετε μόνοι σας ή είναι κάτι που μαθαίνετε σε όλη σας τη ζωή

Πιστεύω ότι όλοι το μαθαίνουμε από όταν είμαστε παιδιά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας μέσω των επιρροών, των εμπειριών και των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες εμπλεκόμαστε.

Ξεκινά στην οικογένεια και αναπτύσσεται κατά το χρονικό διάστημα που περνάμε στον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο, το σχολείο, την εργασία, την εκπαίδευση, με τους φίλους μας και μέσα από τα πάνω και τα κάτω της ζωής.

Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να αγοράσουν την ευημερία όντας για παράδειγμα πάντα εκείνοι που θα κεράσουν «μια ακόμα γύρα» από το ένα ή το άλλο. Κάτι τέτοιο συχνά καταλήγει σε βραχυπρόθεσμες κοινωνικές επαφές, βραχυπρόθεσμη αποδοχή και βραχυπρόθεσμη κοινωνικότητα. Όταν τα λεφτά φύγουν από το προσκήνιο, οι «φίλοι», η κοινωνικότητα και το ενδιαφέρον εξαφανίζονται.

Περισσότερα...

Πως η προπαγάνδα αλλάζει λέξεις και νοήματα

Βιωσιμότητα

Στην ουσία, δηλοί τη δυνατότητα ενός κράτους να εξυπηρετεί το χρέος του.

Τι μας κρύβουν όσοι δεν μιλούν για «εξυπηρέτηση», αλλά γενικώς για «ρύθμιση»;

Ότι για τη βιωσιμότητα του χρέους άλλοτε η Ελλάδα κατέβαλλε ετησίως το 5% του Α.Ε.Π. της, ενώ τώρα καλείται να πληρώνει το 15%.

Περισσότερα...

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πολιτικός λόγος που αφορά πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης (επιχειρηματικότητα, απελευθέρωση υγιών δυνάμεων, άρση εμποδίων επενδύσεων κ.ά.) και μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται άμεσα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (γραφειοκρατία, διαφθορά, απονομή δικαιοσύνης), δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τα στρατευμένα μέλη ή φίλους των μαζικών κομμάτων, γιατί κάθε δημόσια υπεύθυνη πράξη χρειάζεται έμπειρους μελετημένους σχεδιασμούς και χρήσιμα αποτελέσματα.

֯  Τι σημαίνει άρση της γραφειοκρατίας από την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης μέχρι τη διεκπεραίωση μιας απλής εργασίας του πολίτη, π.χ. στην εφορία.

Περισσότερα...