ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την κοστολόγηση όλα τα εμπορεύσιμα προϊόντα πρέπει να γράφονται αναλυτικά σε τιμολόγια και στη συνέχεια σε λογιστικές καταστάσεις. Σήμερα αναγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις  μόνο το σύνολο του τιμολογίου και όχι κάθε ένα προϊόν που περιέχεται μέσα στο τιμολόγιο, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται λογιστικά τα προιόντα και η πορεία τους. ΄Ετσι με την αναλυτική καταγραφή παρακολουθείται η ροή του κάθε προϊόντος, από πού πωλείται και από ποιον αγοράζεται και εάν το προϊόν μεταποιείται ή ενώνεται με άλλα προϊόντα, επισημοποιείται η αναλογία συμμετοχής κάθε προϊόντος μέσα στο νέο σύνθετο προϊόν. Παράλληλα με τα λογιστικά προγράμματα υπάρχει αυτόματη δυνατότητα να παρακολουθείται η εμπορική πορεία του κάθε προϊόντος (γεωργικού προϊόντος ή μεταλιευτικού ή βιομηχανικού, μεταλαγμένου ή  τυποποιημένου κλπ). ΄Όλα αυτά τα στοιχεία υποβάλλονται σε ένα κεντρικό σύστημα κοστολόγησης του Κράτους, το οποίο μπορεί έτσι να γνωρίζει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση και την αξία τους, αλά και όλα τα προϊόντα που πούλησε η επιχείρηση

Περισσότερα...

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Στην  λειτουργία τους οι  Κρατικές Υπηρεσίες  πρέπει να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ. Όταν το κράτος  λειτουργεί με αντικειμενικούς κανόνες και θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου του, τότε η κοινωνία το εμπιστεύεται, και οι κοινωνικοί λειτουργοί καθιερώνονται ως σεβαστά πρόσωπα. Για την  επιτυχή  λειτουργία των παραπάνω η όλη δομή,  διαχωρίζεται στα εξής επίπεδα:

Περισσότερα...

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Προκειμένου ο συνδικαλισμός να μπει στον φυσικό τον δρόμο είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές και να ληφθούν μέτρα που θα κόψουν την όρεξη εκείνων των συνδικαλιστών οι οποίοι στο όνομα της εργατικής τάξης προωθούν  τον εαυτό τους. Δώδεκα ενδεικτικά τέτοια μέτρα είναι τα εξής:

Πρώτον, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Αναρωτηθήκατε ποτέ σε πόσα συμβούλια συμμετέχουν οι συνδικαλιστές, πόσα χρήματα εισπράττουν από τη συμμετοχή τους και πόσο ισχυρό κίνητρο είναι αυτό για την αναπαραγωγή μιας συντεχνιακής πολιτικής;

Δεύτερον, οι συνδικαλιστές να μην μπορούν να διεκδικήσουν βουλευτική έδρα πάρα μόνο αν περάσει ορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. μια τετραετία, μετά την τελευταία θητεία τους σε συνδικαλιστικό όργανο. Το μέτρο αυτό θα μειώσει το κίνητρο για λαϊκισμούς και επίσης το κίνητρο για χρηματοδότηση συνδικαλιστών εκ μέρους ιδιωτών και επιχειρηματιών.

Περισσότερα...

ΠΑΙΔΕΙΑ

“Δεν υπάρχει τίποτε δωρεάν για μια κοινωνία, ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Η δωρεάν παιδεία όταν εξαγγέλεται από τον ηγέτη για όλους, περιβάλλει τον εαυτό του με μεγαλοπρέπεια και τους υπηκόους με  άδικη φορολογία. Δεν είναι ηθικό άποροι πολίτες να πληρώνουν σπουδές παιδιών εύπορων οικογενειών Η δωρεάν παιδεία σκλαβώνει τα ιδρύματα στην κρατική εξουσία, από την οποία εξαρτά αποκλειστικά τα οικονομικά της. ΟΧΙ στη δωρεάν παιδεία ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Η κοινωνική ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει:

 Δωρεάν παιδεία (βιβλία, δίδακτρα) θα έχουν τα παιδιά των οποίων το οικογενειακό εισόδημα των γονιών τους είναι κάτω από ένα επίπεδο το οποίο καθορίζει η εκάστοτε Κυβέρνηση.

Δωρεάν σίτιση και διαμονή δικαιούνται όλοι οι άποροι φοιτητές και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τα Πανεπιστήμια θα ελαφρύνουν το κόστος λειτουργίας τους με ανάλογα έσοδα από δίδακτρα.

Περισσότερα...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Επειδή ο θεσμός του κόμματος προσπαθεί να αντικαταστήσει μέσω εκλεγμένων οργάνων, την άμεση παρουσία των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ελέγχου, η δημοκρατική τους συγκρότηση και λειτουργία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η πραγματικότητα απογοητεύει.

Η πιο ουσιαστική και αναγκαία κοινωνική παρέμβαση που πρέπει να επιχειρηθεί, προκειμένου να επανέλθουμε στα πλαίσια της Δημοκρατικής τάξης, είναι η θεσμική παρέμβαση στη δομή και λειτουργία των κομμάτων, ως φορέων της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

Περισσότερα...

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Στην  λειτουργία τους οι  Κρατικές Υπηρεσίες  πρέπει να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ.

Όταν το κράτος  λειτουργεί με αντικειμενικούς κανόνες και θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου του, τότε η κοινωνία το εμπιστεύεται, και οι κοινωνικοί λειτουργοί καθιερώνονται ως σεβαστά πρόσωπα.

Η αυτοδιοικητική υπηρεσία του Κράτους,  κατευθύνεται και ελέγχεται από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και σε καμία περίπτωση από την Νομοθετική Αρχή (δηλαδή τους βουλευτές).

Διότι το σύμπλεγμα Νομοθετώ και Διαχειρίζομαι γεννά διαπλοκή και πελατολόγιο, ενώ η ανεξάρτητη, εκλεγμένη ισχυρή Εκτελεστική Αρχή εγγυάται την αντικειμενική και πλήρη εφαρμογή των Νόμων.

Για την  επιτυχή  λειτουργία των παραπάνω η όλη δομή,  διαχωρίζεται στα εξής επίπεδα:

1)            Κρατικές Υπηρεσίες  ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α’ που έρχονται άμεσα σε επαφή με τον πολίτη

2)            Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β’ που οργανώνουν,  προγραμματίζουν και διοικούν τις υπηρεσίες επιπέδου Α΄.

3)            Κρατικές υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ  για την  καλή εκτέλεση και πρόοδο των υπηρεσιών Α’ και Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Περισσότερα...

ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Το κόμμα έχει σκοπό να αναδείξει και να επιβάλλει στο κράτος και την εξουσία το κοινό συμφέρον του κάθε πολίτη, ομάδων πολιτών και  τέλος του συνόλου της κοινωνίας.

Για το λόγο αυτό δεν είναι αυτοσκοπός η δημιουργία μιας ιεραρχικής οργάνωσης, της οποίας τα ανώτερα στελέχη σχεδιάζουν, αποφασίζουν και νομοθετούν τις αποφάσεις τους, χωρίς να έχει λόγο η ίδια συνολικά η κοινωνία.

Πριν υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα επιβάλλεται να διακηρυχθεί το κοινωνικό του «ΟΡΑΜΑ», το οποίο θα καθιερώνει «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» και του κόμματος και της ιδιωτικής ζωής των στελεχών και μελών του.

Στους «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» πρέπει να υπακούν όλοι οι Νόμοι.

Πέντε είναι οι ιεροί «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» κόμματος και μελών.

Περισσότερα...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

Η κοινωνική ευημερία για το σύνολο των πολιτών προϋποθέτει την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το κράτος. Αυτά θα μπορούν να διασφαλίζονται όταν υπάρχουν οι απαραίτητες  θεσμικές προβλέψεις για την ίση εφαρμογή των αξιών της ελευθερίας, της ισονομίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλους τους πολίτες. Ο αρχές αυτές θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα από τους θεσμικούς λειτουργούς του και  να υποστηρίζονται από αξιόπιστους και αδιάβλητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων αλλά και θέσπιση νέων.

Το κράτος διαχειρίζεται τις κοινωνικές και οικονομικές υποθέσεις ορθολογικά, είναι υπεύθυνο για  την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών, την εξισορρόπηση του εισοδήματος μέσω της αναλογικής φορολογίας και την εξισορρόπηση των αντικρουόμενων συμφερόντων των κοινωνικών τάξεων για την επίτευξη της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   Το κράτος δεν χρειάζεται να είναι και επιχειρηματίας, ούτε να ελέγχει τα μέσα παραγωγής, αλλά θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένα εργαλείο ρύθμισης των κρίσεων της ελεύθερης οικονομίας, εγκαθίδρυσης και διαφύλαξης της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ουδετερότητα του κράτους και στην αποτελεσματικότητα του. Για να λειτουργήσει όμως το κράτος αποτελεσματικά με τον τρόπο αυτό, απαιτείται ριζικός μετασχηματισμός του.

Περισσότερα...

Η δημοκρατία αντιμέτωπη με τον νέο, ψηφιακό ψυχρό πόλεμο

ο internet αποτελεί πλέον το «νευρικό σύστημα» του κόσμου αλλά και νέο πεδίο μάχης.

ΤΟ ΤΖΙΝΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ»

Του καθηγητή Τζέιμς Μακ Γκαν, επικεφαλής του προγράμματος «Τhe Think Tanks and Civil Societies» (TTCSP) το οποίο ερευνά την επιρροή των πολιτικών ινστιτούτων στις κυβερνήσεις και στην κοινή γνώμη, παγκοσμίως – το TTCSP συχνά χαρακτηρίζεται ως το think tank των think tanks.

Ο Μακ Γκαν, 63 ετών, εξωστρεφής με εντυπωσιακό βιογραφικό και έκδηλη σιγουριά για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τον κόσμο,έχει αριθμημένα τα ζητήματα της εποχής στο μυαλό του.

Νο 1׃ Η παγκοσμιοποίηση. Ο κόσμος ενώθηκε αλλά ταυτόχρονα συρρικνώθηκε.

Νο 2׃ Το Internet. Τίποτα πλέον δεν είναι τοπικό, όλα είναι παγκόσμια, που σημαίνει ότι αν δεν βρίσκεσαι μπροστά από τις εξελίξεις αυτές θα σε καταπιούν, διαπίστωση που ισχύει κατ’ εξοχήν για τα μέσα ενημέρωσης. Τι νόημα έχει να παράγεις κάτι που κανένας δεν ενδιαφέρεται να διαβάσει ή να παρακολουθήσει και ιδίως η νέα γενιά.

Περισσότερα...

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ :  ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η καθημερινότητα ενώνει τους πολίτες, τα οράματα τους διαχωρίζουν. Θα πρέπει να γίνει πολύ γνωστό σε όλους τους ανθρώπους ότι πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητας, σημαντικά για τους πολίτες, δεν εξαρτώνται από τα οράματα και τις ιδεολογίες, με τις οποίες κάθε φορά πορεύεται η εκάστοτε εξουσία. Τα κόμματα βάσει της ιδεολογίας τους, πρέπει να καθοδηγούν και ΟΧΙ να διοικούν τα όργανα του Κράτους ή της Αυτοδιοίκησης, τα οποία πρέπει να διοικούνται από άλλο σώμα έμπειρων στη Διοίκηση εκλεγμένων πολιτών, για να τηρείται η Νομοθεσία πιστά στην εφαρμογή της. Με βάση τα παραπάνω σκεπτικά, θα τολμήσουμε να επαναφέρουμε σε υγιεινή λειτουργία ό,τι έχει φθαρεί, με νέους νόμους και αρχές, που να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα με γνώμονα την κοινωνική ευημερία και ευτυχία.

Περισσότερα...