Η δημοκρατία αντιμέτωπη με τον νέο, ψηφιακό ψυχρό πόλεμο

ο internet αποτελεί πλέον το «νευρικό σύστημα» του κόσμου αλλά και νέο πεδίο μάχης.

ΤΟ ΤΖΙΝΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ»

Του καθηγητή Τζέιμς Μακ Γκαν, επικεφαλής του προγράμματος «Τhe Think Tanks and Civil Societies» (TTCSP) το οποίο ερευνά την επιρροή των πολιτικών ινστιτούτων στις κυβερνήσεις και στην κοινή γνώμη, παγκοσμίως – το TTCSP συχνά χαρακτηρίζεται ως το think tank των think tanks.

Ο Μακ Γκαν, 63 ετών, εξωστρεφής με εντυπωσιακό βιογραφικό και έκδηλη σιγουριά για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τον κόσμο,έχει αριθμημένα τα ζητήματα της εποχής στο μυαλό του.

Νο 1׃ Η παγκοσμιοποίηση. Ο κόσμος ενώθηκε αλλά ταυτόχρονα συρρικνώθηκε.

Νο 2׃ Το Internet. Τίποτα πλέον δεν είναι τοπικό, όλα είναι παγκόσμια, που σημαίνει ότι αν δεν βρίσκεσαι μπροστά από τις εξελίξεις αυτές θα σε καταπιούν, διαπίστωση που ισχύει κατ’ εξοχήν για τα μέσα ενημέρωσης. Τι νόημα έχει να παράγεις κάτι που κανένας δεν ενδιαφέρεται να διαβάσει ή να παρακολουθήσει και ιδίως η νέα γενιά.

Περισσότερα...

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ :  ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η καθημερινότητα ενώνει τους πολίτες, τα οράματα τους διαχωρίζουν. Θα πρέπει να γίνει πολύ γνωστό σε όλους τους ανθρώπους ότι πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητας, σημαντικά για τους πολίτες, δεν εξαρτώνται από τα οράματα και τις ιδεολογίες, με τις οποίες κάθε φορά πορεύεται η εκάστοτε εξουσία. Τα κόμματα βάσει της ιδεολογίας τους, πρέπει να καθοδηγούν και ΟΧΙ να διοικούν τα όργανα του Κράτους ή της Αυτοδιοίκησης, τα οποία πρέπει να διοικούνται από άλλο σώμα έμπειρων στη Διοίκηση εκλεγμένων πολιτών, για να τηρείται η Νομοθεσία πιστά στην εφαρμογή της. Με βάση τα παραπάνω σκεπτικά, θα τολμήσουμε να επαναφέρουμε σε υγιεινή λειτουργία ό,τι έχει φθαρεί, με νέους νόμους και αρχές, που να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα με γνώμονα την κοινωνική ευημερία και ευτυχία.

Περισσότερα...

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Μέσα στην αναρχική ελεύθερη αγορά επιβάλλει όρους εργασίας ο ισχυρότερος. Ποιός όμως είναι ο ισχυρός;

Ο κεφαλαιούχος εργοδότης ή οι εργαζόμενοι; Η Δημοκρατία δίνει το δικαίωμα να αναδείξει κάθε κοινωνική ομάδα την ισχύ της διεκδικώντας άμεσα το ρόλο της. Οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να υποστηρίξουν κανόνες λειτουργίας μέσα στα πλαίσια του όποιου κοινωνικού συστήματος επικρατεί. Ας πούμε λοιπόν καθαρά ότι η μόνιμη και πελατειακά διαμορφωμένη εργασία έχει μπει σε δρόμο απαξίωσης. Δεν είναι δυνατόν, πλην εξαιρέσεων, να επικρατήσει για τους πολλούς αξιοκρατία. Η καινοτομία προτείνει νέες σχέσεις. Οι εργαζόμενοι μπορούν να τις κατακτήσουν. 

Οι νέοι κανόνες είναι:

Ο εργοδότης αφού προσλαμβάνει ένα εργαζόμενο, είναι υπεύθυνος για την επιλογή του. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο για αιτίες που αφορούν την επαγγελματική του αποδοτικότητα και συμπεριφορά. Εάν το πράξει υποχρεούται να τον αποζημιώνει έως του βρει ανάλογη εργασία σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ικανότητές του.
Ο εργοδότης για κάθε συναλλακτική του πράξη πρέπει να διαθέτει “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ”. Το πιστοποιητικό αυτό για να είναι ενήμερο πρέπει να  είναι πληρωμένα τα ασφάλιστρα και ο μισθός. Εάν όχι, δεν του επιτρέπονται συναλλαγές. Μπορεί όμως να συμβιβασθεί με απλήρωτους εργαζόμενους για ρύθμιση των οφειλών. Μόνο έτσι ο εργαζόμενος γίνεται ισότιμος του εργοδότη.

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ομάδες πολιτών μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις προς εξέταση μαζί με άλλες μελέτες των υπηρεσιών ή εταιρειών  και τίθενται στην ψηφοφορία  για έγκριση των Δημοτικών Συμβουλίων  ή Περιφερειακής Βουλής,  και αφού  αναλυθούν και αξιολογηθούν   από τις αρμόδιες <<ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ>>. Κρατικά διαπεριφερειακά έργα τεχνικών υποδομών προτείνονται για

Περισσότερα...

ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ

Για να γίνει ισχυρή η σχέση Πολίτη- Κράτους πρέπει και τα δύο μέλη να το θέλουν  και να μπορούν να υποστηρίξουν την σχέση τους.

Χρειάζεται απλή βούληση όλων για να καθιερωθεί στην σχέση Πολιτών- Κράτους, η μεγαλύτερη καινοτομία, που είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη στο  ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ όπως παρακάτω και ενδεικτικά προτείνουμε:

Στο αίτημα του κάθε πολίτη πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να απαντά σε προκαθορισμένο χρόνο, εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα, με νομοθετική αναφορά είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική απάντηση. Εάν δεν απαντηθεί εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο πολίτης δικαιούται να ενεργεί ως να έλαβε θετική απάντηση. Τυχόν ένσταση του πολίτη εκδικάζεται σε προκαθορισμένο χρόνο σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
Οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να έχουν προκαθορισμένο χρόνο για την έκδοση κάθε εγγράφου ή κάθε παροχή υπηρεσίας, ο οποίος αν παρέλθει με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, το αίτημα του πολίτη κατοχυρώνεται υπέρ του πολίτη.
Σε κάθε υπηρεσιακό κατάστημα θα υπάρχει κυτίο παρατηρήσεων των πολιτών και παράλληλα θα λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα για τον ίδιο σκοπό.
Η αξιολόγηση των παραπόνων των πολιτών, είτε από το κυτίο παραπόνων, είτε από την σχετική ιστοσελίδα, θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της κάθε Περιφέρειας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι εκλεγμένοι της μειοψηφίας και της πλειοψηφίας της περιφερειακής Βουλής, εκπρόσωπος ανώτερος, λειτουργοί των κρατικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, εκπρόσωποι ειδικά εκλεγμένοι των επαγγελματικών επιμελητηρίων και της ομοσπονδίας εργαζομένων και δύο ( 2 ) κληρωτοί πολίτες από όσους έχουν ζητήσει συμμετοχή στην επιτροπή αυτή.

Περισσότερα...

Σχέση πολίτη – κράτους

Για να γίνει ισχυρή η σχέση Πολίτη- Κράτους πρέπει και τα δύο μέλη να το θέλουν και να μπορούν να υποστηρίξουν την σχέση τους. Το Κράτος και οι λειτουργοί του πρέπει να γνωρίζουν τους Νόμους και τις Κρατικές Διατάξεις ώστε υπεύθυνα να ανταποκρίνονται στον πολίτη. Χρειάζεται απλή βούληση όλων για να καθιερωθεί το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ όπως παρακάτω και ενδεικτικά προτείνουμε:

Περισσότερα...

Γιατί άλλες χώρες είναι οικονομικά αναπτυγμένες και άλλες όχι ;

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δει κανείς πιο αναλυτικά την κατηγοριοποίηση 138 χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους και την φιλικότητα προς την επιχειρηματικότητα που μελετά και δημοσιεύει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα και στη συγκεκριμένη περίπτωση το WorldEconomicForum της τράπεζας για το 2016-2017. Γιατί το κατάλληλο περιβάλλον για την διευκόλυνση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη κάθε
χώρας. Η Παγκόσμια Τράπεζα προκειμένου να προσδιορίσει πόσο προσπαθεί κάθε χώρα να βοηθήσει την ανάπτυξή της, μελετά 104 διαφορετικούς παράγοντες. Επιλεκτικά θα δούμε τις επιδόσεις χωρών σε ορισμένους παράγοντες που έχουν καθοριστική σημασία για να επιτευχθεί θετικό αναπτυξιακό περιβάλλον παρόλο που από πρώτη ματιά δεν φαίνονται όλοι να είναι στενού οικονομικού ενδιαφέροντος. Εδώ φαίνεται καθαρά το μοναδικό στο κόσμο φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας όπου όλοι οι μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προσπαθούν
να περάσουν στην τριτοβάθμια, το οποίο και επιτυγχάνουν με προσπάθειες ακόμα και ετών. Αυτό με τη σειρά του έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα κυριολεκτικά να «πλημμυρίζει» από πανεπιστημιακούς αποφοίτους περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες.

Περισσότερα...

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

«Και η πλέον κοινή απόφαση δικαστηρίου που λαμβάνεται υπό την σκιά της ξιφολόγχης, ατιμάζει και εξευτελίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Κάθε δικαστήριο που δέχεται να υπογράψει μια τέτοια απόφαση κάτω από τέτοιες συνθήκες, δημιουργεί δεδικασμένο και καθιερώνει ένα νέο δίκαιο, μια νέα ηθική. Την ηθική και το

Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το ξίφος στόμωσε, η ζυγαριά πειράχτηκε και η τυφλή Θεά περιπαίζεται από ανοιχτομάτηδες και αετονύχηδες μέσα στον Ναό της. Πάρα τις διαβεβαιώσεις περί του αντίθετου,για την εύρυθμη λειτουργία του ξεχαρβαλωμένου κράτους, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Τα πράγματα είναι άπλα αν

Περισσότερα...

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  

Η πλατφόρμα sense.city προσφέρει τα εργαλεία για την ενεργοποίηση των πολιτών, τη δημιουργικότητα, τον σχεδιασμό και την επικοινωνία στα χέρια του καθενός και καλεί για συλλογική σκέψη και δράσεις τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς της πόλης.

Οι πολίτες μέσω της εφαρμογής sense.city για κινητές συσκευές μπορούν να αναφέρουν προβλήματα που συναντούν στη πόλη και να βοηθούν στην ενημέρωση συμβάντων τόσο τους τοπικούς φορείς όσο και τους συμπολίτες τους.

Παρέχεται η δυνατότητας στους χρήστες της αποστολής από το σημείο που βρίσκονται στην πόλη μέσω της κινητής συσκευής τους προβλημάτων που σχετίζονται με: καθαριότητα, φωτισμό, ύδρευση, οδόστρωμα.

Περισσότερα...