ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

  ΠΟΛΙΤΗΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ Θέλω λοιπόν Κράτος, να μου απαντήσεις σε μερικές βασικές  απορίες μου, όπως γιατί πολλοί πολίτες είναι στενοχωρημένοι και άλλοι ευχαριστημένοι μαζί σου και γιατί είσαι φτωχό, με μερικούς πολίτες, πλούσιους  και βολεμένους ή εσύ Κράτος είσαι πλούσιο και πολλοί πολίτες φτωχοί; ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Να

Περισσότερα...

ΜΙΚΡΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το διεθνές σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σύστημα κυρίαρχων κρατών. Αυτά αποτελούν την σπονδυλική στήλη του παγκόσμιου συστήματος, αυτά διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημα, και αυτά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον όποιο ασκείται και δοκιμάζεται το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Ας μην ξεχνάμε, την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο κυρίαρχων κρατών, που έχουν εκχωρήσει, με την θέληση τους, μέρος της κυριαρχίας τους, με την ελπίδα να απολαμβάνουν κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, η οικονομία της αγοράς, κλπ. Το σύστημα αυτό γέννησε απογοήτευση και σύγχυση σε τρίτους αλλά και σε Ευρωπαίους πολίτες και ειδικά στους πολίτες των μικρότερων χωρών, οι οποίες προσδέθηκαν στο οικονομικό άρμα των ισχυρών, και βλέπουν να απαξιώνονται σταδιακά και οι κοινές αξίες, χάρη των οποίων δημιουργήθηκε όλη αυτή, η εθελούσια Ένωση Κρατών.

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ύπαρξη του κράτους και των υπηρεσιών του ως και του κάθε εκλεγμένου αντιπροσωπευτικού σώματος (Δήμος, Περιφέρεια, Βουλή, κλπ) οφείλουν την ύπαρξή τους σε ένα απλό κανόνα. Την εξυπηρέτηση του πολίτη και μάλιστα προληπτικά. Οποιαδήποτε λοιπόν υλική ζημιά υποστεί ο πολίτης από δράσεις ή παραλήψεις των παραπάνω υπηρεσιών ή εξουσιών, είναι αυτονόητο, άμεσα, να του αποκαθιστούν τη ζημιά. Οσον αφορά ζημιές των δραστηριοτήτων του πολίτη που προέρχονται από πράξεις ή συμπεριφορές των εκλεγμένων σωμάτων ή κρατικών υπηρεσιών για να υπάρχουν σαφείς κανόνες, πρέπει :

Περισσότερα...

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η ολοκλήρωση του κάθε ανθρώπου, απαιτεί μια προσπάθεια απόκτησης γνώσης. ΄Ετσι σε κάθε άτομο γεννάται η επιθυμία να ταξιδέψει για να γνωρίσει αυτά που τον ενδιαφέρουν και να συναντηθεί με άλλους ανθρώπους, με γεγονότα και με δημιουργήματα της φύσης ή ανθρώπινα. Παράλληλα, οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζει στην καθημερινότητά του ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να είναι μονότονες, ανθυγιεινές, συχνά σκληρές, αλλά και όσο καλά να είναι, καταντούν μονότονες. Μία λοιπόν, μικρή έστω απόδραση από την καθημερινότητα, του χαρίζει ευεξία και τον τονώνει ψυχικά και σωματικά, για να επανέλθει στην καθημερινότητα ανανεωμένος. Τα παραπάνω και άλλες διάφορες αιτίες, αποτελούν ένα κίνητρο που καθοδηγεί σε ταξίδια, τον κάθε άνθρωπο. Τις ειρηνικές αυτές προσωρινές μετακινήσεις ονομάζουμε Τουρισμό και είναι μετακινήσεις εντελώς διαφορετικές από άλλες, όπως οι μετακινήσεις για εύρεση εργασίας, για εκπαίδευση, για προστασία της ζωής, κλπ. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι ο κάθε επισκέπτης, ως τουρίστας, έρχεται στον κάθε τόπο για να γνωρίσει, να ζήσει με τους ντόπιους, να αναζωογονηθεί, σε ένα ενδιαφέρον γι’ αυτόν διαφορετικό περιβάλλον και έτσι να μπορεί να συνεχίσει την καθημερινότητά του, πιο ζωτικός και πιο ευτυχής.

Περισσότερα...

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

΄Ένα Κράτος δικαιολογεί τη δημιουργία του και αιτιολογεί την ύπαρξή του, εάν προσφέρει στους πολίτες της κοινωνίας τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να ζουν ευπρεπώς. Σκοπός λοιπόν της λειτουργίας του Κράτους είναι ο πολίτης.
Δικαίωση όμως της λειτουργίας του Κράτους είναι να ζει ευπρεπώς ο πολίτης.
Θεμελιώδης λοιπόν αρχή της λειτουργίας του Κράτους είναι η ευπρεπής διαβίωση του πολίτη και η αναγνώριση ότι μόνο ο πολίτης γνωρίζει να αξιολογεί το κάθε τι. Ο πολίτης παράγει προϊόντα, ο πολίτης δημιουργεί νέα αγαθά και υπηρεσίες, ο πολίτης καινοτομεί και μεγεθύνει την οικονομία. Τι χρειάζεται λοιπόν ο πολίτης το Κράτος; Το Κράτος χρειάζεται να εξασφαλίσει τις υποδομές που χρειάζονται, για να διευκολύνει τον πολίτη να παράγει, να δημιουργεί, να καινοτομεί.

Περισσότερα...

ΚΡΑΤΟΣ -ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Στην λειτουργία τους οι Κρατικές Υπηρεσίες πρέπει να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ. Η αυτοδιοικητική υπηρεσία του Κράτους, κατευθύνεται και ελέγχεται από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και σε καμία περίπτωση από την Νομοθετική Αρχή (δηλαδή τους βουλευτές). Η όλη δομή, διαχωρίζεται στα εξής επίπεδα:

1) Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α’ που έρχονται άμεσα σε επαφή με τον πολίτη

2) Κρατικές Υπηρεσίες ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β’ που οργανώνουν, προγραμματίζουν και διοικούν τις υπηρεσίες επιπέδου Α΄.

3) Κρατικές υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ για την καλή εκτέλεση και πρόοδο των υπηρεσιών Α’ και Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Οι υπηρεσίες Α και Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ οργανώνονται σε Περιφερειακή ή και Κρατική εμβέλεια. Οι υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΥ είναι ανεξάρτητες από την δομή της κρατικής λειτουργίας, οι λειτουργοί της δεν προέρχονται από αυτήν, αλλά είναι γνώστες της κρατικής λειτουργίας όλων των δομών της και η οργάνωση της είναι Κρατικής εμβέλειας και τα μέλη της προέρχονται από κοινωνικές οργανώσεις .

Περισσότερα...

ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αφορολόγητο δεν υπάρχει.

Απαλλαγή φόρων μπορεί να αποφασίζει η Νομοθετική Αρχή είτε για μικρά εισοδήματα, είτε για δημιουργούς και παραγωγούς νέων προϊόντων, είτε για επανεπένδυση κερδών στην ίδια περιοχή, είτε για κέρδη που διανέμονται σε εργαζομένους, ή ομάδες πολιτών με ειδικές ανάγκες. Η φορολογία του συνόλου της κοινωνίας για συντάξεις καταργείται και επιτρέπεται μόνο, κατόπιν απόφασης ειδικών κοινωνικών επιτροπών, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα ελλείμματα κάλυψης συντάξεων, ξεχωριστά σε Δήμους, Περιφέρειες, Κράτος.

Αντί φορολογίας ή αυξημένων εισφορών, για τους νέους εργαζομένους, οι συντάξεις τους θα καλύπτονται από μία μικρή μηνιαία εισφορά, των ιδίων, η οποία θα κατατίθεται σε δεσμευμένο Τραπεζικό προσωπικό λογαριασμό, εγγυημένο από το Κράτος,

Περισσότερα...

ΚΡΑΤΟΣ – ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ  ΣΚΕΨΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Εφ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  τεύχος  1  της 31 Ιανουαρίου 2016   ΚΡΑΤΟΣ – ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ- ΚΡΑΤΟΥΣ –           Τα μέλη μιας κοινωνίας είναι σημαντικό, παράλληλα με τις καθημερινές τους ασχολίες, να μπορούν να μεταφέρουν τις σκέψεις τους θεσμικά και οργανωμένα σε αυτούς που

Περισσότερα...

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Στην λειτουργία τους οι Κρατικές Υπηρεσίες πρέπει να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ.

Όταν το κράτος λειτουργεί με αντικειμενικούς κανόνες και θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου του, τότε η κοινωνία το εμπιστεύεται, και οι κοινωνικοί λειτουργοί καθιερώνονται ως σεβαστά πρόσωπα. Τότε γίνεται ισχυρή και προσωποποιημένη η ευθύνη για τις επιλογές και τις αποφάσεις καθενός, για τις οποίες είναι υπόλογος.

Η αυτοδιοικητική υπηρεσία του Κράτους, κατευθύνεται και ελέγχεται από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και σε καμία περίπτωση από την Νομοθετική Αρχή (δηλαδή τους βουλευτές).

Διότι το σύμπλεγμα Νομοθετώ και Διαχειρίζομαι γεννά διαπλοκή και πελατολόγιο, ενώ η ανεξάρτητη, εκλεγμένη ισχυρή Εκτελεστική Αρχή εγγυάται την αντικειμενική και πλήρη εφαρμογή των Νόμων.

Περισσότερα...

ΚΡΑΤΟΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι πολίτες, ως μέλη μιας κοινωνίας, γεννιούνται και μεγαλώνουν σε διαφορετικές συνθήκες μεταξύ τους, όσον αφορά την παιδεία τους, την υγεία, την επιβίωση και τις δυνατότητες καλυτέρευσης της ζωής τους. Σαν σύνολο όμως, η ίδια η κοινωνία από την πλευρά της, έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει ισότιμα στους πολίτες της όλα τα κοινά και παράλληλα να τους υπερασπίζεται από επιδράσεις και κακόβουλες πράξεις πολιτών, της ίδιας, και άλλων κοινωνιών.
Για τους παραπάνω λόγους οι πολίτες δημιούργησαν οργανισμούς, στους οποίους κάθε πολίτης θα εισφέρει οικονομικά ένα μέρος του εισοδήματός του, για να μπορούν αυτοί οι οργανισμοί να παρέχουν υποδομές υλικές, ανθρωπιστικές και πνευματικές, με σκοπό να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και να δημιουργούν τις απαραίτητες υποδομές που χρειάζεται ο κάθε πολίτης προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να γίνει τουλάχιστον αυτάρκης. Το σύνολο των οργανισμών αυτών είναι το Κράτος.

Περισσότερα...