ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Στην λειτουργία τους οι Κρατικές Υπηρεσίες πρέπει να ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ.

Όταν το κράτος λειτουργεί με αντικειμενικούς κανόνες και θεσμοθετημένα συστήματα ελέγχου του, τότε η κοινωνία το εμπιστεύεται, και οι κοινωνικοί λειτουργοί καθιερώνονται ως σεβαστά πρόσωπα. Τότε γίνεται ισχυρή και προσωποποιημένη η ευθύνη για τις επιλογές και τις αποφάσεις καθενός, για τις οποίες είναι υπόλογος.

Η αυτοδιοικητική υπηρεσία του Κράτους, κατευθύνεται και ελέγχεται από την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και σε καμία περίπτωση από την Νομοθετική Αρχή (δηλαδή τους βουλευτές).

Διότι το σύμπλεγμα Νομοθετώ και Διαχειρίζομαι γεννά διαπλοκή και πελατολόγιο, ενώ η ανεξάρτητη, εκλεγμένη ισχυρή Εκτελεστική Αρχή εγγυάται την αντικειμενική και πλήρη εφαρμογή των Νόμων.

Περισσότερα...

ΚΡΑΤΟΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι πολίτες, ως μέλη μιας κοινωνίας, γεννιούνται και μεγαλώνουν σε διαφορετικές συνθήκες μεταξύ τους, όσον αφορά την παιδεία τους, την υγεία, την επιβίωση και τις δυνατότητες καλυτέρευσης της ζωής τους. Σαν σύνολο όμως, η ίδια η κοινωνία από την πλευρά της, έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει ισότιμα στους πολίτες της όλα τα κοινά και παράλληλα να τους υπερασπίζεται από επιδράσεις και κακόβουλες πράξεις πολιτών, της ίδιας, και άλλων κοινωνιών.
Για τους παραπάνω λόγους οι πολίτες δημιούργησαν οργανισμούς, στους οποίους κάθε πολίτης θα εισφέρει οικονομικά ένα μέρος του εισοδήματός του, για να μπορούν αυτοί οι οργανισμοί να παρέχουν υποδομές υλικές, ανθρωπιστικές και πνευματικές, με σκοπό να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και να δημιουργούν τις απαραίτητες υποδομές που χρειάζεται ο κάθε πολίτης προκειμένου να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και να γίνει τουλάχιστον αυτάρκης. Το σύνολο των οργανισμών αυτών είναι το Κράτος.

Περισσότερα...