ΕΞΑΓΩΓΗ <<ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ>>

Άραγε τα ξενοδοχεία παραθερισμού δεν θα πρέπει να είναι εστίες γνωριμίας των πελατών τους, με τις παραδόσεις και τον Πολιτισμό της χώρας που επισκέπτονται;  Θεωρώ ότι οι επισκέπτες θα το ήθελαν με πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα όταν τους προσφέρεται με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ <<ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ>>                                                                     

–              Οι καλλιτέχνες, με αξιοκρατικά κριτήρια, δεν πρέπει να εξαρτώνται για την επιβίωση τους, από άλλα επαγγέλματα, όπως και ένας καλός αθλητής.

Οι ίδιοι γνωρίζονται πολύ καλά, αναγνωρίζονται μεταξύ τους και αυτοί είναι πλέον κατάλληλοι να σύρουν το άρμα της τέχνης που φέρνει πολιτισμό. Με την συνεργασία της πολιτείας, στον τομέα που αφορά τον Πολιτισμό, θεσμικά πρέπει να υπάρχει ένα Επιμελητήριο << Το σπίτι του Πολιτισμού>> το οποίο με εκλογές θα διοικείται από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, και το οποίο θα είναι ο βασικός Σύμβουλος της Πολιτείας, για τα θέματα τους.  

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Σε μια ολοκληρωμένη δημοκρατία, η κοινωνία εκτός της εκλογής αντιπροσώπων,  οργανώνεται θεσμικά και συμμετέχει καθημερινά χωρίς να υποκαθιστά ή να δυσκολεύει την λειτουργία και αποτελεσματικότητα των πολιτικών αντιπροσώπων αλλά ολοκληρώνοντας το έργο τους. Έτσι πέραν από τα πολιτειακά κόμματα, λειτουργούν θεσμικά δύο εκλεγμένα Σώματα:

1)            Η «Δημογεροντία» του Κράτους στην οποία συμμετέχουν ενεργοί συνταξιούχοι , κάτοχοι εμπειριών, τεχνογνωσίας και σοφίας μιας ζωής και εκλεγμένοι μεταξύ τους  με απλές και αντικειμενικές διαδικασίες, συγχρόνως με τις πολιτικές εκλογές, θα συγκροτηθούν σε ένα συμβουλευτικό θεσμικό Σώμα, την λειτουργία του οποίου θα αναλύσουμε σε άλλο άρθρο.

2)            Η «Εκκλησία των Εθελοντών» του Κράτους,  προέρχεται από εθελοντές πολίτες, οι οποίοι αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, μέσω μη επαγγελματικών συλλόγων, προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτοί οι κοινωνικοποιημένοι εθελοντικά πολίτες, με απλές εκλογικές διαδικασίες μέσω των συλλόγων τους,  εκλέγουν και το θεσμικό συμβουλευτικό σώμα της «Εκκλησίας των Εθελοντών» του Κράτους, την λειτουργία του οποίου θα αναλύσουμε σε άλλο άρθρο.

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η κοινωνία για να χειραγωγήσει την οικονομική διαχείριση του κράτους από την Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, επιβάλλεται το Σύνταγμα να θέτει όρια και στόχους για το ύψος δανειοδότησης του χρέους του κράτους, τη διάθεση των δανείων και τον τρόπο αποπληρωμής αυτών.

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει εύκολη και βατή για τις γνώσεις του, δωρεάν πληροφόρηση για κάθε διοικητική, γενική ή ειδική απόφαση ή πράξη ή γνωμοδότηση, είτε τον αφορά άμεσα ή όχι.

Σε ειδική εφημερίδα (Εφημερίδα Διοίκησης) υποχρεωτικά δημοσιεύονται όλες οι Διοικητικές Αποφάσεις περιληπτικά, κάθε φορέα στον οποίο ολοκληρωτικά ή μερικά ή άμεσα ή έμμεσα ή βοηθητικά συμμετέχει κάθε κρατικός ή κοινωνικός φορέας Διοίκησης.

Η περιληπτική έκδοση της εφημερίδας της Διοίκησης εκδίδεται μηνιαία για άμεση ενημέρωση της κοινωνίας, η οποία αναρτάται σε εμφανή χώρο, σε όλα τα κοινοτικά γραφεία, τα Δημαρχεία, τις έδρες Περιφερειών και Αντιπεριφερειών, τα ΚΕΠ και τα κατά ύλη γραφεία των φορέων του Κράτους.

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επειδή οι πολίτες ως ιδιοκτήτες των χρημάτων τους δικαιούνται να γνωρίζουν που διατίθενται τα χρήματα που εισφέρουν στο Κράτος, απαιτούμε : 1)            Εις τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας όπου αναγράφεται το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο κάθε πολίτης, να υπάρχει ανάλυση σε ποια Υπουργεία κατανέμονται οι

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Είναι Στρουθοκάμηλος το Κράτος και η τοπική Αυτοδιοίκηση που «αγωνίζονται» για την ύπαρξη
πάσης φύσεως Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την «ενημέρωση» του πολίτη και δεν μεριμνούν να ενημερώνουν τους πολίτες τους, με όπλο και βατό τρόπο, για τις πράξεις τους.
Αλήθεια είναι δύσκολο και ασήμαντο να γνωρίζει ο κάθε πολίτης άμεσα και απλά τις προτάσεις και τις
αποφάσεις των πάσης φύσεως Συμβουλίων, Υπουργών και Διοικητών και της Κυβέρνησης; ΄Εχουν οι Αρχές να κρύψουν κάτι από τον πολίτη; Εάν όχι, πως ο πολίτης θα ενημερώνεται απλά στο όποιο περιβάλλον ζει; Γιατί το ίδιο το Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν δραστηριοποιούνται για την ενημέρωση του πολίτη;

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Η «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ», η οποία είναι ένα Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο απαρτίζεται από
εκλεγμένα μέλη που έχουν συμπληρώσει ηλικιακά το όριο συνταξιοδότησης. Η ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ υπάρχει στους Δήμους και τις Περιφέρειες, με μέλη ισάριθμα των Δημοτικών Συμβουλίων ή της Περιφερειακής Βουλής. Τα μέλη της Δημογεροντίας Δήμων και Περιφερειών προτείνονται, με την συναίνεση τους, από το 5% των πολιτών έως 5000 ψηφοφόρους και 300 πολίτες πάνω από 5000 ψηφο-
φόρους και κάθε πολίτης μπορεί να προτείνει μέχρι τρεις (3) συνταξιούχους. Στις εκλογές για την ανάδειξη του σώματος «ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ» της Αυτοδιοίκησης γίνονται από ειδικούς καταλόγους των συνταξιούχων και εκλέγονται όσοι λάβουν τουλάχιστον το 3% των ψήφων των πολιτών, στις οποίες κάθε πολίτης ψηφίζει με (2) δύο σταυρούς προτίμησης. Οι εκλεγμένοι αυτοί αποτελούν το Σώμα «ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ».

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η τοπική και ευρύτερη κοινωνία αποτελεί το άμεσο φυσικό, τεχνικό και κοινωνικό περιβάλλον του κάθε
ατόμου, μέσα στο οποίο προσφέρει με τις δραστηριότητές του και από το οποίο όχι μόνο επηρεάζεται στην καθημερινότητά του, αλλά μακροχρόνια μυείται στα ήθη, τις παραδόσεις και τις περιβαλλοντικές
συνθήκες, διαμορφώνοντας εξ’ αυτών τις συνήθειες και τον χαρακτήρα του. Η Περιφέρεια μπορεί να νομοθετεί για τους πολίτες της μέσα στο Νομοθετικό πλαίσιο του Κράτους που συμμετέχει ή της ΄Ενωσης Κρατών και σε περίπτωση αντιθέσεων αποφασίζει αρμόδιο Νομοθετικό ΄Οργανο κοινής σύνθεσης των αντισυμβαλλομένων, του οποίου η απόφαση μπορεί να τεθεί σε τοπικό δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του οποίου επικρατεί. Η Διαχείριση της Περιφέρειας γίνεται από εκλεγμένη Βουλή με μέλη κατά 70% απ’ ευθείας από τα μέλη με υπόδειξη των πολιτικών κομμάτων σε κοινή λίστα και κατά 30% από κλήρωση μελών ενός σώματος εκλεκτόρων το οποίο ονομάζεται σώμα «ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ», στο οποίο συμμετέχουν όσοι πολίτες έχουν προταθεί και αυτοπροταθεί σε ιδιαίτερη κοινή λίστα και έχουν εκλεχθεί από το 3% τουλάχιστον των πολιτών.

Περισσότερα...

Προτάσεις για την δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων

Επειδή ο θεσμός του κόμματος προσπαθεί να αντικαταστήσει μέσω εκλεγμένων οργάνων,
την άμεση παρουσία των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ελέγχου, η δημοκρατική τους συγκρότηση και λειτουργία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η πραγματικότητα απογοητεύει. Οι καταστατικοί χάρτες λειτουργίας των κομμάτων δεν αποτελούν ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΡΧΩΝ με την κοινωνία των πολιτών, αλλά μια δημοκρατικοφανή κάλυψη της βαθειάς αντιδημοκρατικής και ολιγαρχικής δομής τους. Σε κάθε περίπτωση τα καταστατικά αυτά, αν
δεν εφαρμόζονται επιλεκτικά, ερμηνεύονται και παρερμηνεύονται κατά το δοκούν, ώστε να εξυπηρετούνται τα εκάστοτε συμφέροντα των εσωκομματικών διοικητικών δομών τους.
Η πιο ουσιαστική και αναγκαία κοινωνική παρέμβαση που πρέπει να επιχειρηθεί, προκειμένου να επανέλθουμε στα πλαίσια της Δημοκρατικής τάξης, είναι η θεσμική παρέμβαση στη δομή και λειτουργία των κομμάτων, ως φορέων της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

Περισσότερα...

Περί φορολογίας

Οι φόροι και η διάθεση τους πρέπει να ικανοποιούν το Δημόσιο αίσθημα και να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος στο εκκαθαριστικό του, που πήγαν οι φόροι που πλήρωσε και μέσω του INTERNET τι συγκεκριμένες δαπάνες κάλυψαν. Οι φόροι εισπράττονται από το Κράτος, τις Περιφέρειες ή Δήμους και είναι η Άμεση Φορολογία που είναι εμφανής και επιβάλλεται συνήθως από την Νομοθετική Αρχή του Κράτους και η ΕΜΜΕΣΗ φορολογία που υπάρχει μέσα στην τιμή του προϊόντος, που πρέπει πλέον να γίνει εμφανής και να αναγράφεται ξεχωριστά σε κάθε συσκευασία. Οι φόροι, από ποιους πολίτες ή φορείς εισπράττονται και ποιο σκοπό καλύπτουν πρέπει να είναι ξεκάθαροι και πάγιοι και μόνο το ύψος αυτών μπορεί να τροποποιηθεί από την Νομοθετική Αρχή, η οποία μπορεί να επιβάλει έκτακτη φορολογία, λόγω ειδικών συνθηκών, αλλά μόνο προσωρινά. Αφορολόγητο δεν υπάρχει.
Απαλλαγή φόρων μπορεί να αποφασίζει η Νομοθετική Αρχή είτε για μικρά εισοδήματα, είτε για δημιουργούς και παραγωγούς νέων προϊόντων, είτε για επανεπένδυση κερδών στην ίδια περιοχή, είτε για κέρδη που διανέμονται σε εργαζομένους, ή ομάδες πολιτών με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερα...