Προτεινόμενο σύστημα πολιτικής διοίκησης του κράτους

Βασικό στοιχείο των προτάσεών μας, είναι ο πλήρης διαχωρισμός της Νομοθετικής Αρχής από την Εκτελεστική Αρχή. Η Νομοθετική Αρχή αποτελεί ένα σώμα αντιπροσώπων, εκλεγμένων απευθείας από τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τις πεποιθήσεις των πολιτών, τις οποίες και νομοθετούν μέσα στα πλαίσια των θεσμών και του Συντάγματος, αφού συγκροτηθούν σε Σώμα, το οποίο ονομάζεται Νομοθετική Βουλή. Σε ιδιαίτερο άρθρο θα παρουσιάσουμε προτάσεις για την λειτουργία της Βουλής αυτής. Εντελώς ανεξάρτητα λειτουργεί ως εκλεγμένο επίσης Σώμα η Εκτελεστική Αρχή όπως παρακάτω
προτείνουμε.

Περισσότερα...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Οι πολίτες ζουν μέσα σε ένα πολύπλοκο και δαιδαλώδες σύστημα διαχείρισης, το οποίο τους
καθιστά μόνο θεατές, αν και είναι οι πρωταγωνιστές και χωρίς αυτούς δεν έχει λόγο ύπαρξης το κάθε σύστημα. Είναι φυσική επιθυμία του κάθε πολίτη να γνωρίζει κάποια απλά, αλλά σημαντικά πράγματα, για να μπορεί να έχει σωστές αποφάσεις στην καθημερινότητά του Οι πολίτες επιβάλλεται να επιδιώξουν μέσα από πολιτικά κόμματα που ανήκουν, ή μέσα από κοινωνικές οργανώσεις, ή κινήματα να ζητήσουν την καθιέρωση δύο νόμων για τα παρακάτω θέματα:

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙ ΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η καθιέρωση πάγιων κανόνων λειτουργίας του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία του συνόλου, μιας πραγματικά ελεύθερης αγοράς. Ξεκινούμε το μεγάλο αυτό ψέμα, περιμένοντας προτάσεις των αναγνωστών μας, και παραθέτουμε τους παρακάτω κανόνες.
1. Κρατικός φορέας ασφαλίζει, υποχρεωτικά, τις δαπάνες που προκαθορίζονται για την επόμενη παραγωγή, από ζημιές κάθε μορφής καιρικών συνθηκών (εκτός και αν υπάρχει αμέλεια του παραγωγού). Ιδιωτικός φορέας ασφαλίζει, προαιρετικά, την προσδοκόμενη διαφορά της αξίας της τρέχουσας παραγωγής από την προηγούμενη, αφαιρούμενου του κόστους παραγωγής.

2. Οι επιδοτήσεις θα έχουν χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι θεραπευτικό. Το Κράτος παρέχει υψηλές επιδοτήσεις, για πάγιες εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και καλλιέργεια δέντρων. Ο παραγωγός δανειοδοτείται για το 100% νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και δενδρωδών καλλιεργειών, ενώ οι υποθήκες και τα ενέχυρα αρκούνται μόνο στα δανειοδοτούμενα έργα. Τις επιδοτήσεις καταβάλει το Κράτος σε 10 τουλάχιστον ετήσιες δόσεις, με τις οποίες εξοφλούνται οι ετήσιες δόσεις των αντίστοιχων δανείων. Τα δάνεια πρέπει να έχουν περίοδο χάριτος τουλάχιστον 2 έτη, να είναι χαμηλότοκα (έως 3%) και διάρκειας 30 ετών. Έτσι ο παραγωγός δεν πληρώνει δόσεις δανείου για 10 τουλάχιστον χρόνια.
Οι επιδοτήσεις λειτουργικών δαπανών καταβάλλονται στον προμηθευτή.

Περισσότερα...

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Η κοινωνία για να χειραγωγήσει την οικονομική διαχείριση του κράτους από την Νομοθετική και εκτελεστική Εξουσία, επιβάλλεται το Σύνταγμα να θέτει όρια και στόχους για το ύψος δανειοδότησης του χρέους του κράτους, τη διάθεση των δανείων και τον τρόπο αποπληρωμής αυτών. Για τους παραπάνω λόγους η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ προτείνει, μέσα στα πλαίσια της επίσημης διαβούλευσης, την παρακάτω τροποποίηση του Συντάγματος.

Περισσότερα...

Ανώτατη Ελεγκτική Εξουσία

Αιτιολογία: Κάθε φορά που είχαμε αλλαγή κόμματος στην εξουσία, η νέα κυβέρνηση το πρώτο που
ανακοίνωνε ήταν, ότι παρέλαβε άδεια ταμεία και καμένη γη, η απερχόμενη κυβέρνηση το αμφισβητούσε, κανείς δεν ήξερε τι πραγματικά συνέβαινε στα ταμεία του κράτους και το κακό συνεχιζόταν ώσπου φτάσαμε στην εθνική καταστροφή. Εάν και τώρα δεν παραδειγματιστούμε, από το κακό που πάθαμε, για να αναλογιστούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην βρεθούμε ποτέ στο μέλλον σε μια παρόμοια κατάσταση δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε λογικά όντα. Αναβάθμιση Δημοκρατίας Η δημοκρατία γεννήθηκε στη χώρα μας και εμείς, ως απόγονοι των εμπνευστών της και κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων, έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε στην αναβάθμισή της, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των καιρών. Λαϊκή απαίτηση είναι, να θεσμοθετηθεί μία νέα
εξουσία η οποία θα αποτελέσει τον τέταρτο πυλώνα της δημοκρατίας και θα είναι ανεξάρτητη και υπεράνω των υφιστάμενων τριών εξουσιών δηλ της εκτελεστικής της νομοθετικής και της δικαστικής, με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών του κράτους. Επιτροπή ελέγχου των οικονομικών
του κράτους. Σύνθεση – Αρμοδιότητες. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής τα μέλη της οποίας θα ορίζονται από τα κόμματα που συμμετέχουν στην βουλή. Κάθε κόμμα (και το κυβερνών) ορίζει ένα μέλος.

Περισσότερα...

ΕΝΑΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΑΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οι κανόνες με τους οποίους λειτουργεί το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι τοα όπλα των δυνατών για να κυριαρχούν. Αυτά  τα ίδια όπλα, τους ίδιους κανόνες, ας τα  πάρουν οι πολίτες στα χέρια τους, διεκδικώντας τα, για

Περισσότερα...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Αναπόφευκτα οι λαοί πρέπει να  προχωρήσουν, να οργανώσουν και να ισχυροποιήσουν όσο ποτέ την θέση τους.  Ήλθε η εποχή για την ολοκλήρωση της δημοκρατίας με την συντεταγμένη συμμετοχή των πολιτών κάθε κοινωνίας καθημερινά και παντού. –              Οι ενήλικες δε πρέπει να είναι πια στο περιθώριο. Μπορούν

Περισσότερα...